Nową pracę znajdujemy w sprinterskim tempie. Już w ciągu 2,5 miesiąca

Średnio 2,5 miesiąca zajmuje obecnie Polakom znalezienie nowej pracy – tak wynika z doświadczeń uczestników 31. edycji badania Monitor Rynku Pracy, którzy miejsce zatrudnienia zmieniali stosunkowo niedawno. To miesiąc krócej niż jeszcze dwa lata temu.

W grupie osób, które szukały pracą w ciągu ostatniego pół roku co drugi badany znalazł zatrudnienie w ciągu dwóch miesięcy. Blisko 30 proc. potrzebowało na to kwartału.

– Obecnie rynek pracy odczuwa brak pracowników. Wzrost popytu na pracę wynika z wyraźnego przyspieszania wzrostu gospodarczego w 2017 roku. Z analiz NBP wynika, ze mamy rekordowo wysoką liczbę wakatów, co oznacza, że zmiana pracy, szczególnie dla osób posiadających poszukiwane na rynku pracy kompetencje, jest stosunkowo łatwa. Tę tezę potwierdzają również wyniki badania Randstad – osoby, które bez przeszkód znalazły nową pracę zdecydowanie przeważają liczebnie na tymi, dla których zmiana pracodawcy wiązała się z problemami, choć i tak finalnie znaleźli nowe zajęcie – wskazuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk.

Szybko i dobrze

Dwóch na pięciu ankietowanych czas poszukiwania nowego zajęcia mile zaskoczył – twierdzą, że był krótszy niż zakładali. Aż 35 proc. uważa, że był w sam raz, a 29 proc., że trwało to dłużej, niż by chcieli. Wśród tej ostatniej grupy faktycznie ten okres trwał średnio ponad 5 miesięcy. Gdy tych respondentów pytamy o przyczyny, wskazują głównie problem ze znalezieniem pracy, która będzie im odpowiadała pod względem jej charakteru, na przykład zakresu obowiązków (37 proc.). W 35 proc. przypadków firmy w ogóle nie reagowały na wysyłane CV, a 23 proc. respondentów nie odpowiadały warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia, typ umowy, czy czas pracy.

Większość osób, które w ostatnim półroczu zmieniły pracę, twierdzi, że nie miała problemów ze znalezieniem zatrudnienia (62 proc.), a ponadto znalazła miejsce, które spełnia wszystkie oczekiwania (54 proc.). Niemal tylu samo respondentów szukało pracy na konkretnym stanowisku w konkretnej branży (50 proc.), ilu decydowało się na bardziej elastyczne podejście, w którym nie ograniczyli się do jednego sektora czy stanowiska
(49 proc.). Niemal co drugi ankietowany narzekał na zbyt małą liczbę interesujących go ofert pracy, ale prawie tyle samo osób doceniało duże możliwości wyboru. Natomiast nieco więcej osób (54 proc.) zadeklarowało, że bez negocjacji przyjęło warunki proponowane przez
pracodawców. Zmienić je próbowało 45 proc. respondentów.

Większość uczestników badania, którzy zmieniali pracę w ciągu ostatniego półrocza, dobrze ocenia zaś procesy rekrutacji w firmach – 22 proc. uważa, że były krótkie, 49 proc. – że trwały w sam raz. Zbyt długie były dla 29 proc. Niemal 9 na 10 ankietowanych dostało wystarczające informacje o zakresie obowiązków na danym stanowisko, 85 proc. – dostało pełne informacje o warunkach zatrudnienia, w tym pensji, typie umowy, czasie pracy i benefitach, a 84 proc. – dowiedziało się dokładnie, jak wygląda rekrutacja i jakie są kolejne kroki po każdym z etapów.

Załóż profil na GoldenLine i znajdź lepszą pracę.