Chcemy podwyżek i dodatkowej pracy

Co trzeci Polak planuje poprosić aktualnego pracodawcy o podwyżkę, co piąty rozejrzy się za lepiej płatną pracą, a inni znajdą dorywcze zajęcie – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service

Większość Polaków jest przekonanych, że ich sytuacja na rynku pracy będzie w tym roku taka sama lub lepsza niż rok wcześniej. Stąd pozytywne nastawienie do podwyżek i starania o wyższe wynagrodzenie. Co trzeci planuje poprosić aktualnego pracodawcy o podwyżkę, co piąty rozejrzy się za lepiej płatną pracą, a inni znajdą dorywcze zajęcie. Firmy, pomimo trudnego otoczenia społeczno-gospodarczego, są gotowe odpowiedzieć na oczekiwania pracowników. Połowa przedsiębiorców deklaruje, że zamierza podnosić wynagrodzenia. Wśród nich co piąty planuje podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej, 17 proc. chce wyrównać inflację, a 16 proc. deklaruje, że podniesie pensje niezależnie od inflacji i wyższego poziomu płacy minimalnej.

W lutym 2022 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 11,7 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 6220,04 zł brutto. To dużo powyżej prognoz ekonomistów. Jest to zgodne z oczekiwaniami pracowników, którzy mierząc się m.in. z inflacją, która w marcu przekroczyła 10 proc., rosnącymi stopami procentowymi czy Polskim Ładem, na którym stracił co trzeci zatrudniony, chcą zarabiać więcej. Mają oni różne strategie. Ta podstawowa to proszenie o podwyżkę aktualnego pracodawcę. I w większości przypadków tak właśnie się to odbywa. Inni poszukają lepiej płatnej pracy, choć wojna na pewno ostudziła nieco zapędy związane z rotacją i chęcią szukania nowego pracodawcy. Ostatnia metoda to praca dorywcza, o którą teraz, ze względu na ruszający sezon w turystyce i HoReCa, będzie łatwiej – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać?
Goldenline to miejsce dla Ciebie!

Najpierw poprosimy pracodawcę

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service wynika, że 45 proc. zatrudnionych dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, 38 proc. widzi ją jako neutralną, a zaledwie 14 proc. osób wskazuje, że jest źle. Co więcej, już 6 na 10 osób jest przekonanych, że ich sytuacja zawodowa w 2022 roku będzie taka sama lub wręcz lepsza niż w poprzednim. Pogorszenia spodziewa się co szósty pracownik. Dobre nastawienie do własnej sytuacji na rynku pracy idzie w parze z oczekiwaniami wyższych zarobków. 60 proc. osób deklaruje, że będzie się starało o podwyżkę swojego wynagrodzenia. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 29 proc. osób. Nie jest to jednak jedyna strategia zatrudnionych, żeby zwiększyć swój miesięczny dochód. Co piąty pracownik poszuka lepiej płatnej pracy, a co dziesiąty rozejrzy się za pracą dorywczą.

Jednym z argumentów za zwiększaniem swojego wynagrodzenia, poza inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, są zmiany prawno-podatkowe związane z Polskim Ładem. Dla 35 proc. osób Polski Ład nie miał wpływu na ich wynagrodzenie wypłacane na rękę, a 31 proc. pracowników twierdzi, że teraz ich miesięczna pensja jest mniejsza niż jeszcze w zeszłym roku. Podwyżkę zaobserwowało 16 proc. zatrudnionych.