Kiedy umowa zlecenia jest lepsza niż umowa o pracę?

Przyjęło się uważać, że umowa o pracę jest dużo korzystniejszą formą zatrudnienia niż umowa zlecenia. Czy jednak jest tak zawsze?

Umowa o pracę jest regulowana przepisami Kodeksu pracy natomiast zasadami zawierania i wykonywania umowy zlecenia rządzą postanowienia Kodeksu cywilnego. Ta pierwsza uważana jest za zapewniającą większą stabilność zatrudnienia, gdyż jej rozwiązanie wymaga spełnienia wielu wymogów przez pracodawcę. Dodatkowo, osoba wykonująca zadania w oparciu o umowę o pracę może skorzystać z szeregu uprawnień wynikających z prawa pracy (np. dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny). Często jednak to umowa zlecenia może okazać się bardziej korzystna. Kiedy umowa zlecenia jest lepsza niż umowa o pracę? O to kilka przykładów:

1. Jeśli cenisz sobie elastyczność godzin pracy

W przeważającej większości przypadków osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi pracować w sztywnych godzinach. Umowa zlecenia pozwala wynegocjować elastyczny czas pracy. Na jej podstawie możesz sam określać własne godziny pracy. Możesz umówić się również, że istotna jest ilość godzin pracy świadczona nie dziennie a tygodniowo. Dzięki temu jednego dnia możesz pracować kilkanaście godzin, by drugiego zrobić sobie wolne. Takiej swobody w określaniu czasu pracy nie daje umowa o pracę.

2. Jeśli jesteś studentem

Od wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umowy o pracę należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W efekcie wynagrodzenie, jakie otrzyma pracownik będzie znacznie niższe niż wskazane w treści umowy. Składki na ubezpieczenie społeczne wprawdzie należy odprowadzać również od wynagrodzenia wypłacanego w oparciu umowy zlecenia, istnieje tu jednak znaczący wyjątek. Jeżeli umowę zlecenia zawrze student, który nie ukończył 26 lat wynagrodzenie otrzymywane przez niego nie podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dzięki temu wynagrodzenie, jakie faktycznie otrzymasz, będzie dużo wyższe niż gdybyś pracował na podstawie umowy o pracę.

3. Jeśli chcesz powierzyć pracę innej osobie

Zawierając umowę o pracę zobowiązujesz się, że będziesz wykonywał pracę osobiście. Nie możesz więc ustalić, że zastąpi cię ktoś inny, chyba że pracodawca wyrazi na to zgodę (a nawet i w takiej sytuacji zgoda może dotyczyć tylko innej zatrudnionej u tego pracodawcy osoby). W przypadku umowy zlecenia sam możesz zadecydować (jeśli nie uzgodniłeś ze zleceniodawcą inaczej) czy będziesz wykonywał pracę sam czy powierzysz jej wykonanie komuś innemu.

4. Jeśli stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy

Przedsiębiorcy niechętnie zawierają umowy o pracę, szczególnie z osobami po raz pierwszy podejmującymi zatrudnienie. Obawiają się związać na długi czas z osobą niedoświadczoną. Jeśli zaproponujesz zatrudnienie przez pierwszy okres na podstawie umowy zlecenia, możesz zachęcić przedsiębiorcę, by to właśnie ciebie przyjął do pracy. Prawda, że nie taka zła umowa zlecenia, jak ją malują?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.