Zbigniew Kaca

Kierownik działu produkcji
Radom, mazowieckie

Skills

Marketing Production planning Six Sigma Quality control

Languages

English
intermediate
Russian
intermediate
Ukrainian
intermediate

Experience

Trend Glass
Kierownik działu produkcji
- optymalne i efektywne organizowanie pracy pracownikom zgodnie z procesem sortowania i pakowania wyrobu
- organizowanie pracy podległym pracownikom produkcyjnym w sposób zgodny z przepisami prawa, przepisami BHP, Kodeksem pracy i regulaminem pracy
- zapewnienie wysokiej jakości produkcji zgodnie z obowiązującymi procedurami jakościowymi
- rozliczanie i kontrola stanu towaru na magazynie
- kontrolowanie pakowania i oznakowania zgodnie z wytycznymi działu planowania i organizacji produkcji
- bieżące kontrolowanie stanu technicznego urządzeń używanych przez pracowników
- bieżące dokumentowanie procesu produkcyjnego
- raportowanie wyników produkcyjnych do dyrektora zakładu
- kontrola, analiza i ocena wyników pracy, wykorzystania czasu pracy, powierzonych środków pracy przez podległych pracowników
- planowanie i organizowanie zakupów niezbędnych dla utrzymania ciągłości produkcji
- szkolenie pracowników produkcji w zakresie BHP i P. POŻ.
Logo
Młodszy specjalista ds. technicznych i organizacji praktyk
Łucz-Bud Sp. z o.o.
- organizacja praktyk dla studentów
- koordynacja prac i raportowanie o przebiegu praktyk
- organizacja i współudział w przetargach na prace projektowe
- nadzory, roboty budowlano-montażowe, modernizacje i remonty budynków
- współpraca z innymi działami firmy w zakresie prowadzonych prac
- sporządzenie harmonogramów, planów, realizacji inwestycji
- realizowanie norm bezpieczeństwa i higieny pracy

Trainings and courses

Wewnętrzne szkolenia: (2010-2015)

"Motywowanie pracowników"
"Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności"
"Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi"
"Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami produkcyjnymi"

Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (2008 r.)
Certyfikat wykwalifikowanego pszczelarza (2007 r.)
Wojskowe Szkolenie w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce (2005 r.)

Education

Logo
Bezpieczeństwo i higiena pracy, magisterskie
Silesian University of Technology in Gliwice
Logo
Administracja, licencjackie
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Logo
Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynierskie
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Specialities

Health ans Safety/Environmental protection
Supervision
Engineering
Engineering management
Manufacturing
Production management

Hobby

narty, piłka nożna, pszczelarstwo, polityka, badminton, historia Polski XX wieku, podróżowanie po Europie Środkowo-Wschodniej

Organizations

Związek Pszczelarzy Ziemi Lipskiej
Polsko-Ukraińska Fundacja Media
Caritas Diecezji Radomskiej
Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Politechnice Radomskiej

Other

Programy:

Warehouse Intel HR, Microsoft Office Excel, Sage X3
AutoCad

Groups

Radom
Radom
Grupa dla ludzi, którzy czują że w jakiś sposób są związani z Radomiem - miastem gdzie benzyna jest najtańsza w całym mazowieckim:)
Ukraina
Ukraina
Zapraszam wszystkich zainteresowanych tym krajem w kazdym jego aspekcie.