Kontakt

Zanim skontaktujesz się z nami wybierz tematykę wiadomości:

Dane firmy

GoldenLine Sp. z o.o.
70-471 Szczecin, al. Wojska Polskiego 8
KRS 0000241921, REGON 140216958, NIP 5262891445,
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 3 221 000,00 zł

dotacje na innowacje

opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji

Firma Golden Line Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu Opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji w ramach Działania 1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz osi 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

dotacje na innowacje

Firma Golden Line Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu Rozwój głównej działalności GoldenLine Sp. z o.o., poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

dotacje na innowacje

Firma GoldenLine Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Stworzenie systemu przetwarzania nierelacyjnych danych analitycznych w celu zaoferowania elastycznego raportowania” w ramach Działania 1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz osi 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Właścicielem serwisu GoldenLine.pl jest GoldenLine Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod numerem 0000241921, REGON 140216958, NIP 5262891445. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 221 000,00 zł.
Wyślij zaproszenie do