Jakub Słowik

Jakub Słowik

:]

Kraków / Tarnów, małopolskie

Podsumowanie

pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Tarnowie

od kwietnia 2010 (od 4 lat i 9 miesięcy)
praca z osobami bezdomnymi i rodzinami wieloproblemowymi, upowszechnianie pracy socjalnej w projekcie systemowym, aktywizacja bezrobotnych, kierowanie bezrobotnych na kursy zawodowe...
Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "Senior Na Czasie"

od marca 2009 (od 5 lat i 10 miesięcy)
Koordynowanie pracy stowarzyszenia, koordynowanie i pisanie projektów granatowych, prowadzenie zajęć z seniorami, prowadzenie i moderowanie strony internetowej: senior.org.pl
prowadzący zajęcia

Projekt - Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim

luty 2009 - kwiecień 2010 (przez 1 rok i 3 miesiące)
prowadzenie zajęć komputerowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
wykładowca zajęć informatycznych dla seniorów w projekcie "Surfujący Senior"

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa

wrzesień 2008 - styczeń 2009 (przez 5 miesięcy)
Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dla osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, z zakresu obsługi komputera i internetu.
wykładowca zajęć informatycznych dla seniorów w projekcie "Surfujący Senior"

Stowaryszenie PLAN

kwiecień 2008 - lipiec 2008 (przez 4 miesiące)
Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dla osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, z zakresu obsługi komputera i internetu.
wychowawca / edukator

Stowarzyszenie "U Siemachy" / Dzienny Ośrodek Socjoterapii "Na Lea"

wrzesień 2007 - listopad 2008 (przez 1 rok i 3 miesiące)
Prowadzenie i przygotowanie zajęć informatycznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie grup psychoedukacyjnych i dyskusyjnych. Prowadzenie strony internetowej Ośrodka.
opiekun

Dom Pomocy Społecznej Łanowa 41, Kraków

wrzesień 2007 - wrzesień 2007 (przez 1 miesiąc)
Opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi w całodobowej placówce.

Edukacja

teologia, doktoranckie

Papieska Akademia Teologiczna Wydział Sekcja Tarnów

od październik 2007 (od 7 lat i 3 miesięcy)
teologia, magisterskie

Papieska Akademia Teologiczna Wydział Sekcja Tarnów

październik 2001 - czerwiec 2007 (przez 5 lat i 9 miesięcy)

Języki

Angielski

podstawowy

Informacje dodatkowe