Jakub Słowik

Jakub Słowik

:]

Kraków / Tarnów, małopolskie

Podsumowanie

  pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Tarnowie

  od kwietnia 2010 (od 4 lat i 5 miesięcy)
  praca z osobami bezdomnymi i rodzinami wieloproblemowymi, upowszechnianie pracy socjalnej w projekcie systemowym, aktywizacja bezrobotnych, kierowanie bezrobotnych na kursy zawodowe...
  Prezes Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie "Senior Na Czasie"

  od marca 2009 (od 5 lat i 6 miesięcy)
  Koordynowanie pracy stowarzyszenia, koordynowanie i pisanie projektów granatowych, prowadzenie zajęć z seniorami, prowadzenie i moderowanie strony internetowej: senior.org.pl
  prowadzący zajęcia

  Projekt - Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim

  luty 2009 - kwiecień 2010 (przez 1 rok i 3 miesiące)
  prowadzenie zajęć komputerowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
  wykładowca zajęć informatycznych dla seniorów w projekcie "Surfujący Senior"

  Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa

  wrzesień 2008 - styczeń 2009 (przez 5 miesięcy)
  Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dla osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, z zakresu obsługi komputera i internetu.
  wykładowca zajęć informatycznych dla seniorów w projekcie "Surfujący Senior"

  Stowaryszenie PLAN

  kwiecień 2008 - lipiec 2008 (przez 4 miesiące)
  Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dla osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, z zakresu obsługi komputera i internetu.
  wychowawca / edukator

  Stowarzyszenie "U Siemachy" / Dzienny Ośrodek Socjoterapii "Na Lea"

  wrzesień 2007 - listopad 2008 (przez 1 rok i 3 miesiące)
  Prowadzenie i przygotowanie zajęć informatycznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie grup psychoedukacyjnych i dyskusyjnych. Prowadzenie strony internetowej Ośrodka.
  opiekun

  Dom Pomocy Społecznej Łanowa 41, Kraków

  wrzesień 2007 - wrzesień 2007 (przez 1 miesiąc)
  Opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi w całodobowej placówce.

  Edukacja

  teologia, doktoranckie

  Papieska Akademia Teologiczna Wydział Sekcja Tarnów

  od październik 2007 (od 6 lat i 11 miesięcy)
  teologia, magisterskie

  Papieska Akademia Teologiczna Wydział Sekcja Tarnów

  październik 2001 - czerwiec 2007 (przez 5 lat i 9 miesięcy)

  Języki

  Angielski

  podstawowy

  Informacje dodatkowe