konto usunięte

Temat: Przerwanie opieki na chore dziecko.

Mam problem jak ugryźć temat. Pracownica dostała zwolnienie na chore dziecko od wtorku do piątku. W środę pracownica pojawia się w pracy ( opiekę nad dzieckiem sprawuje ojciec - przebywa w tym dniu na urlopie), w czwartek i piątek pracownik sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem. W poniedziałek po zakończeniu opieki przedkłada w kadrach zwolnienie plus wniosek. Pytanie brzmi czy pracownik miał prawo do (...) Zobacz więcej
2.10.2012, 17:48

Temat: Przerwanie opieki na chore dziecko.

Tak, miał.
Zgodnie z art. 34 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa "Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić
opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej
nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat."
Do wypłaty zasiłku opiekuńczego pracownik powinien również dostarczyć Oświadczenie na druku ZUS Z-15.

Pkt 1 oświadczenia brzmi:
"1. Jest/nie ma domownik(a) mogący(ego) zapewnić opiekę w okresie...".
Pracownik powinien zatem oświadczyć, że w dniu .. . tj w środę, jest domownik mogący zapewnić opiekę. Na pozostałe dni Pracownik powinien złożyć oświadczenie, w którym wskaże, że nie ma domownika mogącego (...) Zobacz więcej
2.10.2012, 18:55

Następna dyskusja:

Opieka na chore dziecko bez...
Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do