UEK

UEK

UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, założony w 1925 roku, to jedna z najlepszych państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce, a jednocześnie największa uczelnia ekonomiczna w Europie Środkowej.

Dodatkowe informacje o UEK

www.uek.krakow.pl 4 17 1925 r.

O nas

Trochę historii

Nasza Uczelnia powstała w 1925 r. pod nazwą Wyższego Studium Handlowego jako trzecia w Polsce wyższa szkoła handlowa. Była szkołą prywatną, założoną z inicjatywy doktora nauk technicznych Arnolda Bollanda i doktora praw Albina Żabińskiego.

Dr A. Bolland był pierwszym rektorem. Początkowo Wyższe Studium Handlowe mieściło się w budynku przy ulicy Kapucyńskiej, a od 1927 r. przy ulicy Sienkiewicza. W 1938 r. zostało wliczone w poczet szkół akademickich pod nazwą Akademii Handlowej w Krakowie. 6 listopada 1939 r. Akademia Handlowa podzieliła tragiczny los uczelni krakowskich – jej profesorowie zostali podstępnie aresztowani podczas „Sonderaktion Krakau”, a sama Uczelnia została zdewastowana i zamknięta. W czasie okupacji hitlerowskiej Uczelnia prowadziła tajne nauczanie. Rektorem był wówczas drugi współzałożyciel szkoły – dr praw Albin Żabiński.

Działalność Uczelni po wojnie wznowiono oficjalną inauguracją roku akademickiego 1944/1945 w dniu 8 maja 1945 r., ale regularne wykłady odbywały się już od połowy marca tegoż roku. W 1950 r. Akademię Handlową upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1952 r. główną siedzibą Uczelni stał się gmach dawnej Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27. W 1974 r. WSE przemianowano na Akademię Ekonomiczną, a w 2007 r. Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (pierwszy uniwersytet ekonomiczny w Polsce).

UEK dziś

Ten historyczny przełom, który dokonał się w dziejach Uczelni, jest potwierdzeniem renomy, którą się cieszy jako nowoczesna instytucja naukowa i edukacyjna, pozostająca w ścisłej czołówce polskich uczelni i współtworząca elitę polskiej gospodarki. Przywiązanie naszej społeczności akademickiej do najgłębszych wartości europejskiej tradycji uniwersyteckiej przypieczętowane zostało podpisaniem w 2008 r. Magna Charta Universitatum, dokumentu potwierdzającego determinację zachowania najwyższych standardów w realizowanej przez nas misji.

Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, niezmiennie zajmuje wysokie miejsca na listach rankingowych przygotowywanych przez prestiżowe czasopisma. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i stopni studiów, kształci ponad 20 tysięcy studentów.

Uniwersytet dysponuje liczną wysoko wykwalifikowaną kadrą profesorów i pomocniczych pracowników naukowych i dydaktycznych. Metodyka i programy nauczania są nieustannie udoskonalane. Uczelnia współpracuje z ponad 200 uczelniami z całego świata, realizuje międzynarodowe programy badawcze, uczestniczy w wymianie naukowców i studentów. Prowadzi wielostronną współpracę w ramach globalnych i europejskich sieci (NIBES – Network of International Business and Economic Schools, EMBS – European Management and Business Sciences Consortium), umożliwiającą studentom zdobycie certyfikatów, sygnowanych przez 15 uczelni zagranicznych. Uczelnia jest także członkiem prestiżowych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, takich jak: European University Association (EUA), Association of European School of Planning (AESOP), European Association for International Education (EAIE), Networked European Software&Services Initiative (NESSI), University Network of European Capitals of Culture (UNECC ). W 2005 r. Uczelnia (jako pierwsza polska szkoła wyższa) przystąpiła do Stowarzyszenia Aleksander Von Humboldt – sieci europejskich i południowoamerykańskich szkół wyższych, organizującej corocznie konferencje naukowe dotyczące zagadnień i praktyk biznesowych.

Działalność naukowo-badawcza

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie należy do największych uczelni ekonomicznych w Polsce, jest uznaną placówką naukowo-badawczą o wysokiej renomie w kraju i za granicą.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni to sprawdzona i renomowana kadra teoretyków i praktyków, ceniona w Polsce i za granicą. Kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu tworzy 733 nauczycieli akademickich, w tym 61 profesorów tytularnych i 67 osób ze stopniem doktora habilitowanego. Działalność naukowa Uczelni obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, mieszczący się w trzech dyscyplinach naukowych: ekonomii, naukach o zarządzaniu i towaroznawstwie.

Wyrazem aktywności naukowej pracowników Uczelni są uzyskane stopnie naukowe, a także wyróżnienia i nagrody za prace naukowo-badawcze. Efektem prac autorskich są publikacje naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Znaczny udział w konferencjach i sympozjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, owocuje licznymi referatami oraz nawiązywaniem współpracy z uczelniami zagranicznymi. Pracownicy są także autorami opracowań na rzecz praktyki gospodarczej oraz autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników i książek.

Jedyny taki kampus

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, usytuowany w ścisłym centrum miasta, może oczarować imponującą infrastrukturą. Cały kampus Uczelni, leżący przy ul. Rakowickiej 27, zajmuje siedem hektarów powierzchni. W jego skład wchodzą: zabytkowy Budynek Główny oraz towarzyszące mu obiekty: Księżówka, Stróżówka, Domek Ogrodnika oraz pawilony A, B, C, D, E i najnowszy G, nowy budynek Wydziału Finansów, budynek biblioteki, Ustronie (dawny akademik) oraz okazały kompleks sportowo-dydaktyczny, składający się z dwóch budynków z krytą pływalnią, pełnowymiarową halą sportową, siłownią i dużymi salami konferencyjnymi. Budynek ten w 1999 r. został uznany za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej architektury. SARP nagrodził jego twórcę – Romualda Loeglera – medalem „Za wybitne dzieło architektoniczne zrealizowane w 1999 r.”.

Do Uczelni należą także dwa budynki znajdujące się poza kampusem – przy ul. Sienkiewicza 4 (z 1927 r.) i Sienkiewicza 5 (z 1931 r.). Do dyspozycji studentów pozostają nowoczesne sale wykładowe, biblioteka, laboratoria specjalistyczne i sale komputerowe, nowoczesna wielofunkcyjna hala sportowa (o powierzchni 51 x 28 m), ozonowany kryty basen o niemal olimpijskich wymiarach (25 x 12,5 m), kort tenisowy, boisko i siłownia. Uczelnia zadbała też o dobro studentów niepełnosprawnych – wszystkie budynki zlokalizowane na kampusie posiadają podjazdy bądź windy dla osób upośledzonych ruchowo i sanitariaty przystosowane do ich potrzeb.

Rok 2012 przyniósł kolejny przykład stałej dbałości Uczelni o jakość studiowania – Pawilon G. Usytuowany tuż przy bramie wjazdowej od ul. Rakowickiej, nowoczesny budynek dydaktyczny został uroczyście otwarty 25 kwietnia b.r. Jego wnętrze kryje 13 sal wykładowych, wśród nich 2 sale konferencyjne oraz salę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale wyposażone są w bardzo nowoczesne rozwiązania służące dydaktyce, m.in. w specjalne tablice interaktywne. Budowa Pawilonu G została częściowo sfinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

UEK - kierunki studiów

 • ADMINISTRACJA
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • EKONOMIA
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Strategie rozwoju biznesu
 • Strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego
 • Zarządzanie i doradztwo personalne
 • EUROPEISTYKA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Bankowość
 • Corporate Finance&Accounting
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse i administracja publiczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • International Finance&Accounting
 • Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Rynki finansowe
 • Ubezpieczenia
 • GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • Planowanie i inżynieria przestrzenna
 • Rozwój regionalny
 • Strategie rozwoju regionalnego
 • Zarządzanie miastem
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • Informatyka ekonomiczna
 • Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
 • Zarządzanie informacjami
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy informacyjne
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
 • Handel zagraniczny
 • International Business
 • Logistyka międzynarodowa
 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
 • Controlling
 • Rachunkowość
 • SOCJOLOGIA
 • Problemy społeczne
 • Studia miejskie
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • Polityka i komunikacja międzynarodowa
 • Studia wschodnie
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • TOWAROZNAWSTWO
 • Ekologia wyrobów
 • Handlowo-celna
 • Menedżer produktu
 • Product Manager
 • Zarządzanie jakością wyrobów
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Turystyka międzynarodowa
 • ZARZĄDZANIE
 • Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
 • Marketing/Marketing międzynarodowy
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie i inżynieria w przemyśle lekkim

Znane osobistości

W ostatnim czasie bardzo często gościmy w murach Uczelni krajowych i międzynarodowych ekspertów, naukowców, osobistości ze świata kultury, mediów i sportu. Są wśród nich m.in.

Naukowcy, politycy i biznesmeni:

 • prof. Muhammad Yunus - laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku,
 • prof. Roger B. Myerson - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2007 roku,
 • prof. Edward C. Prescott - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 roku,
 • prof. Olivier Blanchard – od 2008r. główny ekonomista i dyrektor Departamentu Badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
 • prof. Leszek Balcerowicz - były wicepremier i minister finansów, prezes NBP w latach 2001-2007, prof. Marek Belka - były wicepremier i minister finansów, prezes NBP od 2010r.,
 • prof. Jerzy Buzek – premier rządu RP 1997-2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012,
 • Jan Krzysztof Bielecki – premier rządu RP w 1991r., od 2003 do 2010r., prezes zarządu Banku Pekao S.A.,
 • Waldemar Pawlak - od 2007 wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki,
 • dr Leszek Czarnecki, biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków,
 • prof. Andrzej Blikle – biznesmen, mistrz cukierniczy, jeden z najbogatszych Polaków,
 • Grzegorz Hajdarowicz – biznesmen, producent filmowy, jeden z najbogatszych Polaków.

Odwiedzają nas także autorytety ze świata kultury, mediów, muzyki czy sportu:
Kamil Durczok, Marek Niedźwiecki, Jerzy Stuhr, , Grzegorz Miecugow, Czesław Mozil, Maria Peszek, Krzysztof Globisz, Krzysztof Materna, Andrzej Grabowski, Anna Dymna, Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz, Janina Ochojska, Roman Młodkowski, Marcin Meller, Adam Michnik.

Wybitni absolwenci UEK

Wśród absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest wiele znanych osobistości ze świata gospodarki, polityki i kultury. Naszą Uczelnię ukończyli m.in.:

 • dr inż Mariusz Andrzejewski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od grudnia 2005 r. do kwietnia 2006 r.
 • Rafał Baniak - w latach 2004-2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki od 2007 r.
 • Rafał Brzoska - prezes Zarządu InPost
 • prof. dr hab. Jan Czekaj - w latach 2002-2003 wiceminister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2003-2010
 • Andrzej Dąbrowski - prezes Zarządu Zakładów Przemysłu Cukierniczego SKAWA SA w Wadowicach od 1997 r.
 • Krzysztof Drohomirecki - restaurator, założyciel firmy "Pożegnanie z Afryką" - jednej z pierwszych, zaraz po A. Blikle, polskiej sieci franchisingowej
 • Marek Dworak - wiceprezes i prezes RMF FM w latach 2004-2009
 • Tadeusz Ferenc - prezydent Rzeszowa od 2002 roku, poseł na Sejm IV kadencji. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010)
 • Piotr Gaweł - członek Zarządu TVP SA ds. marketingu i reklamy w latach 2002-2006
 • Adam Góral - prezes Asseco Poland
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner - minister pracy i polityki społecznej w latach 2001-2003, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej w latach 2003-2004, minister gospodarki i pracy oraz wiceprezes Rady Ministrów w latach 2003-2004, od 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej
 • Konrad Hernik - prezes Zarządu Armatura Kraków SA od 2005 r.
 • prof. dr hab. Leszek Kasprzyk - minister pełnomocny w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy ONZ w latach 1968-1971, w latach 1975-1980 wiceprzewodniczący Komitetu ONZ ds. Zasobów Naturalnych i wiceprzewodniczący Komitetu ONZ ds.Nauki i Techniki, w latach 1980-1985 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu, w latach 1991-1993 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu
 • Roman Kluska - twórca firmy Optimus
 • Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu Uzdrowiska Rabka S.A. W latach 1999-2001 Członek Zarządu Uzdrowiska Szczawnica S.A. W latach 2003-2006 dyrektor w Urzędzie Miasta Krakowa
 • Bogdan Kucharski - dyrektor generalny BP Europa SE
 • Lesław Kuzaj - dyrektor na Europę Środkową General Electric International
 • Olgierd Meysztowicz - prezes Polindus SA
 • Agnieszka Odorowicz - dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (od 2005), Wiceminister Kultury (2004-2005), wiceprezes Stowarzyszenia Instytutu Sztuki w Krakowie (1998-2004).
 • Jacek Olbrycht - dyrektor Generalny MON od 2007 r.
 • Dariusz Orłowski - prezes Zarządu Wawel SA od 2001 r.
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak - od 2004 r. do 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej
 • dr Jan Pamuła - prezes Portu Lotniczego Kraków-Balice (od 2008 r.), poseł na Sejm (1991-1993), w latach 90. prezes Izby Rzemieślniczej w Krakowie oraz wiceprezes BPH
 • Marzena Piszczek - pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest także pracownikiem resortu skarbu oraz dyrektorem krakowskiej delegatury Ministerstwa Skarbu. Kieruje radą nadzorczą największego polskiego ubezpieczyciela - PZU S.A., oraz zasiada z ramienia Skarbu Państwa w zarządzie spółki celowej Kappa, powołanej przez akcjonariuszy Eureko i Skarbu Państwa na potrzeby oferty publicznej spółki. Dr Piszczek jest także przewodniczącą rady nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie
 • Katarzyna Rogowiec -jest tegoroczną brązowa medalistką paraolimpiady w Vancouver oraz dwukrotną mistrzynią paraolimpiady w Turynie w 2006 roku. Ponadto jest osobą aktywną zawodowo i czynnie wspiera działania Stowarzyszeń ZSN UEK na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Ewa Wachowicz - Miss Polonia 1992, III wicemiss konkursu Miss Świata, wygrała wybory Miss Świata Studentek (Miss World University) w 1993 r., dziennikarka Polsat Cafe, b. sekretarz prasowy premiera Waldemara Pawlaka, producentka programu "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza", prowadzi program "Ewa gotuje" w TV Polsat
 • prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - od 2004 r. do 2010 r. członek Rady Polityki Pieniężnej
 • Sobiesław Zasada - sportowiec, biznesmen, twórca Grupy Zasada
 • Rafał Ziobro - pierwszy Polak i dziewiąty człowiek na świecie, który przepłynął wpław Cieśninę Magellana, pierwszy Polak, który przepłynął wpław Cieśninę Gibraltarską. Twórca i wieloletni dyrektor Krakowskiego Festiwalu Górskiego odbywającego się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Co nowego w UEK

 • UEK

  UEK

  Dotychczasowy założyciel grupy UEK nie pełni już swojej funkcji. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie wybrany nowy, grupa zostanie skasowana. Chętnych do objęcia wolnego stanowiska proszę o wpisanie komentarza do tej wypowiedzi. Zgłoszenia przesyłane przy pomocy wiadomości prywatnych nie będą rozpatrywane.
  • 18.07.2016, 16:00
  • Link
 • UEK

  UEK

  Jeśli chcecie poznać innowacyjne ścieżki rozwoju własnego pomysłu na biznes oraz szczegóły dotyczące prowadzenia własnego Startupu polecamy spotkanie Incubit: Jak się robi innowacje ?

  Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Kraków oraz Incubit.pl za... więcej »
  Obrazek

 • UEK

  UEK

  Co powiecie na więcej geofiltrów dostępnych na naszym Kampusie?

  Przypominamy o trwającym konkursie na propozycje geofiltru! Na zgłoszenia czekamy do czwartku.
  Obrazek

 • UEK

  UEK

  Zapraszamy do obejrzenia videorelacji z tegorocznej edycji Dni Rekrutacji i Doradztwa "4 sfery kariery", które odbyły się 8-9 marca 2016 r. na UEK.

  https://www.facebook.com/uczelnia.sukcesu/videos/101540...
 • UEK

  UEK

  Znamy już prorektorów na kadencję 2016-2020! Szczegóły na: http://bit.ly/1UV7sdY
  Obrazek

 • UEK

  UEK

  Wystąpienia publiczne są zapewne zmorą wielu z Was. Jednak trening i dobra technika czynią mistrza, więc warto poćwiczyć i skorzystać z wydarzenia organizowanego przez NZS UEK.

  Projekt Manage-In 2016 to 3-dniowy wyjazd szkoleniowy. W ramach projektu odbędą się 4 certyfikowane szkolenia z autoprezentacji, mowy ciała i wystąpień publicznych, które pozwolą poszerzyć umiejętności menedżerskie.

  Więcej na ➡ bit.ly/ManageIN2016
  lub na stronie ➡ http://nzsuek.pl
  Obrazek

 • UEK

  UEK

  Kto z Was wrócił do rodzinnego domu na weekend? Kto ma w szafie nieużywane zabawki, książki, czy artykuły szkolne? Możecie im dać drugie życie i przy okazji wywołać uśmiech na twarzach dzieci z krakowskich domów dziecka oraz Szpitala Dziecięcego Św. Ludwika w Krakowie. Wystarczy, że przyniesiecie je na kampus UEK w przyszłym tygodniu.

  Więcej informacji tutaj ➡bit.ly/NZSUEKdzieciom
 • UEK

  UEK

  Juwenalia UEK 2016 ogłosiły headlinera!
 • UEK

  UEK

  Nasi studenci! Zaczynali
 • UEK

  UEK

  Nasi studenci poza nauką i przebywaniem na Kampusie, są aktywni również w innych dziedzinach. Pomagają i poświęcają swój czas m.in. dzieciom, czyli najmłodszym mieszkańcom Krakowa.

  NZS UEK Dzieciom to coroczna akcja charytatywna organizowana przez NZS UEK. W tym roku współpracować będą z Domem Dziecka św. Ludwiki oraz Szpitalem Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie.

  Więcej informacji na: http://bit.ly/1qrfwqf
  Obrazek

Wyślij zaproszenie do