Effective recruitment
sggw

sggw

sggw

SGGW to jedna z najstarszych polskich uczelni. Zawsze wysoko w rankingach. Otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce”.

Dodatkowe informacje o sggw

www.sggw.pl 38 1816 r.

O Uczelni

SGGW w Warszawie to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy. Od lat znajduje się w czołówce rankingów uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce, Europie i na świecie.

W SGGW można studiować na 38 kierunkach: od przyrodniczych i technicznych, przez weterynarię, po ekonomiczne i społeczne. Kształcimy 19 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych prowadzonych w językach polskim i angielskim. Programy studiów są dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a przede wszystkim do zainteresowań studentów. Zajęcia prowadzą wykładowcy – eksperci w swoich dziedzinach, a także praktycy, którzy ze względu na długi staż pracy w zawodzie mogą przekazać studentom cenną wiedzę praktyczną.

SGGW współpracuje z uczelniami na całym świecie – studenci mogą wyjeżdżać na studia częściowe i praktyki w ramach programów Erasmus+, CEEPUS, PAX, MostAR.

Większość zaplecza dydaktycznego znajduje się na terenie kampusu na warszawskim Ursynowie: to tu mieszczą się siedziby wszystkich wydziałów, domy studenta, obiekty sportowe, biblioteka, a także nowoczesne laboratoria, pracownie, centra badawcze, kliniki zwierząt, zwierzętarnie, stadniny. Studenci odbywają praktyki terenowe m.in. w sadach i zakładach doświadczalnych oraz gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Rekrutacja

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów w SGGW prowadzona jest wyłącznie przez internet, w Systemie Obsługi Kandydatów.

Szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji podane są na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

Z ofertą dydaktyczną SGGW i szczegółowymi wymaganiami na poszczególne kierunki studiów można zapoznać się, pobierając informator: http://www.sggw.pl/rekrutacja/informator

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. +48 22 593 10 80, 593 10 20
rekrutacja@sggw.pl
www.sggw.pl

Co nowego w sggw

Aby mieć dostęp do treści, musisz zostać członkiem grupy.

Wyślij zaproszenie do