Tomasz Charmuszko

Techniczne utrzymanie nieruchomości, Facility Management
Warszawa, mazowieckie

Skills

AutoCAD Microsoft Office Team management knowledge of solving problems Utrzymanie budynku Electrician Certificate SEP (voltage up to 1kV) exploitation and Supervision Budowanie relacji z klientem

Languages

English
beginner
German
beginner

Experience

Enel-Med
Kierownik ds. Infrastruktury
Zarządzanie technicznym utrzymaniem sieci 35 centrów medycznych.
Zarządzanie kosztami w obszarze obsługi technicznej.
Optymalizacja kosztów utrzymania i eksploatacji.
Nadzór nad właściwą realizacją umów serwisowych.
Logo
Właściciel
Dekor Tomasz Charmuszko
Profil działalności: przygotowanie inwestycji, projektowanie wnętrz, koordynacja realizacji

Zrealizowane projekty (wybrane):
- osiedle domów jednorodzinnych (4 jednostki mieszkalne) w zakresie: przygotowanie inwestycji pod względem formalnym, koordynacja projektów budowlanych, dobór wykonawców, nadzór nad realizacją budowy,
- wnętrza mieszkalne w zakresie: koordynacja projektów wnętrz, dobór podwykonawców, nadzór nad realizacją,
- projekt osiedla 16 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Warszawie [praca zespołowa]: opracowanie studium wykonalności, przygotowanie kompletnego projektu budowlanego - projekt w realizacji
Logo
Property Manager / Kierownik ds. zarządzania nieruchomościami
MoneyNow Sp. z o.o.
Zarządzanie istniejącą siecią placówek terenowych:
- zapewnienie prawidłowego technicznego funkcjonowania placówek,
- zarządzanie budżetem kosztowym placówek,
- prowadzenie bieżących rozliczeń z Wynajmującymi, dostawcami mediów,
- zarządzanie procesami adaptacyjno-remontowymi.

Zarządzanie projektem realizacji placówek własnych:
- przygotowanie formalne projektów,
- nadzór nad procesem realizacji placówek.
Banknot Financial S.A.
Kierownik ds. Administracji i Rozwoju
Zarządzanie projektem realizacji placówek własnych:
- poszukiwanie oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby nowych placówek,
- prowadzenie negocjacji w zakresie warunków handlowych najmowanych lokali,
- przygotowanie formalne projektów inwestycyjnych,
- nadzór nad procesem realizacji placówek.

Zarządzanie istniejącą siecią placówek terenowych:
- zapewnienie prawidłowego technicznego funkcjonowania placówek,
- zarządzanie budżetem kosztowym placówek,
- prowadzenie bieżących rozliczeń z Wynajmującymi, dostawcami mediów,
- koordynacja serwisów,
- zarządzanie procesami adaptacyjno-remontowymi.
Empik sp. z o. o.
Maintenance Project Manager
Zarządzanie, nadzór techniczny nad funkcjonowaniem 85 salonów sprzedaży (Polska centralna oraz północna):
- bieżące utrzymanie należytego stanu technicznego salonów,
- zarządzanie kosztami w obszarze technicznej obsługi,
- administrowanie dokumentacją projektową oraz techniczną,
- koordynacja serwisów,
- kompleksowe przygotowanie, organizacja i realizacja projektów rearanżacji/modernizacji salonów(prace budowlane, wymiana wyposażenia oraz mebli, rebranding).
Galposter Sp. z o.o.
Project Coordinator
Obsługa projektów związanych z kompleksową realizacją salonów dla sektora detalicznego:
- kosztorysowanie oraz przygotowanie budżetu dla projektu,
- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- dobór wykonawców poszczególnych etapów prac,
- nadzór nad realizacją projektu,
- rozliczenie końcowe projektu.
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane EBEJOT Sp. z o. o.
Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości
Obsługa projektów mieszkaniowych w zakresie:
- przygotowanie projektu do sprzedaży (weryfikacja dokumentacji, przygotowanie materiałów marketingowych),
- sprzedaż nieruchomości (lokali) w realizowanych przez Spółkę inwestycjach,
- posprzedażowa obsługa klienta obejmująca: indywidualne uzgodnienia projektów, nadzór nad realizacją projektu na budowie, przekazanie lokalu.

Trainings and courses

Projektowanie w systemie AutoCad
Projektowanie oraz dekoracja wnętrz w praktyce

Education

Logo
Wydział Nauk Ekonomicznych, magisterskie
Uniwersytet Warszawski

Specialities

Finance/Economics
Miscellaneous

Hobby

Architektura wnętrz
Podróże

Groups

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największą polską uczelnią i jednocześnie jedną z najlepszych w kraju.