Szymon Porwolik

Engineering Group Manager / Kierownik Laboratorium testów EMC
Kraków, małopolskie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

Automotive Electronics Automotive Infotainment Automotive Safety C++ DFMA Github IBM DOORS ISO 17025 Linux MS Project NI LabVIEW PPAP Project Management SQL Vector National Instruments SVN DSP ISO/TS 16949 Testing .NET C# MATLAB/Simulink embedded systems Magistrala CAN NI TestStand

Languages

English
advanced
German
beginner

Experience

Aptiv
Engineering Group Manager
Zarządzenie zespołem inżynierów oraz techników odpowiedzialnych za badania rozwiązań sprzętowych oraz oprogramowania. Nadzorowane badania były skupione wokoło tematyki kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wyładowań elektrostatycznych (ESD) oraz zakłóceń przewodzonych.
Od marca 2017 roku prowadzony zespół prowadzi swoją działalność jako laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Dodatkowo zarządzenie zespołem inżynierów odpowiedzialnych za systemy testowe (szczegółowy opis poniżej - Team Leader).

• Zarządzanie zespołem inżynierów oraz techników pracujących w różnych projektach pod kątem technicznym (ponad 25 osób)
• Kierowanie akredytowanym laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wyładowań elektrostatycznych (ESD) oraz zakłóceń przewodzonych
• Zakres obowiązków oraz upoważnień powiązany z rolą kierownika laboratorium według normy ISO 17025
• Planowanie i kontrola realizacji zadań zgodnie z harmonogramem dla wszystkich powierzonych projektów (lub zapewnienie, że zespół jest przygotowany do osiągnięcia celów projektowych z punktu widzenia jakości i harmonogramu)
• Planowanie i zarządzanie przydzielonym budżetem
• Planowanie, rozwój, monitorowanie i kontrola umiejętności zespołu.
• Zarządzanie zespołem w zakresie planowania, wykonywania zadań oraz dostosowania do zmieniających się warunków projektowych.
• Planowanie przydziału zadań dla członków zespołu.
• Wyznaczanie liderów do prowadzenia projektów.
• Monitorowanie postępu prac w projektach, przez przegląd metryk i wskaźników.
• Aktywne uczestnictwo w komunikacji z klientem, w tym również w bezpośrednich spotkaniach z klientami.
• Inicjowanie i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wg. procesu „Delphi Problem Solving”
• Stworzenie wizji i strategii rozwoju zespołu
• Motywowanie i ocena pracowników grupy inżynieryjnej.
Aptiv
Menadżer Grupy Inżynieryjnej / Engineering Group Manager
Zarządzenie zespołem inżynierów oraz techników odpowiedzialnych za badania rozwiązań sprzętowych oraz oprogramowania. Nadzorowane badania były skupione wokoło tematyki kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wyładowań elektrostatycznych (ESD) oraz zakłóceń przewodzonych.
Od marca 2017 roku prowadzony zespół prowadzi swoją działalność jako laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Dodatkowo zarządzenie zespołem inżynierów odpowiedzialnych za systemy testowe (szczegółowy opis poniżej - Team Leader).

• Zarządzanie zespołem inżynierów oraz techników pracujących w różnych projektach pod kątem technicznym (ponad 25 osób)
• Kierowanie akredytowanym laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wyładowań elektrostatycznych (ESD) oraz zakłóceń przewodzonych
• Zakres obowiązków oraz upoważnień powiązany z rolą kierownika laboratorium według normy ISO 17025
• Planowanie i kontrola realizacji zadań zgodnie z harmonogramem dla wszystkich powierzonych projektów (lub zapewnienie, że zespół jest przygotowany do osiągnięcia celów projektowych z punktu widzenia jakości i harmonogramu)
• Planowanie i zarządzanie przydzielonym budżetem
• Planowanie, rozwój, monitorowanie i kontrola umiejętności zespołu.
• Zarządzanie zespołem w zakresie planowania, wykonywania zadań oraz dostosowania do zmieniających się warunków projektowych.
• Planowanie przydziału zadań dla członków zespołu.
• Wyznaczanie liderów do prowadzenia projektów.
• Monitorowanie postępu prac w projektach, przez przegląd metryk i wskaźników.
• Aktywne uczestnictwo w komunikacji z klientem, w tym również w bezpośrednich spotkaniach z klientami.
• Inicjowanie i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wg. procesu „Delphi Problem Solving”
• Stworzenie wizji i strategii rozwoju zespołu
• Motywowanie i ocena pracowników grupy inżynieryjnej.
Aptiv
Lider Zespołu / Team Leader
Zarządzanie zespołem inżynierów odpowiedzialnym za projektowanie, budowę oraz oprogramowanie systemów testowych wykorzystywanych podczas testów/walidacji produktów (testy niezawodności, przyspieszonego starzenia etc.). Rozwój rozwiązań sprzętowych (opartych głównie na produktach National Instruments, Vector oraz własnych) oraz rozwój oprogramowania.

• Zarządzanie zespołem inżynierów pracujących w różnych projektach pod kątem technicznym (ok. 8 osób)
• Planowanie działań, przygotowywanie raportów oraz ocena działalności członków zespołu oraz postępów w projektach.
• Techniczne wsparcie projektów realizowanych przez zespół.
• Aktywny udział w programach innowacji technicznych i organizacyjnych.
• Udział w procesie zatrudniania (przygotowywanie ogłoszeń, uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych).
• Współpraca z innymi ośrodkami dywizji.
• Realizowanie zadań zgodnie z planami i standardami jakości dywizji E&S oraz TCK i planem.
• Dbanie o dobry wizerunek firmy.
• Stałe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
• Ochrona poufnych informacji i dbanie o mienie firmy.
Aptiv
Samodzielny Inżynier Walidacji / Advanced Validation Engineer
Podobny zakres obowiązków co poniżej, rozszerzony o:
- Prowadzenie Walidacji zgodnie z procesem Val270.01.
- Dbałość o zachowanie informacji poufnych, dbałość o mienie i wizerunek firmy.
- Oszacowanie i kontrola kosztu realizacji Walidacji Produktu.
- Techniczne wsparcie dla Inżynierów ds. Walidacji.
Aptiv
Inżynier Walidacji / Validation Engineer
- Opracowanie Planu Walidacji (zakres, metoda, warunki i kryteria testów) lub planu testów
- Analiza wymagań Klienta i/lub warunków środowiska aplikacji produktu
- Weryfikacja konceptu konstrukcji/projektu produktu i opracowanie/modyfikacja planu działań, oszacowanie niezawodności
- Wykonanie Walidacji Produktu na czas zgodnie z systemem jakości
- Uczestniczenie w spotkaniach projektowych i zespołowych w celu zapewnienia planowej realizacji projektu
- Koordynacja aktywności walidacyjnych oraz komunikacja z dostawcą jak również klientem
- Wykonanie analiz rozmontowanego produktu w celu znalezienia usterek i listy potencjalnych problemów
- Estymacja czasu realizacji poszczególnych testów i walidacji. Informowanie o statusie realizacji walidacji.
- Wsparcie, rozwijanie i implementacja nowych technologii i procesów Walidacji
- Koordynacja pracy zespołu odpowiedzialnego za Walidację produktu
- Tworzenie, aktualizacja, koordynacja wykonania i zachowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji projektu
- Spełnienie celu działu w zakresie Kosztu/Jakości/ Zadania
Aptiv
Inżynier ds. Testów i Walidacji / Validation Test Engineer
- Prowadzenie walidacji produktu, koordynacja działań w zespole wykonującym projekt
- Przygotowanie, wykonywanie badań oraz ich dokumentowanie
- Wykonywanie nietypowych / jednostkowych badań.
- Koordynacja wykonania dokumentacji potrzebnej do realizacji projektu
- Układanie harmonogramów, ustalanie kolejności badań
- Definiowanie procedur badawczych pod kątem wymagań klienta
- Koordynacja oraz wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami klientów / norm międzynarodowych
- Nadzór nad dokumentacją techniczną
- Udział w opracowywaniu nowych sposobów realizacji badań
- Rozwój systemów testowych
Aptiv
Młodszy Inżynier ds. Rozwoju Systemów Testowych / Junior Test Development Engineer
- Udział w opracowywaniu nowych sposobów realizacji badań i rozwój systemów testowych.
- Przygotowanie, wykonywanie badań oraz ich dokumentowanie
- Układanie harmonogramów, ustalanie kolejności badań.
- Koordynacja oraz wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami klientów / norm międzynarodowych.
- Nadzór nad dokumentacją techniczną.
WebSpirit sp. z o.o.
Programista
- projektowania oraz administracja baz danych
- tworzenie aplikacji internetowych
- zarządzanie biurową infrastrukturą IT
ASTOR Sp. z o.o.
praktykant (automatyka)
Carboautomatyka S.A.
praktykant (elektronika)
Logo
praktykant
P.P.H.U. Martech-Plus Sp.J.

Projects

Budowa laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Budowa laboratorium (przygotowanie obszaru, zakup wyposażenia oraz szkolenia personelu) badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wyładowań elektrostatycznych (ESD) oraz zakłóceń przewodzonych.
Duties
- Menadżer zespołu pracującego nad budową w/w zdolności testowej laboratorium
- Kierownik projektu
Wdrożenie systemu jakości laboratorium zgodnego z ISO17025
Przygotowanie, wdrożenie systemu jakości zgodnego z ISO 17025 w laboratorium badawczo-rozwojowym oraz uzyskanie akredytacji PCA (AB 1637).
Duties
- Menadżer zespołu pracującego nad wdrożeniem systemu jakości ISO 17025
- Kierownik laboratorium
Budowa laboratorium testów produktów aktywnego bezpieczeństwa (Active Safety)
Kierownik projektu budowy laboratorium testów produktów aktywnego bezpieczeństwa (Active Safety) - systemów wizyjnych oraz radarów.
Duties
Kierownik projektu

Trainings and courses

- Szkolenie pt. "Walidacja/weryfikacja metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02" (2020)
- Szkolenie pt. "Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528" (2019)
- Szkolenie pt. "Wzorcowanie komór termostatycznych i klimatycznych" (2019)
- Szkolenie pt. "EMC for automotive electronics" (2018)
- Szkolenie pt. "Badania EMC" (2018)
- Szkolenie pt. "Akademia Komunikacji Menedżerskiej" (2018)
- Szkolenie pt. "Odpowiedzialność za naruszenie BHP z uwzględnieniem wypadków przy pracy" (2017)
- Szkolenie pt. "Komunikacja to Twoja praca!" (2016)
- Szkolenie pt. "Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagania akredytacyjne dla laboratoriów" (2016)
- Szkolenie pt. "Prawo pracy dla kierowników" (2015)
- Szkolenie pt. "Introduction to Leadership" (2015)
- Szkolenie pt. "Zarządzanie projektami" (2014)
- Szkolenie pt. "DPS - Delphi Problem Solving - Advanced" (2014)
- Szkolenie pt. "DOORS user training" (2014)
- Szkolenie pt. "GES / CMII" (2012)
- Szkolenie pt. "Reliability for Validation Engineers" (2012)
- Szkolenie pt. "Reliability – Weibull++" (2012)
- Szkolenie pt. "Sztuka Prezentacji i Wystąpień Publicznych" (2012)
- Szkolenie pt. "Szkolenie z analizy DFMEA cz. 2" (2011)
- Szkolenie pt. "Pomoc przedmedyczna" (2011)
- Szkolenie pt. "Trening asertywności" (2011)
- Szkolenie pt. "Komunikacja interpersonalna" (2010)
- Szkolenie pt. "Zarządzanie sobą w czasie" (2010)
- Szkolenie pt. "National Instruments TestStand II: Customization" (2008)
- Szkolenie pt. "National Instruments TestStand I: Introduction" (2008)
- Szkolenie pt. "MS-2780 Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database" (2008)
- Szkolenie pt. "MS-2779 Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database" (2008)
- Szkolenie pt. "System wizualizacyjny Wonderware InTouch: Tworzenie i serwisowanie aplikacji" (2006)
- Uprawnienia SEP 1kV (E+D)
- Prawo jazdy kat. B (od 2002)

Education

Logo
Elektrotechnika - Automatyka i Metrologia spec. "Układy sterowania i systemy pomiarowe", magisterskie
AGH University of Science and Technology in Kraków

Specialities

Research and development
Research and development management
Engineering
Electronics/Electrics
Engineering
Automotive

Hobby

- geocaching
- fotografia (http://porwolik.com)
- militaria / historia wojskowości
- literatura sci-fi

Organizations

- działacz w społeczności Open Source (obecnie głównie poprawki w kodzie/tłumaczenia projektów)
- były członek koła naukowego metrologów ECART wydziału EAIiE na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Other

- DELPHI - Excellence Award for Outstanding Leadership (2012)
- DELPHI - Certificate of Excellence for high level of dedication, looking for optimal solutions and excellent task realization (2009)

Groups

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Przoduje w dziedzinie nowocze