Job Rybnik

Sort by: relevance | date
Rybnik
Recruiters are looking for people from your industry! Find a new employer!

Praca Rybnik. Na kogo czeka praca w tym regionie Śląska?

Rybnik jest siedzibą powiatu należącego do województwa śląskiego. Pod względem powierzchni zajmuje 16. miejsce, a pod względem liczby ludności 25. miejsce w skali całego kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w mieście tym zameldowanych jest niemal 141 tysięcy osób. Przeważają głównie ludzie młodzi, w wieku produkcyjnym (65 procent) oraz przedprodukcyjnym (18 procent). Najmniejszy udział w społeczeństwie mają osoby starsze (17 procent). Z kolei zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku stopa bezrobocia plasuje się tutaj na poziomie 3 procent. Gorzej wygląda sytuacja osób bezrobotnych w całym powiecie (5,1 procent). Niższe od Rybnika bezrobocie mają na Śląsku tylko Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice i Tychy.

Rybnik praca – górnictwo i energetyka dominującymi gałęziami gospodarki w mieście

Praca w Rybniku opiera się głównie na kilku gałęziach gospodarki. Jednym z nich jest górnictwo i energetyka. W mieście działają kopalnie węgla kamiennego Polskiej Grupy Górniczej, czyli KWK Chwałowice i KWK Jankowice. Wśród producentów maszyn i urządzeń górniczych prym wiedzie Rybnicka Fabryka Maszyn Ryfama S.A. Na obrzeżach miasta działa też elektrownia – jedna z największych w kraju, która wytwarza ponad 7 procent krajowej produkcji energii. Niestety część z fabryk i hut jest w Rybniku sukcesywnie zamykanych, jednak najczęściej w tych miejscach powstają inne przedsiębiorstwa oferujące pracę mieszkańcom.

Zazwyczaj na tych terenach powstają sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowo-rozrywkowe, co jest źródłem licznych ofert pracy dodatkowej. Praca dodatkowa Rybnik to m.in. stanowiska magazyniera, spedytora, sprzedawcy, kasjera, specjalisty obsługi klienta, kelnera, barmana i pomocy kuchennej. Dodatkowo w Rybniku zarejestrowanych jest około 13 tysięcy podmiotów gospodarczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Z większych firm warto wymienić m.in. Purmo czy Tenneco Automotive. W Rybniku działa też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej.

Oferty pracy Rybnik. Jacy pracownicy są poszukiwani w Rybniku?

Praca w Rybniku od zaraz czeka m.in. na fryzjerów, kosmetyczki, piekarzy, szefów kuchni czy nauczycieli, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych. Poszukiwani są zwłaszcza specjaliści z branży budowniczej czy samochodowej: betoniarze, lakiernicy samochodowi, brukarze, dekarze, elektrycy, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji, murarze, operatorzy i mechanicy sprzętu robót ziemnych, ślusarze, pracownicy budownictwa drogowego, robót wykończeniowych czy robotnicy budowlani.

Praca dodatkowa Rybnik to m.in. stanowiska magazynierów, kelnerów, barmanów, sprzedawców, kasjerów, spedytorów, ankieterów i pracowników obsługi klienta. Najmniej ofert pracy dotyczy zawodów związanych z pracą umysłową. Praca biurowa w Rybniku jest obecnie w równowadze – oznacza to, że liczba pracowników odpowiada liczbie ofert pracy, a ilość nowych stanowisk jest niewielka. Dotyczy to m.in. pracowników administracyjnych, specjalistów ds. finansowych, księgowych, specjalistów administracji publicznej, recepcjonistów, asystentek itp. Szukając swojej wymarzonej pracy warto wpisać w wyszukiwarkę hasło aktualne oferty pracy Rybnik - pod nim publikowanych jest najwięcej najnowszych ogłoszeń. Przeglądając portale społecznościowe warto odwiedzić grupy: Dam pracę Rybnik i Praca Rybnik.