Zastępca Głównej Księgowej - Samodzielna/-y Księgowa/-y, Bielsko-Biała - oferta pracy - GoldenLine.pl cavatina - Zastępca Głównej Księgowej - Samodzielna/-y Księgowa/-y

Archive offer

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Właściciel kompleksu biurowców klasy A w Krakowie - Business Equal Park oraz Tischnera Office, a także Carbon Tower we Wrocławiu i Chmielna 89 w Warszawie. Dołącz do pracowników Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Zastępca Głównej Księgowej - Samodzielna/-y Księgowa/-y

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Region: śląskie

Opis stanowiska:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i deklaracji
 • weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów i przychodów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS, Bank)
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT
 • analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności
 • weryfikacja listy płac, monitorowanie zobowiązań i należności oraz nadzór nad windykacją
 • odpowiednie przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
 • wykonywanie wszelkich innych zadań zleconych przez Zarząd Spółki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego  
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego
 • umiejętność sporządzania cash-flow
 • bardzo wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • staranność, dokładność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość MS Excel
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość programu Symfonia będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w zakresie księgowości i podatków w firmie deweloperskiej lub w biurze rachunkowym 

Benefity dla pracowników:

 • karta Multisport dla pracownika i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny
 • paczki świąteczne
 • udział w szkoleniach i konferencjach związanych z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy firmowe
 • wyjazdy integracyjne
 • pyszna kawa
 • atrakcyjne i komfortowe biura

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora budownictwa biurowego
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy
 • pakiet benefitów pracowniczych
 • wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników


Aplikuj teraz

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała. Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.plPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.plPrzysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.