Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami, Katowice - oferta pracy - GoldenLine.plcavatina - Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami <br/><span id='uwagiDoStanowiska'>Umowa B2B</span>

Archive offer

CAVATINA GW Sp. z o.o. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w realizacji projektów nieruchomościowych.  Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina GW zlokalizowane są w siedmiu kluczowych z punktu widzenia rynku biurowego miastach Polski. Nasze budynki to między innymi: kompleks biurowców w Krakowie – Equal Business Park A, B, C i D, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie, Palio A w Gdańsku. Dołącz do pracowników grupy kapitałowej CAVATINA, jednego z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Nieruchomościami
Umowa B2B

Miejsce pracy: Katowice

Region: śląskie

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie Dyrektora Działu w realizacji zadań jn.
 • Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości
 • Zarządzanie zespołem pracowników - koordynowanie, egzekwowanie wydanych poleceń
 • Organizowanie bieżącej eksploatacji, konserwacji, napraw oraz realizacji zgłoszeń serwisowych (budynku, wyposażenia, instalacji i urządzeń technicznych)
 • Optymalizacja działań podwykonawców w powierzonym obszarze wraz z zapewnieniem właściwej współpracy pomiędzy działami
 • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości
 • Przeprowadzenie regularnych kontroli nieruchomości
 • Współpraca z Zarządcami nieruchomości w zakresie obsługi najemców
 • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa
 • Wykonywanie raportów z prowadzonych prac, kontroli kosztów, zużycia mediów
 • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, prowadzenie KOB, protokołów z przeglądów, pozwoleń i decyzji administracyjnych
 • Rozliczenia finansowe wynikające z realizacji umów, zleceń oraz ponoszonych kosztów stałych
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa
 • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie prowadzonych prac fit-out
 • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów
 • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami
 • Prowadzenie obsługi gwarancyjnej sprzedanych nieruchomości
 • Wskazywanie rozwiązań, propozycji modernizacji technicznych instalacji oraz ustosunkowywanie się do oczekiwań zarządcy nieruchomości oraz najemców

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - techniczne
 • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości
 • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem
 • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi
 • Znajomość MS Office oraz AutoCAD
 • Dobra organizacja pracy
 • Zdolności do rozwiązywania problemów
 • Licencja Zarządcy Nieruchomości - dodatkowy atut
 • Znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Mile widziane uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń

Benefity dla pracowników:

 • karta Multisport dla pracownika i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny
 • paczki świąteczne
 • udział w szkoleniach i konferencjach związanych z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy firmowe
 • wyjazdy integracyjne
 • pyszna kawa
 • atrakcyjne i komfortowe biura

Aplikuj teraz

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28B,  30-552 Kraków),  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-300 Bielsko-Biała. 

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie  art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl