Specjalista ds. Infrastruktury, Skawina - oferta pracy - GoldenLine.plOferta - Specjalista ds. Infrastruktury <br/><span id='uwagiDoStanowiska'>Umowa o pracę, pełen etat, praca hybrydowa</span>

Valeo

Grupa Valeo jest wiodącym dostawcą motoryzacyjnym i partnerem dla producentów samochodów na całym świecie. Grupa dostarcza i dystrybuuje części do samochodów i niezależnych operatorów rynku części zamiennych. Jako firma technologiczna projektujemy innowacyjne rozwiązania dla inteligentnej mobilności, ze szczególnym naciskiem na intuicyjną jazdę, ograniczenie emisji CO₂ i innych gazów cieplarnianych oraz promowanie rozwoju autonomicznej jazdy.

Valeo Wiper Systems

Zakład Produkcji Systemów Wycieraczek w Skawinie specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, malowaniu oraz montażu piór, ramion i mechanizmów wycieraczek. W 2013 roku dodatkowo rozpoczęto produkcję silników do wycieraczek. Działalność Zakładu Produkcji Systemów Wycieraczek w Skawinie jest dodatkowo wspierana przez nowoczesne centrum badań i rozwoju, które obecnie zatrudnia około 100 pracowników.

Obecnie dla Zakładu Valeo Systemy Wycieraczek w Skawinie
rekrutujemy na stanowisko: 

Specjalista ds. Infrastruktury
Umowa o pracę, pełen etat, praca hybrydowa

Miejsce pracy: Skawina

Region: małopolskie

Zakres obowiązków:

 • Definiowanie, optymalizacja i nadzór nad realizacja planów przeglądów prewencyjnych instalacji energetycznych, dystrybucji mediów, budynków oraz urządzeń i instalacji budynkowych;
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacji urządzeń energetycznych;
 • Koordynacja prac firm zewnętrznych świadczących usługi konserwacyjne i naprawcze na podległych instalacjach;
 • Współpraca z dostawcami energii i mediów;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej w tym zakresie;
 • Optymalizacja kosztów utrzymania budynków i infrastruktury oraz zużycia mediów;
 • Zapewnienie aktualności dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne średnie wyższe w zakresie elektryki, automatyki, wentylacji lub klimatyzacji;
 • Doświadczenie w zakresie obsługi instalacji elektrycznych i energetycznych;
 • Znajomość rysunku technicznego, schematów elektrycznych, znajomiość obsług Auto CAD,
 • Znajomość systemów zarządzania infrastrukturą tech. budynku BMS/MMS;
 • Uprawnienia SEP (D,E 1/15kV);
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Znajomość język angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie produkcyjnej o wysokich standardach pracy, będącej wiodącym międzynarodowym dostawcą zaawansowanych technologii motoryzacyjnych;
 • Atrakcyjne warunki pracy: możliwość pracy zdalnej, udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, dofinansowanie do kafeterii MyBenefit (w tym karta Multisport), dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i na życie, prywatna opieka medyczna (Medicover), Pracowniczy Program Emerytalny, Employee Assistance Program i inne świadczenia socjalne.

Dołącz do nas!

Aplikuj teraz

Valeo działa na rzecz promowania różnorodności we wszystkich jej formach, poprzez lokalne polityki i inicjatywy, programy mentoringowe i szkoleniowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Systemy Wycieraczek z siedzibą w Skawinie przy ul. Przemysłowej 3, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000024931, NIP: 6761172723 (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych prosimy o kontakt pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest niezbędne w zakresie przewidzianym przepisami prawa), a w pozostałym zakresie (dane dobrowolne, oznaczone *) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

4. W przypadku podpisania umowy o pracę Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dla prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W przypadku niepodjęcia zatrudnienia dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jednak nie później niż w przeciągu 1 miesiąca.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie obsługi kadrowej, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich; w przypadku takiego zamiaru zostanie Pan/Pani o tym poinformowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich niepodanie może oznaczać brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.