Specjalista ds. Automatyki, Piechcin - oferta pracy - GoldenLine.pl Lafarge - Specjalista ds. Automatyki <br><span id="uwagiDoStanowiska">Segment: Produkcja</span>

Archive offer

Praca w Lafarge to...

Specjalista ds. Automatyki
Segment: Produkcja

Miejsce pracy: Piechcin

Region: kujawsko-pomorskie

Numer ref.: eb633d5b6a8a

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie sprawności sprzętu i nadzór nad stanem technicznym wyposażenia kontrolno-pomiarowego w jednym z najnowocześniejszych laboratorium kontroli jakości w branży cementowej,
 • Nadzór nad analizatorami rozkładu ziarnowego w układzie at-line i systemem próbkowania,
 • Wykonywanie wymaganych kalibracji urządzeń analityki instrumentalnej (XRF, XRD) oraz wdrażanie nowych urządzeń do użytku,
 • Kontakt z zewnętrznymi firmami serwisowymi urządzeń,
 • Współpraca z Działem Utrzymania Ruchu w obszarze działania automatycznego laboratorium i at-line PSD.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne lub wyższe, preferowane Automatyka lub pokrewne,
 • Wymagana znajomość zagadnień z zakresu automatyki przemysłowej lub robotyki,
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze automatyki urządzeń,
 • Znajomość programowania sterowników PLC / ABB,
 • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office, w szczególności MsExcel,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Twoje korzyści:

Twoje miejsce. Twój wpływ. Twoja przyszłość.

Dołącz do nas!

Aplikuj teraz

INFORMACJA RODO (dla kandydatów do pracy w LafargeHolcim) Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.comDane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.

Kim jesteśmy:

Poznaj nas bliżej - odwiedź www.lafarge.pl