Psycholog, Turcja / Łotwa/ Irak/ Liban / Kosowo / Bośnia i Hercegowina / W - oferta pracy - GoldenLine.plDowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego - {{offer.position}

Archive offer

Psycholog

Lokalizacja
Turcja / Łotwa/ Irak/ Liban / Kosowo / Bośnia i Hercegowina / Włochy (Sycylia) / Rumunia
Pracodawca
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego
Dodano
12.07.2021

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego
w Warszawie 

poszukuje do pracy 

Psychologów

w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) poza granicami państwa.

Miejsce pracy:

- Republika Turcji;
- Republika Łotewska;
- Republika Iraku;
- Republika Libańska;
- Republika Kosowa;
- Bośnia i Hercegowina;
- Republika Włoska (Sycylia);
- Rumunia. 

Wymagania ogólne:

 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i ludności Bośni i Hercegowiny, Iraku,  Kosowa, Łotwy, Rumunii, Libanu, Turcji oraz Włoch.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.

Wymagania szczegółowe: 

 1. Wykształcenie związane ze specjalizacją.
 2. Udokumentowany staż pracy.

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie listu motywacyjnego wraz
z załącznikami:

 1. Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z aktualną ustawą
  o ochronie danych osobowych.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje na adres:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Zarząd Zasobów Osobowych – J1 

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
tel. 261-855-319, fax: 261-855-214
mail: dorsz.pkw.kadry@ron.mil.pl

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
na które składa się:

 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2.  Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

UWAGA:

 • z wybranymi kandydatami kontaktujemy się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,
 • dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są 2 lub 3 lata, a następnie niszczone,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,
 • umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.
 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Służby Poza Granicami Państwa w Dowództwie Operacyjnym RSZ.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
  a. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na stanowisko pracy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego