OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, Waćmierz koło Tczewa - oferta pracy - GoldenLine.plFIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA - {{offer.position}

Archive offer

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Lokalizacja
Waćmierz koło Tczewa
Pracodawca
FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA
Dodano
22.06.2021

Wymagania:

  • dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
  • aktualne uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.


Oferty (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy składać osobiście, pocztą na adres:

„Fregata” S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 497,

lub pocztą elektroniczną: kadry@fregata.gda.pl

bądź za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

Kontakt tel.: (58)  552-00-27/29 wew. 208, 232, 239

Aplikuj teraz

W celu wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: Fregata Spółka Akcyjna z siedzibą w: Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, numer telefonu: 58 5520027, adres email: fregata@fregata.gda.pl.

2. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych : iod@fregata.gda.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, wykształcenie, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie procedury rekrutacji.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych.

6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub za zgodą Państwa będą przetwarzane w celach następnych rekrutacji.

7. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do własnych danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

8. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie lub mailowo na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat, 

10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji. 

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Administrator danych osobowych

FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA