Koordynator Księgowości, Katowice - oferta pracy - GoldenLine.pl cavatina - Koordynator Księgowości <br/><span id='uwagiDoStanowiska'>praca stacjonarna, B2B</span>

Koordynator Księgowości

Added: 13.10.2021

City/town: Katowice

Province: śląskie

Apply now

CAVATINA GW Sp. z o.o. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w realizacji projektów nieruchomościowych. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina GW Sp. z o. o. zlokalizowane są w siedmiu kluczowych z punktu widzenia rynku biurowego miastach Polski. Nasze budynki to między innymi: kompleks biurowców w Krakowie – Equal Business Park A, B, C i D, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie, Palio A w Gdańsku. Dołącz do współpracowników grupy kapitałowej CAVATINA i zostań członkiem zespołu jednego z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Koordynator Księgowości
praca stacjonarna, B2B

Miejsce pracy: Katowice

Region: śląskie

Twój zakres obowiązków

 • koordynacja prac z zakresu księgowości i organizacja pracy zespołu;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego;
 • zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów (w tym skonsolidowanych) i deklaracji;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS, Bank);
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych;
 • bezpośrednia współpraca z Dyrektorem Finansowym i przygotowywanie raportów dla Zarządu.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dz. Księgowości lub/i  na stanowisku głównej/-ego księgowej/-ego;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego;
 • biegła znajomość MS Excel;
 • znajomość języka angielskiego 
 • umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania, wdrażania i rekomendacji rozwiązań;
 • sprawna organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie, umiejętność ustalania priorytetów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność komunikacji.

Mile widziane: 

 • znajomość praktyczna programu Symfonia; 
 • doświadczenie w konsolidacji grup kapitałowych;
 • doświadczenie w pracy w Fundacji;
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek medycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojej aplikacji za pomocą przycisku
APLIKUJ TERAZ

Aplikuj teraz

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28,  30-552 Kraków),  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-300 Bielsko-Biała.

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie  art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl