Kierownik budowy (oczyszczalnia ścieków), - oferta pracy - GoldenLine.pl NES GLOBAL TALENT SP Z O O - Kierownik budowy (oczyszczalnia ścieków)

Archive offer

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 700 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 

Dla naszego klienta - Generalnego Wykonawcy, realizującego wiele projektów inwestycyjnych (budynki użyteczności publicznej, mieszkania, obiekty przemysłowe) poszukujemy doświadczonej, otwartej na wyzwania osoby na stanowisko:

Kierownik budowy (oczyszczalnia ścieków)

Region: warmińsko-mazurskie
Numer ref.: BH-124783

Zakres zadań:

 • Prowadzenie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac  budowlanych instalacyjnych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną.
 • Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z interesariuszami projektu.
 • Współpraca z kontrahentami.
 • Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym budżetem.
 • Koordynowanie pracy kierowników robót  ich rozliczanie.
 • Prwadzenie dokumentacji budowy.
 • Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - inżynier budownictwa lub ochrony środowiska.
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji związanej z budową / rozbudową / modernizacją oczyszczalni ścieków.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego,
  prawa pracy i przepisów BHP.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Dyspozycyjności i gotowości do podróży
  służbowych.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferta:

 • Zatrudnienie na stałe.
 • Możliwość pracy przy interesujących inwestycjach.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Pakiet benefitów pracowniczych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia.