Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości, Kraków - oferta pracy - GoldenLine.plcavatina - Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości

Archive offer

CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w realizacji projektów nieruchomościowych.  Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina GW Sp. z o. o. zlokalizowane są w siedmiu kluczowych z punktu widzenia rynku biurowego miastach Polski. Nasze budynki to między innymi: kompleks biurowców w Krakowie – Equal Business Park A, B, C i D, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie, Palio A w Gdańsku. Dołącz do współpracowników grupy kapitałowej CAVATINA i zostań członkiem zespołu jednego z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Inżynier ds. technicznego utrzymania nieruchomości

Miejsce pracy: Kraków

Region: małopolskie

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie technicznego utrzymania nieruchomości
 • Organizowanie serwisów technicznych w celu usuwania usterek gwarancyjnych oraz bieżącej eksploatacji
 • Koordynowanie prac podległych firm - min.: serwisu technicznego, ppoż, ochrony fizycznej, utrzymania czystości
 • Realizowanie planu przeglądów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, DTR urządzeń, potrzebami i przepisami prawa
 • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości pod względem technicznym, oraz umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa
 • Współpraca z innymi działami Spółki głównie w zakresie organizowania prac naprawczych
 • Zlecanie prac, współpraca z dostawcami usług i produktów
 • Zarządzanie gwarancjami technicznymi i odbiorami

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe- techniczne
 • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym nieruchomości i w procesie gwarancyjnego usuwania usterek
 • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego - uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem
 • Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Zdolności do rozwiązywania problemów
 • Znajomość języka angielskiego

To oferujemy:

 • Ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora budownictwa
 • Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne, kartę Multisport oraz inne benefity


Aplikuj teraz

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała. Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.plPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.plPrzysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.