INŻYNIER AUTOMATYK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU, Skawina - oferta pracy - GoldenLine.plOferta - INŻYNIER AUTOMATYK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU <br/><span id='uwagiDoStanowiska'>(umowa o pracę)</span>

Grupa Valeo jest wiodącym dostawcą motoryzacyjnym i partnerem dla producentów samochodów na całym świecie. Grupa dostarcza i dystrybuuje części do samochodów i niezależnych operatorów rynku części zamiennych. Jako firma technologiczna projektujemy innowacyjne rozwiązania dla inteligentnej mobilności, ze szczególnym naciskiem na intuicyjną jazdę, ograniczenie emisji CO₂ i innych gazów cieplarnianych oraz promowanie rozwoju autonomicznej jazdy.

Valeo Thermal Systems Zakład Produkcji Systemów Chłodzenia Silnika w Skawinie jest największym oraz najstarszym oddziałem Valeo w Polsce. Zakład zajmuje się projektowaniem i produkcją najnowszej generacji innowacyjnych wymienników ciepła tj: chłodnic silnika, chłodnic oleju, chłodnic powietrza turbodoładowującego, chłodnic klimatyzacji, a także kompletnych układów chłodzenia silników, czyli modułów chłodzących, które oprócz swojej zasadniczej funkcji pozwalają zredukować zużycie paliwa oraz obniżają emisję szkodliwych związków, w tym również dwutlenku węgla.

Obecnie dla naszego zakladu Valeo Thermal Systems w Skawinie
rekrutujemy na stanowisko:

INŻYNIER AUTOMATYK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU
(umowa o pracę)

Miejsce pracy: Skawina

Region: małopolskie

Zakres obowiązków:

 • Systematyczny i kompleksowy nadzór nad maszynami i urządzeniami;
 • Diagnostyka i operacyjne usuwanie awarii maszyn i urządzeń bezpośrednio na hali produkcyjnej;
 • Wykorzystywanie sterowników PLC do diagnostyki błędów;
 • Wykonywanie prewencyjnego utrzymania ruchu zgodnie z instrukcjami UR;
 • Analiza powstawania awarii;
 • Wprowadzanie usprawnień w celu poprawy działania parku maszynowego;
 • Wykazywanie maksimum zaangażowania dla poprawy działania maszyn i urządzeń;
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (automatyka i robotyka);
 • Znajomość układów sterowania;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w Dziele Utrzymania Ruchu;
 • Znajomość sterowników PLC (Allen Bradley - Slc500, Control/Compact Logix) oraz paneli operatorskich ( Allen Bradley – Panel View, Panel View Plus);
 • Znajomość napędów (falowniki, napędów serwo);
 • Znajomość działania regulatorów PID;
 • Uprawnienia SEP (co najmniej do 1kV) mile widzane;
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie produkcyjnej o wysokich standardach pracy, będącej wiodącym międzynarodowym dostawcą zaawansowanych technologii motoryzacyjnych;
 • Atrakcyjne warunki pracy: rynkowe wynagrodzenie, premia miesięczna, dodatki wakacyjne i świateczne, dofinansowanie do kafeterii MyBenefit (w tym karta Multisport), dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i na życie, prywatna opieka medyczna (Medicover), Pracowniczy Program Emerytalny, Employee Assistance Program, udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych;
 • Praca w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piatku. 

Dołącz do nas!

Aplikuj teraz

Valeo działa na rzecz promowania różnorodności we wszystkich jej formach,  poprzez lokalne polityki i inicjatywy, programy mentoringowe i szkoleniowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Valeo Autosystemy sp. z o.o. Systemy Chłodzenia Silnika z siedzibą w Skawinie przy ul. Przemysłowej 3, 32-050 Skawina wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 000002493, REGON: 351090333, NIP: 6761172723, (zwana dalej „Administratorem”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych prosimy o kontakt pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest niezbędne w zakresie przewidzianym przepisami prawa), a w pozostałym zakresie (dane dobrowolne, oznaczone *) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

4. W przypadku podpisania umowy o pracę Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dla prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W przypadku niepodjęcia zatrudnienia dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jednak nie później niż w przeciągu 1 miesiąca.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i hostingowych, serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie obsługi kadrowej, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich; w przypadku takiego zamiaru zostanie Pan/Pani o tym poinformowany.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich niepodanie może oznaczać brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.