Instruktor / Opiekun Klubów Seniora, Czerwonak - oferta pracy - GoldenLine.pl Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ - Instruktor / Opiekun Klubów Seniora

Archive offer

Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ

Instruktor / Opiekun Klubów Seniora

Miasto: Czerwonak

Region: wielkopolskie

Opis stanowiska:

 • koordynacja planów i działań klubów seniora
 • organizowanie warsztatów, spotkań i wykładów, spotkań świątecznych, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych dla członków klubów seniora
 • merytoryczne opracowywanie oraz organizowanie działań skierowanych do seniorów organizowanych lub współorganizowanych przez GOK Sokół (warsztaty, występy, festiwale)
 • inicjowanie tych projektów
 • nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami o podobnym charakterze, festiwalami, potencjalnymi partnerami projektów
 • wyjazdy na konkursy, przeglądy, festiwale, wycieczki w charakterze opiekuna uczestników zajęć

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie w pracy z grupą
 • prawo jazdy
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne rzestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • bardzo dobrej organizacji pracy
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności
 • wysokiej kultury osobistej
 • entuzjazmu i zaangażowania
Wymagane dokumenty: - CV, - list motywacyjny, - propozycję programu działań dla Klubów na jeden sezon, - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie, - oświadczenie o niekaralności. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. Oferty, które wpłyną do GOK „Sokół” po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

Aplikuj teraz

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.