Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Warszawa - oferta pracy - GoldenLine.plWojskowa Akademia Techniczna - {{offer.position}

Archive offer

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Lokalizacja
Warszawa
Pracodawca
Wojskowa Akademia Techniczna
Dodano
21.03.2022

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ogłasza nabór na stanowiska:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Wymagania pożądane od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie;
 • posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa budowlanego;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania mile widziane:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Norm i przepisów branżowych;
 • znajomość programów do kosztorysowania, NORMA, lub inne programy
  do kosztorysowania.

Główne zadania na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • przygotowanie założeń projektowych, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB na potrzeby WAT;
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich;
 • udział w opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych planowanych dokumentacji technicznych i robót budowlanych;
 • udział w opracowaniu elaboratów rozliczeniowych zakończonych robót;
 • przygotowanie korespondencji z wykonawcami w zakresie realizowanych umów na roboty;
 • udział w pracach komisji przetargowej i wizjach lokalnych;
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych dotyczących realizacji robót danej specjalności.


Dodatkowe informacje pod

tel.: 261 837 131, 261 839 260


Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia bez rozstrzygnięcia.

Aplikuj teraz

Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,  na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Pani/a dane będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, a następnie komisyjnie zniszczone.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane przez art. 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm) przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w  dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wojskowa Akademia Techniczna