GRAPHIC DESIGN DEVELOPMENT SPECIALIST, Bydgoszcz - oferta pracy - GoldenLine.pl MM Packing - GRAPHIC DESIGN DEVELOPMENT SPECIALIST

Archive offer

GRAPHIC DESIGN DEVELOPMENT SPECIALIST

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Scope of duties:

 • Project management, including: planning, supervision and monitoring of project progress,
 • Cooperation with production departments - organization of meetings with production representatives concerning implemented products
 • Organisation of machine tests - acceptance of colours on machines,
 • commissioning the development of artworks in the graphic studio,
 • Close cooperation with the Customer Service Department and the Key Account Manager


Requirements:

 • Academic education, preferably in the field of polygraph, project management,
 • Knowledge of the printing industry – Offset would be a plus,
 • Proficiency in spoken and written French (at least C1) and communicative knowledge of English (at least B2),
 • Experience in project management in industrial environment,
 • Excellent communication skills - direct contact with the client as part of the project management,
 • Knowledge of Excel at an intermediate level and very good knowledge of MS Office package,
 • Knowledge of Adobe soft: Acrobat, Illustrator, Artpro as a plus
 • High level of personal culture,
 • Self-reliance and initiative in action,
 • Very good organisation of work and focus on achieving the goal,
 • Responsibility, commitment, ability to solve problems.

We offer:

 • Stable employment on the basis of an employment contract in the international company,
 • Employment in a dynamic and ambitious team,
 • Work providing the opportunity to contribute directly to the company’s rapid development,
 • Attractive remuneration,
 • Friendly atmosphere,
 • Social packages, group insurance, private medical care.

If you are interested, please send your resume in English.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest MMP Premium Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Równej 2, KRS 695383, NIP 9532724720.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: premium.abi@mm-packaging.com oraz telefonicznie: tel. 52 326 01 00 oraz faksem:  52 326 01 33

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Dr. Thomas Balzer, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dataprivacy@mayr-melnhof.com, pod numerem tel. +49 40790235122. Celem ułatwienia kontaktu można także kontaktować się bezpośrednio z specjalistą ds. ochrony danych osobowych na adres e-mail premium.abi@mm-packaging.com  lub osobiście w siedzibie Administratora

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy, liczony od końca miesiąca w którym zgoda została podpisana. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową jak również poprzez bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w pkt. 3. 

8. Posiada Pani/Pan także prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.