Delivery Engineer

Do Twoich obowiązków będzie należeć:
 • Zapewnienie gotowości do rozpoczęcia budowy i eksploatacji poprzez systematyczne przeglądy, ustrukturyzowanie harmonogramu dostaw i śledzenie działań, ocena ryzyka w celu zweryfikowania zgodności z celami dostawy
 • Nawiązanie, rozwój i utrzymanie silnych relacji z odpowiednimi interesariuszami, w tym operatorami sieci dystrybucyjnej (OSB) odpowiednimi do potrzeb projektu
 • Zarządzanie pozwoleniami na budowę i zapewnienie dostawy podstacji i ładowarek zgodnie z harmonogramem projektu
 • Koordynacja VNB i indywidualnych wymagań dotyczących punktów przyłączeniowych
 • Kierowanie wraz z wykonawcami dostawcami OSD w celu wsparcia potrzeb harmonogramu projektu
 • Koordynowanie, zarządzanie wydajnością dostawców oraz raportowanie techniczne krótkoterminowych postępów w stosunku do celów długoterminowych
 • Koordynowanie zagadnień prawnych z projektem i potrzebami interesariuszy
 • Wsparcie procesu zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja kluczowych rozwiązań technologicznych EVSE w celu optymalnej realizacji projektów
 • Ciągłe doskonalenie praktyk i procesów technicznych
 • Przestrzeganie zasad S&OR i wspiercie w sprawie konkretnych przewidywanych ruchów lub trendów
 • Współpraca z kierownikami projektów oraz kierownikami ds. inżynierii globalnej 

Czego oczekujemy?
 • Wykształcenie wyższe, najlepiej w dziedzinie elektrotechniki
 • Doświadczenie w branży (5-10 lat)
 • Duże doświadczenie w realizacji projektów lub wspieraniu złożonego zarządzania projektami obejmującymi instalacje cywilne na terenie stacji węglowodorów i instalacji przemysłowych
 • Zrozumienie standardów i protokołów branżowych
 • Zrozumienie branżowych norm technicznych
 • Solidne zrozumienie technologii pojazdów elektrycznych oraz niezbędnej infrastruktury do obsługi
 • Doświadczenie w zakresie przyłączy do sieci, ograniczeń dostępu do sieci i wymagań oraz procesu ich osiągania
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

Co oferujemy?
 • Bogaty pakiet wynagrodzeń, składający się z płacy zasadniczej oraz premii, nagród uznaniowych oraz szerokiego wachlarza benefitów.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Szeroki wachlarz szkoleń i kursów
 • Pracę w globalnej korporacji 

Administratorem Danych Osobowych jest Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: iod[at]gigroup.com lub na adres: Gi Group Poland S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. "Rozporządzenie RODO" w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 30 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz decydujące o zatrudnieniu, dział kadr i płac oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gi Group jest jedną z największych agencji pracy i doradztwa personalnego na świecie. Dzięki strategicznym partnerstwom działa w 58 krajach, w tym w 31 bezpośrednio. Jest obecna w Europie, Azji, Amerykach oraz w Afryce. W Polsce agencja świadczy usługi od 2007 roku, intensywnie rozwijając działalność i zakres współpracy z biznesem, budując rynek usług HR. Firma zapewnia kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji pracowników wszystkich szczebli, stałego i czasowego zatrudnienia oraz outsourcingu. Gi Group przygotowuje i wdraża programy szkoleniowe. Wspiera Klientów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradza w obszarze polityki zatrudnienia i optymalizacji kosztów w obszarze HR.
Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 2010


Share

Please add the following clause to your CV and cover letter:
"I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the needs of the recruitment process (in accordance with the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data, Journal of Laws No. 133 item 883)".

Gi Group


Kraków, małopolskie

Contract of employment

Senior Specialist

Full time

CV is required


Job ad is expired