Business Development Manager Eastern Europe – Sales Infrastructure Solutions and Projects, Warszawa - oferta pracy - GoldenLine.plImerys Administrative Germany GmbH - Business Development Manager Eastern Europe – Sales Infrastructure Solutions and Projects <br/><span id='uwagiDoStanowiska'>(Kierownik ds. rozwoju przedsiębiorstwa – sprzedaż rozwiązań i projektów infrastrukturalnych) (k/m/x)</span>

Imerys jest wiodącym globalnym dostawcą specjalistycznych rozwiązań, które wzbogacają codzienne życie dzięki produkcji i przetwarzaniu minerałów.

Nasz sukces opiera się na naszych ludziach i tworzy środowisko, w którym 16 300 pracowników na całym świecie może odnosić sukcesy. Wierzymy, że nasze zespoły radzą sobie najlepiej, gdy uczą się współpracować i znajdować nowe sposoby rozwiązywania wyzwań naszych klientów, niezależnie od tego, w jakiej części przedsiębiorstwa działają.

Business Development Manager Eastern Europe – Sales Infrastructure Solutions and Projects
(Kierownik ds. rozwoju przedsiębiorstwa – sprzedaż rozwiązań i projektów infrastrukturalnych) (k/m/x)

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska pracy

 • Kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa i rynku w zakresie infrastruktury w środowisku projektów biznesowych, z dążeniem do wzrostu przychodów i zysków w oparciu o wyzwania warunków rynkowych.
 • Oprócz odpowiedzialności za rozwój biznesu, będziesz również aktywnie dbał o bazę klientów, w szczególności w Polsce, Czechach i na Węgrzech.
 • Współpraca z szerokim gronem interesariuszy, w tym z publicznymi i częściowo publicznymi instytucjami (np. miasta, gminy, przedsiębiorstwa wodne i energetyczne) oraz prywatnymi firmami z sektorów takich jak ropa naftowa, gaz, budowa tuneli, budowa dróg, a także z inżynierami konsultantami.

Kluczowe zadania i obowiązki

 • Opracowanie i przegląd budżetu, planów sprzedaży i prognoz w oparciu o cele.
 • Realizacja planów handlowych opracowanych dla 5 kluczowych segmentów (kanalizacja, przemysł ciężki, górnictwo, podziemne roboty ziemne, drogi i chodniki) w ramach rozwiązań dotyczących infrastruktury
 • Koordynowanie oceny efektywności strategii sprzedaży i rozwoju, w tym zapewnienie odpowiednich analiz i planów działania
 • Stosowanie procedur biznesowych odpowiednich dla istniejącej bazy klientów lub wykraczających poza nie, zgodnie z oczekiwaniami
 • Identyfikacja możliwości wzrostu lub rozwoju sprzedaży, opracowanie i wdrożenie odpowiednich strategii (takich jak budowa sieci dystrybucji) w celu wykorzystania tych możliwości
 • Negocjowanie umów z klientami lub potencjalnymi pośrednikami i agentami
 • Zapewnienie prezentacji technicznych, prób na miejscu i projektów rozwojowych
 • Utrzymywanie i zarządzanie informacjami rynkowymi za pomocą narzędzia CRM Salesforce
 • Reprezentowanie Imerys przed odpowiednimi stowarzyszeniami branżowymi (np. w zakresie inżynierii lądowej, budowy tuneli, kanalizacji itp.)

Profil kandydata/kandydatki

 • Ukończona uczelnia wyższa, tytuł licencjata lub magistra inżyniera budownictwa lub równoważny
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów dla sektora budowlanego i infrastrukturalnego lub w sprzedaży dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie inżynierii lądowej, betonu towarowego i budownictwa
 • Udokumentowane doświadczenie w sprzedaży i zarządzaniu klientami w segmencie rynku infrastruktury
 • Wyraźne zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • Zdolność do znajdowania w sobie motywacji podczas długich cykli sprzedażowych, typowych w branży projektowej.
 • Samodzielność, niezależność, zainteresowanie wyzwaniami, mentalność przedsiębiorcy.
 • Mile widziane umiejętności posługiwania się Salesforce, SAP i Google Workspace
 • Konieczna bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na międzynarodowy charakter sieci
 • Gotowość do odbywania podroży służbowych (50% czasu pracy)

O nas

IMERYS jest pracodawcą działającym w oparciu o zasadę równych szans. Cenimy różnorodność. Nasza polityka obejmuje zakaz dyskryminacji jakiegokolwiek pracownika czy kandydata na podstawie rasy, koloru skóry, religii, płci, pochodzenia narodowego, wieku, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, niepełnosprawności lub jakiegokolwiek innego statusu.

Co oferujemy

Oprócz samodzielnych zadań i wyzwań w zorientowanym na wzrost, ekonomicznie stabilnym środowisku korporacyjnym, stanowisko to oferuje również możliwości rozwoju i szkolenia z długoterminowymi perspektywami na skalę międzynarodową.

Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z CV w języku angielskim na adres działu kadr – do wiadomości: Pan Daniel Mayer: career.germany@imerys.com

Imerys Administrative Germany GmbH, Personalabteilung – Recruiting, Duisburger Str. 69-73 46049 Oberhausen

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju, odwiedź witrynę internetową firmy Imerys pod adresem www.imerys.com.

CZY ZAINTERESOWAŁA PAŃSTWA NASZA OFERTA?

Pełną aplikację rekrutacyjną w języku niemieckim lub angielskim zawierającą życiorys, list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy przesłać do Pani Vallaster poprzez

Formularz online

Osoba ta chętnie służyć będzie pomocą w razie dalszych Państwa pytań.

EVA-CHRISTINA VALLASTER

Referent Działu Personalnego
e.vallaster@meusburger.com
Meusburger Georg
GmbH & Co KG
Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt
AUSTRIA

T +43 5574 67 06-0
F +43 5574 6706-11

www.meusburger.com