Asystent projektanta, Poznań - oferta pracy - GoldenLine.pl SD PROJEKT s.c. - {{offer.position}

Archive offer

Asystent projektanta

Lokalizacja
Poznań
Pracodawca
SD PROJEKT s.c.
Dodano
16.01.2020

Zakres zadań:

 • opracowywanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych branży drogowej,
 • opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu i projektów tymczasowej organizacji ruchu,
 • sporządzanie przedmiarów robót,
 • wykonywanie wizji lokalnych i pomiarów w terenie,
 • wykonywanie pomiarów ruchu,
 • współpraca z projektantami branż towarzyszących (m.in. elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej).

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne lub student kierunku technicznego,
 • dobra znajomość obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe w specjalności drogowej/kolejowej lub student drogownictwa/kolejnictwa,
 • znajomość programów Bentley Microstation PowerDraft, Ulica, AutoCAD Civil 3D,
 • umiejętność czytania map geodezyjnych,
 • znajomość przepisów techniczno-budowlanych dotyczących projektowania dróg, w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • sumienność i dokładność w wykonywanej pracy.

Oferujemy:

 • pracę w młodym zespole inżynierów,
 • pracę przy ciekawych i zróżnicowanych inwestycjach,
 • zdobycie doświadczenia i rozwój zawodowy,
 • odbycie praktyki zawodowej w zakresie projektowania do uzyskania uprawnień budowlanych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji,
tj. CV oraz listu motywacyjnego (w formacie PDF)

za pomocą

Aplikuj teraz

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w przesłanym CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SD PROJEKT s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystent projektanta.”

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań.

Wyrażoną zgodę można cofnąć poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy: biuro@sdprojekt.pl z dopiskiem w temacie wiadomości "Dane Osobowe - rekrutacja".


SD PROJEKT s.c.

Drogowe biuro projektowe oferuje kompleksowe usługi projektowe w zakresie infrastruktury drogowej i branż towarzyszących. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg i ulic, parkingów, ścieżek rowerowych oraz chodników. Nasz zespół przygotowuje pełną dokumentację przetargową projektów budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe.