Adwokat / Radca Prawny, Poznań - oferta pracy - GoldenLine.plKancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. - {{offer.position}

Archive offer

Adwokat / Radca Prawny

Lokalizacja
Poznań
Pracodawca
Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.
Dodano
17.03.2022

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych,
 • budowanie i utrzymanie trwałych relacji biznesowych z klientami,
 • sporządzanie pozwów i pism procesowych w toku postępowań sądowych,
 • zastępstwo procesowe klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • współpraca z innymi członkami zespołu i nadzorowanie ich pracy.

Wymagania:

 • tytuł Adwokata/Radcy Prawnego
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w korporacji lub kancelarii,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych,
 • bardzo dobra znajomość i minimum 5 lat praktyki w zakresie następujących dziedzin: prawo spółek, prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (w mowie i piśmie) uwzględniająca terminologie prawniczą,
 • bardzo duże umiejętności komunikacyjne, zdolność do analitycznego i logicznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • pracę w działającej od wielu lat na rynku poznańskim kancelarii,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  

W przesyłanych dokumentach należy umieścić następującą klauzulę:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie nie wynikającym z art. 221 KP, dla potrzeb rekrutacji, w związku z którą składam aplikację.

albo

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie nie wynikającym z art. 221 KP, dla potrzeb rekrutacji, w związku z którą składam aplikację oraz przyszłych rekrutacji.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie nie wynikającym z art. 221 KP, przez Kancelarię Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu na zasadach określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna – zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: cv oraz list motywacyjny) jest Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k  z siedzibą przy ul. Staszica 2/7 w  Poznaniu (kod pocztowy: 60-527), tel.: +48 61 847 38 48, adres e-mail: biuro@urowska.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej
  w ofercie pracy oraz dla celów przyszłych rekrutacji – jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa (w szczególności art. 221  Kodeksu Pracy), a ich podanie jest niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe wskazane w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności dane wykraczające poza zakres wskazany w art. 221Kodeksu Pracy) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która zostanie wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie tego procesu.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje zadania, np. dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT.
 6. Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe należą do zwykłych danych osobowych, chyba że w dokumentach rekrutacyjnych zostały dobrowolnie wskazane przez Panią/Pana dane szczególnych kategorii.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1) dostępu do Danych osobowych,
  2) niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;
  3) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;
  4) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
  a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
  c) Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu,
  e) przenoszenia danych, w tym do:
  i. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
  ii. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody będzie równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia rekrutacyjnego,
  6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na cele jednego procesu rekrutacyjnego - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, wydłużonego o okres 1 miesiąca,
  b) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji przyszłych – 1 rok.

Aplikuj teraz

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.