Job Łódź

Sort by: relevance | date
Łódź
Recruiters are looking for people from your industry! Find a new employer!

Praca Łódź - jacy pracownicy poszukiwani są w Łodzi?

Łódź jest czwartym pod względem powierzchni i trzecim pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Działa tutaj sześć szkół publicznych oraz 22 uczelnie prywatne i tym samym jest ośrodkiem akademickim tego regionu. Łódź po przemianach gospodarczych z 1989 roku straciła swoją największą gałąź gospodarki, którym był przemysł włókienniczy. Z wielu działających w Łodzi firm w tej branży pozostały już tylko m.in. Monnari, Redan S.A. i Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów. Stopa bezrobocia w Łodzi wynosi obecnie 5,2 procent.

Praca w Łodzi. Jak wygląda rynek pracy w tym województwie?

Praca Łódź - raport. Według danych Urzędu Miasta w Łodzi w 2017 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie łódzkim wynosiło 4141,94 złotych. Najwięcej osób zatrudnionych było w przemyśle (20,3 procent); rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie oraz rybactwie (18,3 procent), a także w handlu i naprawach pojazdów samochodowych (15,2 procent). Ponadto w mieście powstaje coraz więcej firm tworzących w tym regionie zaplecze finansowe lub zajmujących się logistyką czy sprzętem AGD. Swoje siedziby mają tutaj Grupa Atlas, GE Money Bank, Infosys, Merloni Idesit, Bosch/Siemens, Gillette, ABB, VF Corporation, Pelion Healthcare Group, Ericpol, Dell i Comarch.

Praca dodatkowa Łódź - szansą dla osób z małym doświadczeniem

W Łodzi obserwuje się tendencję wzrostową wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 24 miesięcy. To znacznie zmniejsza ich szanse na znalezienie dobrej pracy. Najczęstszym powodem jest zbyt małe doświadczenie zawodowe. Dobrym rozwiązaniem dla takich osób będzie skorzystanie z ofert pracy dodatkowej. W Łodzi najbardziej poszukiwanymi w tej kategorii są magazynierzy, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy przetwórstwa spożywczego, ankieterzy czy pracownicy elektronicznej obsługi klienta.

Praca dla studenta Łódź: pod takim hasłem wyszukiwane są także oferty dla licznych w tym mieście studentów. Uczniowie, chcący pogodzić naukę z zarobkowaniem, wybierają zazwyczaj prace dodatkowe, jeszcze nie związane z przyuczanym zawodem. Są to zazwyczaj popularne wśród studentów prace w gastronomii czy stanowiska przedstawicieli handlowych, sprzedawców, pracowników obsługi klienta czy opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Praca biurowa Łódź? Jakie zawody z tej kategorii są deficytowe?

Wśród stanowisk deficytowych związanych z pracą biurową wymienia się: specjalistów administracji publicznej, projektantów baz danych i programistów, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, pracowników ds. finansowych ze znajomością języków obcych. O wiele więcej ofert mają do zaoferowania pracodawcy poszukujący specjalistów ze stanowiskami związanymi z pracą fizyczną. Dotyczy to: betoniarzy, cieśli, stolarzy, elektryków, lakierników, monterów, operatorów maszyn, pracowników robót wykończeniowych, spawaczy oraz zaopatrzeniowców.

Oferty pracy Łódź: praca dla nauczycieli. W tym zawodzie przejawia się równowaga na rynku pracy

W wielu miastach w Polsce praca nauczyciela zaliczana jest do zawodów deficytowych, jednak nie w Łodzi. Tutaj występuje równowaga między ilością stanowisk, a liczbą nauczycieli poszukujących pracy. Dotyczy to każdej niemal dziedziny: filologów, animatorów kultury, asystentów w edukacji, filologów, logopedów, nauczycieli języków obcych, lektorów, nauczycieli nauczania początkowego, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, nauczycieli przedszkolnych, szkół specjalnych czy oddziałów integracyjnych, specjalistów edukacji czy wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

“Szukam pracy Łódź” - gdzie szukać pracy w Łodzi?

Najwięcej ofert pracy publikowanych jest na stronach z ogłoszeniami oraz portalach społecznościowych, gdzie tworzone są grupy dla poszczególnych zawodów. Oferty dostępne są także na stronach Ochotniczych Hufców Pracy czy Powiatowego Urzędu Pracy.