Piotr Stec

Dyrektor, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego - PARR
Lublin, lubelskie

Skills

Business strategy Data Analysis Elections Market Research Policy Qualitative Research Quantitative Research Strategic Planning Strategies Strategy IOB instytucje otoczenia biznesu

Experience

Logo
Prezes
Fundacja "Polska Agencja Rozwoju Regionalnego"
Fundacja "Polska Agencja Rozwoju Regionalnego" jest instytucją otoczenia biznesu.

Głównym celem Fundacji PARR jest aktywizacja rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie priorytetów gospodarczych w obszarach B+R+I (w tym inteligentnych specjalizacji), wspieranie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego oraz kreowanie i promocja postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, w szczególności na terenie Polski Wschodniej.
Logo
animator rozwoju klastra
Lubelski Klaster Inwestora
Animacja rozwoju klastra.

Lubelski Klaster Inwestora (LKI) jest pierwszym i jedynym w Polsce zrzeszeniem wiarygodnych firm specjalizujących się w obsłudze inwestora.

Misją Lubelskiego Klastra Inwestora jest optymalizacja procesu inwestycyjnego poprzez zapewnienie kompleksowej obsługi na wszystkich jego etapach. Daje to każdemu Inwestorowi poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Gwarancje sukcesu współpracy z Lubelskim Klastrem Inwestora zapewnia wiarygodność podmiotów, którzy odpowiadają za koordynację procesów na poszczególnych etapach realizacji projektu inwestycyjnego.

W swoim działaniu Klaster i jego członkowie kierują się najwyższymi standardami jakości obsługi, profesjonalizmem oraz indywidualnym wsparciem dla każdego Inwestora Dzięki temu możemy wskazywać kooperantów oraz rozwiązania wynikające z doświadczenia zdobytego w biznesie. Prowadzi to do skrócenia czasu przy wyborze siedziby dla Inwestora, możliwości skorzystania z infrastruktury przygotowanej przez samorząd, firm zajmujących się budową hal, finasowaniem i ubezpieczaniem inwestycji, ochroną mienia, szkoleniami BHP, medycyną pracy, a także analizami i badaniami rynku. Wszystko po to, aby Inwestor otrzymał gotowe rozwiązania w najbardziej trudnym i kluczowym okresie – początku instalowania firmy.

Lubelski Klaster Inwestora posiada podpisaną umowę o współpracy w zakresie obsługi Inwestorów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Członkami Lubelskiego Klastra Inwestora są:
- Grupa Magazyny Polska
- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
- grupa kancelarii prawnych
- Borga
- Centrum Medyczne Sanitas
- Impel
- Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
- Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan
Logo
Dyrektor (właściciel)
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego - PARR
PARR specjalizuje się w projektach budujących konkurencyjność gospodarczą samorządów, instytucji otoczenia biznesu (IOB) i podmiotów gospodarczych w ujęciu strategicznym.

Działania PARR to m.in.:
:: opracowywanie dokumentów strategicznych
:: ilościowe i jakościowe badania rynku i opinii publicznej (CATI, CAWI, CAPI, PAPI, IDI, ITI, FGI)
:: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - strategie, doradztwo, konsulting (wpis do bazy doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców; baza prowadzona przez PARP)
:: wsparcie oraz doradztwo strategiczne i rozwojowe dla instytucji otoczenia biznesu (IOB)
:: animowanie i inkubowanie przedsiębiorczości (pre-seed capital, seed capital, venture capital, private equity, Business Angel)
:: marketing terytorialny - kreacja wizerunków marek gmin/miast/powiatów i regionów
:: doradztwo w zakresie strategicznego rozwoju samorządu
:: badania i analizy strategiczne
:: tworzenie metodologii dokumentów strategicznych
:: sieciowanie przedsiębiorstw
:: doradztwo i współpraca w zakresie realizacji projektów B+R
Logo
wykładowca
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Chełmie
prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych pt. "Strategie rozwoju gmin"
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
wykładowca
zajęcia na studiach stacjonarnych pt: "Prowadzenie działalności gospodarczej

Education

Logo
Studia Doktoranckie, Socjologia, doktorat
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Logo
Stosunki Międzynarodowe, magisterskie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Logo
Studia Doktoranckie, Regional competitiveness, Strategic Planning, doktorat
Doktorat z "wolnej stopy"

Specialities

Research and development
Public Opinion Research

Hobby

strategie, polityka, żużel

Groups

136 posts
2 appreciations
Excel
Excel
dla wszystkich użytkowników programu MS Excel oraz programujących w VBA.
EXCEL w praktyce
EXCEL w praktyce
Pytania, wskazówki, odpowiedzi, komentarze, usprawnienie pracy w EXCELu. Cel: wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień pracy
Fani Excela
Fani Excela
Forum dla wszystkich, dla których jednym z instrumentów pracy jest arkusz kalkulacyjny.
Formularz VBA
Formularz VBA
To grupa, w której opisywać będę każdą kontrolkę zestawu FM/CC1/CC2 jako najpopularniejsze obiekty budowy formularza VBA, który jest na wyposażeniu każdego programu MS Office