Michał Kruszyński

Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Kulka na Mazurach
Szczytno, warmińsko-mazurskie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

MS World Team management MS Excel Driving licence, cat. B

Languages

English
intermediate

Experience

Logo
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego
Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
- rozszerzenie nadzoru nad pionami Ośrodka Wypoczynkowego: obsługi technicznej programu, barowym;
- pozostały zakres obowiązków bez zmian.
Logo
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego
Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
- zarządzanie ośrodkiem wypoczynkowym w Kulce i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez nadzór nad pionami: eksploatacyjnym, utrzymania czystości, kuchennym;
- zapewnienie odpowiednich zezwoleń wymaganych przez Sanepid, Straż Pożarną oraz inne służby;
- utrzymanie stanu technicznego zgodnie ze standardami;
- dokonywanie bieżących napraw;
- prowadzenie i kontrola inwestycji zgodnie z harmonogramem zarządu;
- nadzór nad utrzymaniem porządku zgodnie ze standardami na terenie pawilonów i pokoi mieszkalnych, cool-clubie, otoczeniu budynków, plaży, miejsc programowych oraz stołówce i kuchni;
- przygotowanie pokoi mieszkalnych zgodnie z grafikiem obłożenia;
- nadzór nad dokumentacją kuchenną ( GHP/GMP system HACCAP);
- zarządzanie pracą podległego zespołu pracowników ( rekrutacja, zwalnianie);
- nadzór nad dokumentacją ośrodka oraz książką kontroli sanitarnej;
- ustalanie potrzeb w zakresie uzupełniania wyposażenia i modernizacji urządzeń;
- nadzór nad prawidłową obsługą „klienta indywidualnego” na terenie ośrodka;
- nadzór nad utrzymaniem czystości Cool – Clubu oraz dyskoteki;
- nadzór nad postronnymi osobami przebywającymi na terenie Ośrodka;
- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ośrodka w Kulce.
Logo
Menager Cool Club-u
Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- ponowna współpraca z firmą, zakres obowiązków bez zmian.
Logo
Menager Cool Club-u
Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
- kontynuacja współpracy z pracodawcą, przy identycznym zakresie obowiązków z roku poprzedniego.
Logo
Menager Cool Club-u
Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
- zarządzanie zespołem 2 osobowym (barman i barman-dj), którego zadaniem była sprzedaż asortymentu oraz realizacja programu artystycznego;
- zarządzanie Cool Club-em poprzez: prowadzenie szkoleń personelu, zamawianie asortymentów w celu ich sprzedaży, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
- nadzór nad poprawną obsługą klienta;
- regularne wysyłanie raportów kasowych (dziennych i miesięcznych) do Pełnomocnika Pionu Wsparcia, prowadzenie ewidencji zamawianego asortymentu, rejestru dostaw, karty kontroli temperatur urządzeń chłodniczych dla celów kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- obsługa kasy fiskalnej;
- dbanie o dobry wizerunek firmy poprzez: utrzymywanie dobrych relacji z klientami, dostawcami i pracownikami, promowanie pozytywnych opinii na blogu ośrodka Kulka dzięki umieszczaniu zdjęć i filmów jako codzienne relacje z kolonii.
Logo
Wolontariat: pomoc księgowo-kadrowa w dziale księgowości i kadr
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (Oddział Wojewódzki w Olsztynie)
-realizacja obsługi kadrowej
-obsługa systemu kadrowego
-wykonywanie powierzonych czynności
-księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności
-potwierdzanie sald i transakcji
Logo
Kwatermistrz
Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie. Baza obozowa w Bałdach Piec
Stanowisko:
Kwatermistrz

Obowiązki:
-zaopatrzenie w żywność;
-rozliczanie zamówienia;
-bieżąca kontrola jakości zamawianych produktów;
-prowadzenie raportów żywnościowych.
Logo
Zastępca Kierownika Placówki ds. organizacyjnych
Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie. Baza obozowa w Bałdach Piec
Stanowisko:
Zastępca kierownika placówki ds. organizacyjnych

Obowiązki:
- zapoznanie wychowawców i innych pracowników kolonii z obowiązującymi zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi władz oświatowych, bezpieczeństwa i higieny pracy;
- czuwanie nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem uczestników kolonii;
- kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym biegiem życia na kolonii, a w szczególności z: zakresu pracy i obowiązków wychowawców i pozostałego personelu oraz kontrola ich pracy, ustalanie wytycznych dotyczących imprez okolicznościowych, wycieczek, wytyczne i kontrola w zakresie stosowania środków wychowawczych;
- nadzorowanie działalności personelu kolonii w czasie zajęć w zakresie stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa w placówce;
- kontrola stanu obiektu, w tym całego terenu bazy obozowej.
Logo
Magazynier
Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie. Baza obozowa w Bałdach Piec
Stanowisko:
Magazynier

Obowiązki:
- zarządzanie magazynem i odpowiedzialność za sprzęt obozowy;
- właściwe przeszkolenie osób użytkujących sprzęt, w zakresie jego prawidłowej eksploatacji
- utrzymywanie ładu i porządku w magazynie;
- prawidłowe zamknięcie bazy po sezonie, wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania bazy do nadejścia zimy.

Trainings and courses

Techniki negocjacji w biznesie
Techniki sprzedaży
Zarządzanie czasem

Education

Logo
Wycena Nieruchomości, studia podyplomowe
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Logo
Zarządzanie, magisterskie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specialities

Real estate
Property maintenance/management

Hobby

Bieganie
Literatura szpiegowska, kryminalna i sensacyjna

Organizations

Klub Biegacza Jurund Szczytno

Groups

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
UMK jest liderem wśród uczelni Polski Północnej m.in. pod względem potencjału naukowego i liczby studentów (25 tys.). To także największy pracodawca w regionie.
Inwestycje w Nieruchomości
Inwestycje w Nieruchomości
Wszystko o inwestycjach w nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne oraz grunty w Polsce i zagranicą.