Marek Paweł Walczak

IT Manager (Zarządzanie Procesami & Projektami)
Ruda Śląska, śląskie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

Data Center Infrastructure IT Management IT Operations IT Outsourcing IT Service Management IT Solutions IT Strategy ITIL Process Implementation ITIL Service Strategy Leadership Six Sigma Disaster Recovery (DR)

Languages

English
advanced
Russian
beginner

Experience

IBM Global Services Delivery Centre Polska
Advisory Project Manager
Zarządzanie Projektami typu transition & transformation na obszarze Wielkiej Brytanii
Logo
IT Manager, IT Program & Project Manager
IT Freelancer
Zarządzanie Programami i Projektami IT w zakresie:
• Strategii, organizacji i optymalizacji IT.
• Tworzenia oraz wzrostu efektywności działania Shared Service Centre oraz Competence Centre w modelu serwisowym.
• Automatyzacji IT Operations.
• Tworzenia i utrzymania procesu Disaster Recovery.
• Przeniesienia obsługi operacyjnej i usług IT od klientów do dedykowanych Data Centre.
• Wdrażania systemów informatycznych.
Logo
Starszy Kierownik Programów IT
Silver Team
Zarządzanie Programami i Projektami IT w zakresie jak wyżej.
ING Bank Śląski SA
Dyrektor Departamentu (wcześniej: p.o. Dyrektora, Zastępca Dyrektora)
Główne zadania:
• Planowanie i wdrażanie wizji i strategii rozwoju departamentu - 230 osób.
• Planowanie i realizacja budżetu inwestycyjnego i kosztowego.
• Nadzorowanie sprawnego działania w trybie 7/24, obszarów DCaaS, IaaS, PaaS - Data Center, sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN, SAN), storage, systemów operacyjnych (AS400, AIX, RHEL, Solaris, Windows), baz danych (Oracle, MS-SQL, DB2, Informix), monitoringu infrastruktury, operacji IT, Disaster Recovery.
• Odpowiedzialność za dostępność infrastruktury w trybie 7/24; za budżet; za zgodność konfiguracji systemów z politykami bezpieczeństwa; za umowy z zewnętrznymi dostawcami usług (m.in. IBM, Microsoft, EMC, BMC, TPSA); za realizację wdrożeń rekomendacji poaudytowych; za optymalizację procesów infra i obniżkę kosztów cen jednostkowych oferowanych usług.
• Pełnienie roli Sponsora, Architekta lub Project Managera (szczególnie w projektach przenoszących obsługę operacyjną od Klientów do scentralizowanego Data Center).
ING Tech Poland
Naczelnik Wydziału (wcześniej: Kierownik Zespołu)
Główne zadania:
• Planowanie i wdrażanie strategii dla zespołów/wydziałów w okresie krótko- i średnioterminowym.
• Zarządzanie zespołami (10 osób) oraz wydziałami (80 osób).
• Nadzorowanie terminowości realizacji prac, ich priorytetyzacja.
• Nadzorowanie sprawnego działania w trybie 7/24 platform systemowych (AS400, AIX, RHEL, Solaris, Windows), baz danych (Oracle, MS-SQL, DB2, Informix).
• Nadzorowanie administrowania systemami i aplikacjami technicznymi oraz działania obsługi operacji IT.
• Nadzorowanie procesu zarządzania kontami użytkowników.
• Odpowiedzialność za budżet.
• Sprawowanie właścicielstwa dla procesów zarządzania konfiguracją i zarządzania zmianą.
• Nadzór nad procesami zarządzania pojemnością i wydajnością oraz cyklem życia produktów.
• Odpowiedzialność za dostępność platform systemowych w trybie 7/24; za zgodność konfiguracji systemów z politykami bezpieczeństwa; za wybrane umowy z zewnętrznymi dostawcami usług (m.in. IBM, BMC).
ING Bank Śląski SA
Specjalista (wcześniej: Inspektor, Referent, Stażysta)
Główne zadania:
• Projektowanie i programowanie aplikacji i systemów.
• Rozwój i wsparcie w trybie 7/24 aplikacji i systemów.

Trainings and courses

1999-2017 Zarządzanie Projektami
 Project Management Professional Certification Exam.
 Planning Agile Project Releases and Iterations (PM109G)  Agile Project Management Leadership and Behaviours (PM107G)  Introduction to Managing Agile Projects at IBM (PM100G) Taste
of Agile (LT-3469)  Understanding WWPMM (PM36G) – World Wide Project Management Methodology  Project Management Orientation (PM54G)  Seminarium „Projekty Interim Management w praktyce”  Warsztat zarządzania projektami  Project Management
– Fundamentals.

1999-2016 Szkolenia ze standardu ITIL
 ITIL Foundation Certificate in IT Service Management.
 Service Management University V2  Service Level Agreements w kontaktach wewnętrznych
 ITIL Foundation.

1999-2013 Szkolenia Menedżerskie
 Prawo Pracy w praktyce menedżera  Wizja i Strategia. O wywieraniu wpływu na realizację celu strategicznego poprzez realizację zadań  Zarządzanie Zmianą. O zarządzaniu niepewnością
w sytuacji zmiany  Kierowanie i Motywowanie. O budowaniu wiarygodności menedżerskiej
 Zarządzanie Konfliktem. O różnicach, które są wyzwaniem  Certyfikat Menedżera Pionu IT
- Program Rozwoju Kadry Menedżerskiej Pionu IT ING Banku Śląskiego  Zarządzanie przez wpływ  Komunikacja nastawiona na współpracę  Przywództwo Sytuacyjne SLII  Psychologia szefa. Szef to zawód. Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności oraz oszczędzać czas szefa
 Proaktywna współpraca w zespołach biznesowych  Trening menedżerski - program dla pracowników ING Banku Śląskiego  Management through Communication.

2010 Certyfikat Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming.

2008-2009 Szkolenia z optymalizacji procesów
 Six Sigma Black Belt Certification Exam  Green Belt Certification Exam.

1994-2016 Szkolenia Specjalistyczne z zakresu programowania i administrowania
 IBM: An Introduction to the zOS Environment (ES05G)  Planning, Implementing and Maintaining Microsoft Server 2003 Active Directory Infrastructure  AS/400 Performance Analysis Workshop
 Moving from RPG/400 to RPG IV  ILE Integrated Language Environment  Cobol/400 Interactive programming  RPG/400 Interactive programming  AS/400 E4IP Interactive program design
 AS/400 E4CL Control language programming  AS/400 Course for Operators.

Education

Logo
Podyplomowe Studium Menedżerskie w zakresie zarządzania oparte na strukturze MBA, studia podyplomowe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Logo
Informacja Naukowo-Techniczna, specjalność: Projektant Systemów Informatycznych, magisterskie
University of Silesia in Katowice

Specialities

IT-Administration
Managing services

Hobby

• Śpiew i muzyka gitarowa.
• Literatura popularno-naukowa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień budowy materii i struktury wszechświata.
• Sport: narty, rower, biegi, pływanie, piłka nożna, siatkówka, ćwiczenia siłowe, sporty walki.

Other

Prawo jazdy kat. B (od 1987 roku).

Groups

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie