Marek Krasiński

dr nauk o zarządzaniu, trener biznesu, konsultant
Wrocław, dolnośląskie

Skills

Communication Skills Economics Electronics Testing Assistant Technology Translation Project management Driving licence, cat. B

Languages

English
advanced
German
beginner
Russian
beginner

Experience

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Adiunkt
Kierownik Menedżerskich Studiów Podyplomowych - Lean Management (www.lean.ue.wroc.pl)
Kierownik Menedżerskich Studiów Podyplomowych - Lean Services (www.lean.ue.wroc.pl)
Kierownik Menedżerskich Studiów Podyplomowych - Six Sigma (DMAIC & DMADV) (www.sixsigma.ue.wroc.pl)
Kierownik Menedżerskich Studiów Podyplomowych - Zarządzanie dla Inżynierów (www.zdi.ue.wroc.pl)

Kierownik projektu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki pt. "Wpływ japońskiej kultury narodowej na zmianę postaw, percepcji, motywacji i cech polskich pracowników"

Koordynator Wydziałowy ds. programu IPMA-Student (Wydział ZIF)
Koordynator Wydziałowy ds. punktów ECTS (Wydział ZIF)
Kierownik międzynarodowego projektu badawczego realizowane wspólnie z Uniwersytetem w Hradec Kralove

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
1. Podstawy zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
3. Zarządzanie
4. Gry kierownicze
5. Japońskie koncepcje zarządzania
6. Trening menedżerski
7. Japanese Management [EN]
8. Management [EN]
9. Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi
10. Zarządzanie małą firmą
11. Management Games [EN]

Prowadzone szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych:
Szkolenie "Zwinne metodyki zarządzania projektami (Kanban, Scrum, Lean Development, xPrince)”
Szkolenie “Negocjacje azjatyckie (Chiny, Korea, Japonia)”
Szkolenie “Lean Management w administracji publicznej”
"Japońskie metody zarządzania" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Firmą - Instrumentarium współczesnego menedżera"
"Metody i techniki zarządzania" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Firmą - Instrumentarium współczesnego menedżera"
"Trening menedżerski" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Firmą - Instrumentarium współczesnego menedżera"
"Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce" w ramach studiów podyplomowych "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe"
"Gra symulacyjna KanbanIT" w ramach studiów podyplomowych "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe"
"Podstawy zarządzania. Struktury organizacyjne instytucji wymiaru sprawiedliwości, zarządzanie instytucjami publicznymi" w ramach Menedżerskich Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Jednostkami Wymiaru Sprawiedliwości"
"Wybrane współczesne koncepcje zarządzania" w ramach Menedżerskich Studiów Podyplomowych dla K.W. Policji we Wrocławiu
"Zwinne metodyki zarządzania projektami (manifest AGILE, metodyka SCRUM)" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami - Kompetencje Project Managera (Microsoft MS Project Certificate)"
"Metodyka KANBAN w zarządzaniu projektami" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami - Kompetencje Project Managera (Microsoft MS Project Certificate)"

Prowadzenie działań marketingowych Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania:
Utrzymanie strony ktoz.ue.wroc.pl
Utrzymanie strony lean.ue.wroc.pl
Prowadzenie fanpage facebook.com/ktozue

Udział w konferencjach:
http://www.krasinski.ue.wroc.pl/?page_id=13

Publikacje recenzowane:
http://www.krasinski.ue.wroc.pl/?page_id=8
Andrzej K.
Andrzej K. · cooperator
added
Miałem okazję współpracować z Markiem przy okazji organizowanego przez nas cyklu Konferencji Lean Management w Praktyce, na których Marek pełnił rolę prelegenta oraz trenera. Jego entuzjazm, otwartość i profesjonalizm zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników. Oby więcej takich osób pracowało na naszych uczelniach i w biznesie. Polecam!
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Asystent
Kierownik Menedżerskich Studiów Podyplomowych - Lean Management (www.lean.ue.wroc.pl)

Kierownik projektu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki pt. "Wpływ japońskiej kultury narodowej na zmianę postaw, percepcji, motywacji i cech polskich pracowników"

Koordynator Wydziałowy ds. programu IPMA-Student (Wydział ZIF)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
1. Podstawy zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
3. Zarządzanie
4. Gry kierownicze
5. Japońskie koncepcje zarządzania
6. Trening menadżerski
7. Japanese Management [EN]
8. Management [EN]
9. Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi
10. Zarządzanie małą firmą
11. Management Games [EN]

Prowadzone szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych:
Szkolenie "Zwinne metodyki zarządzania projektami (Kanban, Scrum, Lean Development, xPrince)”
Szkolenie “Negocjacje azjatyckie (Chiny, Korea, Japonia)”
Szkolenie “Lean Management w administracji publicznej”
"Japońskie metody zarządzania" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Firmą - Instrumentarium współczesnego menedżera"
"Metody i techniki zarządzania" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Firmą - Instrumentarium współczesnego menedżera"
"Trening menedżerski" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Firmą - Instrumentarium współczesnego menedżera"
"Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce" w ramach studiów podyplomowych "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe"
"Gra symulacyjna KanbanIT" w ramach studiów podyplomowych "Lean Management - Menedżerskie Studia Podyplomowe"
"Podstawy zarządzania. Struktury organizacyjne instytucji wymiaru sprawiedliwości, zarządzanie instytucjami publicznymi" w ramach Menedżerskich Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Jednostkami Wymiaru Sprawiedliwości"
"Wybrane współczesne koncepcje zarządzania" w ramach Menedżerskich Studiów Podyplomowych dla K.W. Policji we Wrocławiu
"Zwinne metodyki zarządzania projektami (manifest AGILE, metodyka SCRUM)" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami - Kompetencje Project Managera (Microsoft MS Project Certificate)"
"Metodyka KANBAN w zarządzaniu projektami" w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami - Kompetencje Project Managera (Microsoft MS Project Certificate)"

Prowadzenie działań marketingowych Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania:
Utrzymanie strony ktoz.ue.wroc.pl
Utrzymanie strony lean.ue.wroc.pl
Prowadzenie fanpage'u facebook.com/ktozue

Udział w konferencjach:
http://www.krasinski.ue.wroc.pl/?page_id=13

Publikacje recenzowane:
http://www.krasinski.ue.wroc.pl/?page_id=8
Logo
Product Manager
SISMS Sp. z o.o.
Zarządzanie cyklem życia produktów
Odpowiedzialność za przychody związane z linią produktową
Odpowiedzialność za relacje z kluczowymi partnerami (dostawcami i klientami)
Odpowiedzialność za całokształt budowy i wdrażania produktów:
Rozwój i dostosowanie modeli biznesowych
Rozwój wymagań produktu w oparciu o badania rynku
Rozwój idei nowych produktów w ramach linii produktowej i rozszerzeń istniejących produktów
Nadzór nad realizacją / tworzeniem / zmianą projektów związanych z linią produktową
Odpowiedzialność za główne wskaźniki związane z linią produktową (udział w rynku, liczba klientów, użytkowników)
Realizacja celów strategii i polityki rozwoju produktów
Ścisła współpraca z Zarządem, Szefem Działu Sprzedaży, Kierownikiem Działu Rozwoju Oprogramowania
Usunięty Użytkownik
cooperator
added
Współpracowałem z Markiem przy okazji rozwijania systemów powiadamiania SMS-owego, systemów mobilnych oraz rozwijania wewnętrznego oprogramowania firmy.

Jako reprezentant interesów klienta, Marek optymalnie rozwiązywał problemy, często ucząc się zarówno terminologii klienta jak i zagadnień/ograniczeń informatycznych. Z najlepszych cech profesjonalnych, które miałem okazję u niego obserwować to: optymalizacja projektów według trójkąta cena/jakość/czas, otwartość na sugestie/uwagi, przekazywanie wymagań klienta (często zawiłych) w sposób zrozumiały i wstępnie przetworzony na język IT.

W Marku najbardziej podziwiam zdolność wynajdywania różnego rodzaju błędów, zarówno w przestrzeni systemów IT jak i myślowo-logiczno-konceptualnych. Z drugiej strony poszukiwanie rozwiązań niestandardowych i nieoczywistych, a jednocześnie prostych sprawiało, że efekty współpracy były nie tylko zaspokojeniem oczekiwań klienta, ale również dawały satysfakcję osobą pracującym w danym projekcie.

Dodatkowo bardzo szeroka, naukowa wiedza Marka i zdolność jej przekazywania stanowiła dobrą podstawę dla nowatorskich rozwiązań i zmian w sposobie myślenia i postrzegania nie tylko świata zawodowego, ale również prywatnego.

Życzę dużych sukcesów tak zawodowo jak i prywatnie!
Logo
Key Account Manager
SISMS Sp. z o.o.
Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi Klientami Samorządowymi w zakresie rozwiązań podnoszących poziom informacji i bezpieczeństwa społecznego.

Współpraca ze spółkami rynku GPW, NewConnect oraz Catalyst w zakresie rozwiązań usprawniających obszar Relacji Inwestorskich (IR).

Współpraca z Klientami Samorządowymi, Organizacjami Turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań podnoszących poziom atrakcyjności turystycznej regionów.

W ramach systemów wczesnego ostrzegania - współpraca z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego, PCZK, Państwową Strażą Pożarną, Policją, GCZK, MCZK i innymi służbami dbającymi o bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Rozwój rozwiązań na terenie województw:
dolnośląskiego,
wielkopolskiego,
łódzkiego,
mazowieckiego,
warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego.

Koordynowanie działań marketingowych SISMS Sp. z o.o. oraz poszczególnych produktów.

A poza tym:
Przygotowywanie prezentacji
Prowadzenie prezentacji i szkoleń
Prowadzenie konferencji prasowych
Opracowywanie ofert
Negocjacje warunków handlowych i prawnych umów
Monitorowanie działań konkurencji
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Logo
Doradca ds. obsługi Klientów Kluczowych
SISMS Sp. z o.o.
Kompleksowa obsługa najważniejszych Klientów Samorządowych w zakresie rozwiązań podnoszących poziom informacji i bezpieczeństwa społecznego.

Koordynowanie stworzenia nowego produktu - SIWWW
Koordynowanie stworzenia nowego produktu - ISPACER
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Doktorant, pracownik kontraktowy
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
1. Podstawy zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
3. Zarządzanie
4. Gry kierownicze
5. Japońskie koncepcje zarządzania
6. Trening menedżerski

Prowadzone szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych:
1. Japońskie koncepcje zarządzania (Menedżerskie Studia Podyplomowe – Zarządzanie Firmą),
2. Japońskie koncepcje zarządzania (Menedżerskie Studia Podyplomowe – Nowoczesne Zarządzanie Instytucją dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego),
3. Japońskie koncepcje zarządzania (Zarządzanie projektami - instrumentarium współczesnego menedżera.
4. Współczesne koncepcje zarządzania (Studia Podyplomowe dla K.W. Policji we Wrocławiu)
5. Zwinne metodyki zarządzania projektami (Zarządzanie Projektami – Instrumentarium Menedżera Projektu)
6. Metodyka Kanban w zarządzaniu projektami (Zarządzanie Projektami – Instrumentarium Menedżera Projektu)


Prace badawcze:
1. "Koncepcja Kaizen w wybranych polskich przedsiębiorstwach” (badania własne młodych naukowców i doktorantów, 2011, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
2. "Korzyści płynące z wdrożenia elementów japońskich koncepcji zarządzania w polskich JST" (badania własne młodych naukowców i doktorantów, 2012, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Opieka nad Kołem Naukowym KAIZEN

Prowadzenie działań marketingowych Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania:
Stworzenie i utrzymanie strony ktoz.ue.wroc.pl
Prowadzenie fanpage'u facebook.com/ktozue

Udział w konferencjach:
http://www.krasinski.ue.wroc.pl/?page_id=13

Publikacje recenzowane:
http://www.krasinski.ue.wroc.pl/?page_id=8
Katarzyna Półtoraczyk
Katarzyna Półtoraczyk · cooperator
added
Zaangażowany i kreatywny pracownik naukowy. Dobry dydaktyk. Bardzo pomocny współpracownik.
Logo
analityk finansowy
Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o.
Tworzenie Studiów Wykonalności w ramach obecnych Programów Operacyjnych UE, w szczególności opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych.
ATK s.c.
szef sprzedaży
Zorganizowanie punktu sprzedaży podręczników szkolnych w rejonie południowego Wrocławia, wyposażenie punktu sprzedaży, zatowarowanie, odpowiedzialność za finanse, logistykę punktu oraz sprzedawców.
Logo
Współwłaściciel
kikmedia - agencja reklamowa
Pozyskiwanie nowych klientów
Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami
Projektowanie materiałów reklamowych
Przygotowywanie kampanii reklamowych
Zarządzanie firmą od strony strategii, finansów oraz HR'u
Logo
Założyciel i Prezes
Koło Naukowe KAIZEN
Zarządzanie Kołem Naukowym
Ewa Geresz
Ewa Geresz · cooperator
added
Od kiedy pamiętam Marek pasjonował się japońskimi metodami zarządzania. W czasie kiedy uczęszczaliśmy razem na kurs języka japońskiego, Marek wpadł na pomysł utworzenia Koła Naukowego Krajów Wschodnioazjatyckich KAIZEN. Jako Prezes potrafił świetnie motywować członków, stosował także różne metody zarządzania (np. zarządzanie przez cele). Rekomenduję Marka jako współpracownika, Prezesa, lidera oraz członka zespołu tworzącego nowe rozwiązania.
The Boston Consulting Group
Podwykonawca
Wspieranie projektów BCG
Szczegóły są objęte tajemnicą.
Getin Bank S.A.
Praktykant w dziale Marketingu i PR
Wspomaganie członków działu w bieżących obowiązkach.
Obsługa wewnętrznego systemu wsparcia mikromarketingowego placówek Getin Banku.
Logo
Wiceprezes, Koordynator Marketingowy, Koordynator Główny
Wiggor
od 2006-02 do 2006-10
Wiceprezes Zarządu - Sprawowanie nadzoru nad działanością Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR.

od 2005-11 do 2008-03)
Członek działu Marketingu

od 2005-11 do 2006-04
Koordynator Marketingowy KWE 2006 -
Koordynowanie od strony marketingowej ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 2006

od 2007-02 do 2007-05
Koordynator Marketingowy Streetball 2007 - Koordynowanie wszystkich działań związanych z promocją turnieju koszykówki ulicznej - Streetball 2007.

od 2006-10 do 2007-02
Koordynator Główny KJ - Koordynowanie działań związanych z Konkursem Językowym 2006/2007

Trainings and courses

"Prince2 Foundation" - AXELOS
"Six Sigma Green Belt" - OpEx Group
"Szkoła Trenerów" - uzyskanie kwalifikacji trenera/szkoleniowca.
"Kreowanie wizerunku marki" Adrian Foltyn IQS and Quant Group
"Nie daj się okraść" Ernst&Young
"Techniki sprzedaży" dr Aleksander Binsztok
"Zarządzanie misją pokojową" Kolaja&Partners
"Preparing for your case interviev" ATKearney
"Business Process Reengineering" Hewlett Packard
"Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w jednostkach administracyjnych" Waldemar Wierzchowski - Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Nr Poświadczenia W012706P
"Wieczór Kół QC" dr Maciej Kanert, Adriana Olszowiec (Shinsei Consulting)
"Tworzenie i prowadzenie kursów on-line" Kuźnia Kadr IV

Education

Logo
Nauki o zarządzaniu, doktoranckie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Logo
Zarządzanie, magisterskie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Specialities

Research and development
Research and development management
Education/Training
Universities/Colleges
It - Software development
Project management
Supply Chain
Logistics/Optimising
Quality management
Quality assurance

Hobby

Kuchnia azjatycka - przede wszystkim japońska
Japońska motoryzacja
Robienie tego, co lubię :)

Organizations

Stowarzyszenie Lean Management Polska
Stowarzyszenie Wrota Przedsiębiorczości
Instytut Doskonalenia Produkcji
Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR
MKNKW KAIZEN
RSAC - Studencka Grupa Doradców Rektora UE we Wrocławiu

Other

Doskonała znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Office, Visio, Project)
Umiejętność przygotowania prezentacji Prezi
Umiejętność tworzenia i edycji stron internetowych (html, xml, php, flash)
Znajomość programów graficznych, Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, w tym umiejętność przygotowania materiałów marketingowych do stron internetowych oraz do druku tradycyjnego i wielkoformatowego

Groups

100 posts
15 appreciations
Agile
Agile
Agile - project management
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Grupa dla osób, które są studentami AE Wrocław/ Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu bądź nimi były oraz dla sympatyków AE Wrocław i także tych, którzy dopiero planują studiować na ww. uczelni, zap
BARAN
BARAN
Grupa dla osób urodzonych pod Znakiem Barana lub poprostu osób silnych i energicznych, czasem niecierpliwych... lub takich, co promieniują młodością ;-))
doktoranci i doktorzy, doktorat
doktoranci i doktorzy, doktorat
Forum wymiany informacji dla doktorantów i doktorów. Wszystkie kierunki. doktoranci i doktorzy, prace doktorskie,habilitacja,przewód,metodologia badawcza, doktorat, nauka polska,
Doskonalenie Produkcji
Doskonalenie Produkcji
Grupa Doskonalenie Produkcji jest platformą wymiany wiedzy skupiającą najlepszych specjalistów z dziedziny organizacji produkcji i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.
Fotografia
Fotografia
Grupa miłośników fotografii...
Giełda
Giełda
Giełda Papierów Wartościowych staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki. Nasza grupa powstała aby wszystkim zarówno początkującym jak i dobrze obeznanym z rynkiem pomóc w wymianie doświadczeń i
inter-cultural
inter-cultural
czasem to co widzimy to tylko wierzcholek gory lodowej. warto o tym pamietac, szczegolnie gdy prowadzimy interesy z ludzmi o odmiennej kulturze
Jakość z pasją
Jakość z pasją
Grupa=Microblog dla pasjonatów zarządzania jakością. Praktycy mile widziani, teoretycy mniej :)
Kaizen
Kaizen
Grupa pasjonatów/praktyków ciągłego doskonalenia z pod znaku filozofi Kaizen
klub Lean Wrocław
klub Lean Wrocław
Grupa skupiająca miłośników filozofii Lean Management, którzy mają czas i ochotę na praktyczne, wieczorne, interesujące, rozwijające i koleżeńskie spotkania mające na celu wymianę doświadczeń z zakres