Małgorzata Taraszkiewicz

Innowacje w edukacji! psycholog edukacyjny, neurometodyk, autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych i kilkunastu e-kursów z zakresu wspierania rozwoju człowieka
Warszawa, mazowieckie

Languages

English
intermediate

Experience

Logo
Redaktor naczelny
Mam Dziecko w Szkole
Bezpłatne czasopismo dla rodziców uczniów do pobrania Grupa-edukacyjna-21.mozello.pl
http://grupa-edukacyjna-21.mozello.pl/
Logo
Koordynator kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci
Europejskie Stowarzyszenie Psychologow i Pedagogów Szkolnych
Działania na rzecz zrozumienia indywidualności człowieka - rozróżniania BIOSTRUKTUR od zakłóceń i zaburzeń rozwojowych. Wkrótce ukaże się „Przewodnik rozwoju dziecka” dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 5-10 lat, w którym znajdzie się wiele testów i list do badań przesiewowych, wczesnej diagnozy i obserwacji potencjalnych zakłóceń i zaburzeń rozwojowych.
Logo
Prezes
Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych
dyrektor zarządzający ePoradnią Psychologiczno-Pedagogiczną http://grupa-edukacyjna-21.mozello.pl/
koordynator Kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci
wydawca czasopisma dla rodziców i nauczycieli Mam Dziecko w Szkole
Logo
dyrektor
Grupa Edukacyjna 21
Promowanie zdrowia psychicznego i higieny psychicznej w szkole w sposób wieloaspektowy. Projektowanie eventów edukacyjnych.
Logo
ekspert ds tutoringu i coachingu akademickiego
WSP TWP
Pracuję nad wdrożeniem tych formatów wspierania rozwoju człowieka, nie tylko na uczelni
Logo
ekspert ds efektywnej nauki
IBS Olsztyn
opracowanie innowacyjnego programu dla uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, opracowanie innowacyjnego programu szkoleń nauczycieli także z wykorzystaniem superwizji grupowych i indywidualnych - nieprawdopodobny sukces programu, który podoba się zarówno dzieciom jak i nauczycielom:)
Logo
Manager ds programów
Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia..."
koordynacja projektu od strony programu; w którym realizowana jest gardnerowska idea wielorakich inteligencji. Projektowanie materiałów szkoleniowych i budowanie gardnerowskiej klasy spectrum.
Instytut Nowoczesnej Edukacji
dyrektor ds projektów
Redaktor naczelny magazynu internetowego dla rodziców dzieci od 0 do 6 lat "Wielka Zabawa"
Redaktor naczelny magazynu internetowego dla nauczycieli "Awangarda w Edukacji"
Projektowanie dużych eventów edukacyjnych (w ramach projektu TESCO dla szkół)
Projektowanie i organizacja Ogólnopolskich Festiwali Edukacjnych dla nauczycieli i rodziców
Logo
autorka/współautorka/tłumacz/redaktor prowadzący
Grupa Edukacyjna 21
Autorka:
Książki warte czytania dzieciom. Wyd. CODN, 1995;
Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk. Wyd. CODN, 1996;
Nowa szkoła – wspieranie kariery ucznia. Wyd. CODN, 1998;
Podręcznik dla piszących materiały do distance education. Wyd. FRDL, 1998.;
Jak uczyć jeszcze lepiej, czyli szkoła pełna ludzi. Wyd. ARKA, 2002;
Stawianie celów – co warto o tym wiedzieć Wyd. CKE, 2006;
Zdaję egzamin Wyd. CKE, 2008; Materiały edukacyjne dla nauczycieli na 9 płytach CD Wyd. MAWI, wydawane dwa razy w roku od 1999;
Umiem się uczyć – scenariusze lekcji Projekt POKL Olsztyn, 2011-2012;
Edumaluch – interaktywny poradnik dla rodziców dzieci do lat 6,Intr@, 2012;
Umiem się uczyć Pakiet dla nauczycieli do realizacji zajęć dla uczniów z problemami w uczeniu się. (poradnik dla trenera, dla nauczycieli + zestaw scenariuszy zajęć) Projekt POKL 2012;
Kompetencje kluczowe w szkolnictwie zawodowym. 36 scenariuszy zajęć dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, POKL 2013
Kompetencje kluczowe w szkolnictwie zawodowym. Podręcznik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, POKL 2013
Wakacyjna szkoła dla uczniów (klasy IV-VI) – scenariusze dla nauczycieli. 2015
Zielona szkoła dla uczniów (klasy IV-VI) – scenariusze dla nauczycieli. 2015
Matematyka jako nauka myślenia (klasy IV-VI) – scenariusze lekcji (projekt unijny). 2015
Edukacja czytelnicza (klasy I-III) – scenariusze lekcji (projekt unijny). 2015
Integracja i adaptacja (klasy I-III) – scenariusze lekcji (projekt unijny). 2015
Nietypowa matematyka dla klas I-III - scenariusze lekcji (projekt unijny). 2015
Nietypowe sprawdziany z polskiego dla klas I-III - scenariusze lekcji (projekt unijny). 2015
Warsztaty matematyczno-logiczne dla etapu I; FRDL, 2016
Warsztaty matematyczno-logiczne dla etapu II; FRDL, 2016
Warsztaty matematyczno-logiczne dla etapu III; FRDL, 2016
Warsztaty z uczenia się dla etapu I; FRDL, 2016
Warsztaty z uczenia się dla etapu II; FRDL, 2016
Warsztaty z uczenia się dla etapu III; FRDL, 2016
Warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla etapu III; FRDL, 2016
NeuroBox – Co z tą szkołą? GE21, 2017
NeuroBox – Przestrzeń w szkole, GE21, 2017
NeuroBox – projekt rozwojowy dla przedszkoli i szkół, 2018-2019
Atlas efektywnego uczenia dla nauczycieli szkół podstawowych, WiP, Warszawa, 2019.
Rola autorytetu w kształtowaniu właściwych postaw w sytuacji zagrożenia. Strażak w przedszkolu, szkole, sali edukacyjnej. ORE, Warszawa, 2019.
Siła i odporność psychiczna, Wyd. Dobra Literatura, 2019
Mały atlas zdrowia psychicznego, Wyd. Dobra Literatura, 2019


Współautorka:
Rodzinny Krąg. WSIP, 1994;
Kalendarz dla dzieci, Wyd. Prószyński, 1996 i 1997;
Skuteczne zarządzanie szkołą podstawową i gimnazjum. Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2000 -2002 (segregator z dodawanymi materiałami);
Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2001.
Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk. Wyd. MENTOR, 2002;
Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu i wychowaniu;
Atlas efektywnego uczenia się Wyd. TL, 2005;
Agresja i przemoc u młodzieży w szkole. Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2007;
Kształcenie zintegrowane. Materiały do ciekawych lekcji Wyd. Raabe, 2007, 2008 (segregator z dodawanymi materiałami); Jak wspierać zdolnego ucznia? Wyd. WSiP, 2009;
Nauczanie Wielozmysłowe Materiały dla nauczycieli klas I-III. WSiP, Warszawa, 2010;
Uczyć się uczenia Poradnik dla studentów i wykładowców, TWP Szczecin, 2010;
Tutoring Akademicki (red. i wstęp) WSP TWP, Warszawa, 2012
Atlas efektywnego uczenia się, Wyd. WiP, 2016
Zrozum mnie. Poradnik rozwoju dziecka... Wyd. Dobra Literatura, 2019.

Jako autor koncepcji pakietu edukacyjnego, redaktor prowadzący i współautor:
„Europa na co dzień”. Wyd. CODN, 1997 (Projekt SIERRA-PEIE);
„Skuteczne metody pracy w szkole” Wyd. Verlag Dashofer, 2001 – 2002 (segregator z dodawanymi materiałami); „Bezpieczeństwo w szkole” Wyd. Verlag Dashofer, 2003 – 2004 (segregator z dodawanymi materiałami);
Sytuacje kryzysowe w szkole Wyd. CODN, 2006;
Bezpieczna i przyjazna szkoła Wyd. WSiP, 2009;
Metody wspierające rozwój ucznia. Niezbędnik Dyrektora Wyd. Wolters Kluwer 2009;
Jak wspierać dziecko w nauce? Niezbędnik Aktywnego Rodzica Wyd. Wolters Kluwer 2009

Jako autor koncepcji struktury merytorycznej materiałów szkoleniowych i współredaktor:
„NOWA SZKOŁA”. Wyd. CODN, 1998 (wdrożenie reformy MEN)

Jako tłumacz: Moje uczucia i ja. Linda i Area Madaras, Wyd. WAB, 1996

Jako redaktor:
Teatr nasz wewnętrzny (autorka: Vivian King), Wyd. CODN, 1998; Tobie to dobrze (autorka Marianna Dembińska), Wyd. K2Lider, 2005

Jako autor/ współautor e-kursów: Profesor XXI CODN, 2008

Jako redaktor naczelny e-magazynów:
Praca Sukces Życie 2003-2005;
TRENDY uczenie się w XXI wieku 2005 -2007;
Awangarda w Edukacji od 2008-2010;
Wielka Zabawa od 2009 -2010.

Jako współautor projektu:
Junior Assessment Center – Centrum badania pozaszkolnych umiejętności uczniów (EDU Consulting i Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła). 2011
Logo
kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Koordynator ds zmiany - budowanie od podstaw Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Koordynacja projektów ogólnopolskich wdrażających nowoczesne rozwiązania edukacyjne w systemie oświaty w ramach reformy edukacji.
Wprowadzanie nowych formatów szkoleń do systemu doskonalenia nauczycieli.
Koordynacja projektów międzynarodowych związanych z innowacjami w edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Wydział Zarządzania UW
nauczyciel akademicki
Wydział Psychologii UW
opracowanie kilku programów interdyscyplinarnych dla studentów (seminaria interdyscyplinarne)
działalność naukowa (artykuły w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą, tłumaczenia)

Trainings and courses

Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się) Librus Synergia https://indywidualni.pl/
Autorka programu rozwojowego dla przedszkoli i szkół pt. NeuroBox https://www.neurobox.pl/
Czasopismo Mam Dziecko w Szkole http://grupa-edukacyjna-21.mozello.pl/
Wkrótce ukaże się „Przewodnik rozwoju dziecka” dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 5-10 lat, w którym znajdzie się wiele testów i list do badań przesiewowych, wczesnej diagnozy i obserwacji potencjalnych zakłóceń i zaburzeń rozwojowych.

Education

Logo
psychologia, magisterskie
University of Warsaw

Specialities

Education/Training
Coaching
Education/Training
Personal development

Hobby

uczenie innych, wspieranie w rozwoju, praca z ziemią (cokolwiek to znaczy, bo nie mam dużych doświadczeń ogrodniczych), podróże, lektury Alicji w Krainie Czarów i Kena Wilburna

Organizations

10 lat spędziłam na UW, a potem 15 lat w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a pomiędzy miałam roczny incydent we współwłasnej, jednej z pierwszych w Polsce agencji reklamowych, gdzie robiłam wszystko i wiele się nauczyłam

Other

zmiana systemu edukacji na lepsze - a przynajmniej upowszechnienie wiedzy w wersji praktycznej o rozwoju współczesnych dzieci i ich potrzebach - także w świetle nowych badań z zakresu neuropedagogiki. Działam na rzecz wprowadzenia do szkół diagnozy strategii uczenia się dzieci jako podstawy opracowania dla nich oferty edukacyjnej oraz nowoczesnej metodyki nauczania. W imieniu dzieci - nie tylko własnych - żądam lepszej szkoły!

Groups

1 posts
1 appreciation
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największą polską uczelnią i jednocześnie jedną z najlepszych w kraju.
A jak zarobić pierwszy milion.
A jak zarobić pierwszy milion.
Jeśli jesteś osobą, która chce zarabiać w milionach, lub już tak zarabia to jest to grupa dla ciebie :)
ABY POMÓC W 48 GODZIN
ABY POMÓC W 48 GODZIN
Grupa ta ma na celu umożliwienie jej uczestnikom szybkie reagowanie na wzajemne potrzeby, nie tylko w wydaniu biznesowym. W założeniu skierowana do jak najszerszego ogrona osób, gdyż nigdy nie
Creative & Innovative
Creative & Innovative
Najlepsze sposoby znajdywania nowych ciekawych pomysłów to kolektywne myślenie kreatywne. A najlepsze pomysły powstają na styku różnych idei!
Dobre Przyciąganie
Dobre Przyciąganie
Duchowość w Praktyce Przyciąganie Marzeń
Kontaktownia Towarzyska
Kontaktownia Towarzyska
Chcesz poznać kobietę życia, mężczyznę na resztę swych dni, przyjaciela, przyjaciółkę? Dawniej robiło się to w bardziej tradycyjny sposób, teraz mamy Internet i wiarę, że i tutaj są wspaniali ludzie.
KREATYWNI
KREATYWNI
KREATYWNI to grupa osób AKTYWNIE I SZYBKO reagująca na współpracę potrzeby ludzi w różnych sprawach i rzeczach oraz kłopotach i problemach.
Kto nie boi się ZMIAN ręka do góry !
Kto nie boi się ZMIAN ręka do góry !
Człowiek - istota, która podlega, tworzy i jest wynikiem wszelkich zmian w życiu Podtytuł: Kto lubi zmiany !