Maciej Nowak

Prawnik, juwi Energia Odnawialna Sp. zo.o.

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Experience

juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o.
Prawnik - Specjalista ds Energetyki Wiatrowej
kompleksowe wsparcie prawne spółki prowadzącej działalność w dziedzinie energetyki wiatrowej, w szczególności:
- na etapie pozyskiwania terenów pod inwestycję
- w trakcie rozwijania projektów
- przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń
- prowadzenie negocjacji umów i porozumień zawieranych przez Spółkę
- przeprowadzanie procedur due dilligance pozyskiwanych projektów

Reprezentowanie Spółki jako jej Prokurent
Logo
Starszy Prawnik (od 06.2008), Prawnik (07.2006 do 05.2008) - Specjalista ds Energetyki Wiatrowej
MARTIFER RENEWABLES S.A. (uprzednio jako Eviva S.A., MZIMEGAWATT S.A.)
- wszechstronna obsługa prawna spółki działającej na rynki energii odnawialnej (energetyka wiatrowa)
- tworzenie i opiniowanie dokumentów prawnych związanych z działalnością spółki (umowy, pisma, uchwały itd.),
- nadzorowanie działalności działu prawnego spółki,
- weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów w ramach przeprowadzania due dilligence
- negocjowanie i przygotowanie umów nabycia projektów farm wiatrowych (9 projektów pozyskanych od kilku różnych inwestorów łącznej o mocy przyłączeniowej 205 MW)
- prowadzenie negocjacji umów przyłączeniowych z zakładami energetycznymi;
- praktyczne wykorzystywanie znajomości języka angielskiego zarówno w mowie jak i pisemnej komunikacji.
Nowe Media
Prawnik
- Bieżąca obsługa prawna podmiotu działającego w branży reklamowej;
- Stały monitoring spraw prawnych spółki
Broker FM
Prawnik
- Tworzenie i opiniowanie dokumentów prawnych związanych z działalnością wszystkich spółek i innych podmiotów holdingu medialnego RMF FM (umowy, pisma, uchwały statuty, regulaminy itd.).
- Stały monitoring spraw prawnych wszystkich spółek holdingu.
- Analizowanie sytuacji prawnej związanej z planowanymi przedsięwzięciami holdingu medialnego.
- Praktyczne wykorzystywanie znajomości prawa w wykonywanej pracy – głównie prawa cywilnego, gospodarczego, autorskiego, prasowego i finansowego.
- Pełnienie funkcji operatora systemu Emitent i ESPI w spółce giełdowej BROKER FM S.A. – implikujące przygotowywanie i przekazywanie KPWIG oraz GPW wymaganych przepisami prawa raportów zawierających informacje o sytuacji spółki giełdowej.
Logo
Prawnik
Hawit - Projekt Sp. z o.o.
- Tworzenie i opiniowanie dokumentów prawnych związanych z działalnością spółki zajmującej się sprzedażą projektów architektonicznych oraz wydawaniem czasopism
- Stały monitoring spraw prawnych spółki.
- Nadzorowanie i procesowe windykowanie wierzytelności firmy;
- Praktyczne wykorzystywanie znajomości prawa – głównie prawa cywilnego, autorskiego, gospodarczego, prasowego jak i budowlanego.

Education

Logo
Prawo na Studiach Dziennych Wydziału Prawa i Administracji, magisterskie
Jagiellonian University in Kraków

Specialities

Law
Lawyer

Groups

Energetyka Wiatrowa
Energetyka Wiatrowa
Energetyka Wiatrowa
Freelancity.pl
Freelancity.pl
Freelancity.pl to innowacyjny portal społecznościowy dla profesjonalistów różnych branż, oferujący zaawansowane funkcje zarządzania projektami, służące do pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów. W
Prawo
Prawo
GoldenLine.pl PRAWO PRAWO BIZNES GOSPODARKA ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA INWESTYCJE OSOBOWOŚCI DOŚWIADCZENIE PROFESJONALIZM ponad 7 tyś członków, ponad 11 tyś wypowiedzi