Maciej Chabowski

Psycholog społeczny / Trener biznesu
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Skills

Behavioral Science Budgets Capacity Management Employee Training HR Consulting Human Resources Internal Communications Personality Testing Social Psychology Strategic Planning Training Training & Development Business Psychology

Languages

English
intermediate

Experience

Logo
Redaktor naczelny / Współwłaściciel
Polski Portal Psychologii Biznesu
- zarządzanie portalem;
- koordynacja działań zespołu redakcyjnego;
- opieka merytoryczna;
- kontakty z mediami;
- współpraca z partnerami;
- tworzenie treści merytorycznych;
- recenzowanie publikacji i książek;

http://www.psychologia-biznesu.pl
GRUPA NEUCA
Kierownik ds. wdrożeń i wsparcia sprzedaży (od 02.2013)
- wdrażanie rozwiązań, systemów i narzędzi sprzedaży;
- rozwój serwisów i kompetencji mobilnych pracowników sprzedaży;
- szkolenie mobilnych pracowników sił sprzedaży;
- nadzór na wykorzystywaniem narzędzi decyzyjnych i zarządczych opartych o technologie EBI, FINDER, CRM;
- wdrażanie projektów sprzedażowych i marketingowych dedykowanych aptekom niezależnym;
- nadzór nad funkcjonowaniem standardów pracy sił sprzedaży;
- rekomendacje działań usprawniających w obszarze efektywności sprzedaży;
- rekomendacje usprawnień w zakresie oferty handlowej i programów partnerskich;
- zarządzanie bieżącą komunikacją do sił sprzedaży;
- nadzór nad procesem adaptacji sił sprzedaży;

WCZEŚNIEJSZE STANOWISKA U TEGO PRACODAWCY:

Trener sprzedaży (od 11.2012 do 01.2013)

- koordynacja projektów rozwojowych w obszarach Sprzedaż i Marketing;
- wdrażanie nowych programów i narzędzi sprzedażowych;
- rozwój kompetencji handlowych sił sprzedaży;
- prowadzenie szkoleń dla farmaceutów;
- prowadzenie szkoleń dla pracowników Grupy;
- udział w grupach projektowych związanych z wdrażaniem narzędzi sprzedażowych;
- projektowanie szkoleń i programów rozwojowych dla sił sprzedaży;
- opieka merytoryczna i koordynacja szkoleń prowadzonych przez koordynatorów Świat Zdrowia Partner dla pracowników aptek.

Starszy specjalista ds. szkoleń i rozwoju personelu (od 02.2012 do 10.2012)

- koordynacja projektów rozwojowych w obszarach Sprzedaż i Marketing;
- projektowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Grupy NEUCA;
- diagnoza potrzeb szkoleniowych w spółkach Grupy;
- współpraca z firmami szkoleniowymi i trenerami zewnętrznymi;
- weryfikacja merytoryczna szkoleń prowadzonych przez firmy zewnętrzne;
- rozwój kompetencji pracowników;
- coaching;
- ewaluacja działań rozwojowych;
- opieka merytoryczna i koordynacja pracy trenerów wewnętrznych.

Specjalista ds. szkoleń i rozwoju personelu (08.2009-01.2012)

- koordynacja projektów rozwojowych w obszarach Sprzedaż i Marketing;
- projektowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Grupy NEUCA;
- diagnoza potrzeb szkoleniowych w spółkach Grupy;
- współpraca z firmami szkoleniowymi i trenerami zewnętrznymi;
- weryfikacja merytoryczna szkoleń prowadzonych przez firmy zewnętrzne;
- rozwój kompetencji pracowników;
- coaching;
- ewaluacja działań rozwojowych;
- opieka merytoryczna i koordynacja pracy trenerów wewnętrznych.
Logo
Partner zarządzający / Konsultant
Grupa Trenerska Skills Designers
- zarządzanie zespołem trenerów i konsultantów;
- koordynacja projektów doradczo-szkoleniowych;
- projektowanie i prowadzenie szkoleń;
- konsultacje w zakresie ZZL;
- coaching;
- projekty rozwojowe;
Polski Portal Psychologii Społecznej
Współwłaściciel
- zarządzanie portalem;
- kontakty z mediami;
- współpraca z partnerami;
- tworzenie treści merytorycznych;

Współwłaściciel / Redaktor naczelny (03.2006 - 10.2009)
- zarządzanie portalem;
- koordynacja działań zespołu redakcyjnego;
- opieka merytoryczna;
- kontakty z mediami;
- współpraca z partnerami;
- tworzenie treści merytorycznych;
- recenzowanie publikacji i książek;


http://www.psychologia-spoleczna.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wykładowca / Trener
Prowadzenie zajęć z na kierunkach:
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
- studia menadżerskie;
- administracja;

Prowadzone przedmioty: komunikacja społeczna, psychologia kierowania, zarządzanie zespołem, szkolenia i rozwój pracowników, negocjacje handlowe, psychologia perswazji
Logo
Psycholog / Biegły sądowy
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
- realizacja spraw zleconych przez Sąd Okręgowy;
- prowadzenie wywiadów i badań psychologicznych;
- analiza i interpretacja wyników testów psychologicznych;
- tworzenie opinii na potrzeby orzecznictwa sądowego.
Logo
Trener (stała współpraca)
Firma szkoleniowa Credo©
- przygotowanie i prowadzenie szkoleń;
- coaching handlowy;
- koordynacja projektów;
Przemysław Siwula
Przemysław Siwula · cooperator
added
Dynamiczny, twórczy trener - praktyk o ugruntowanej wiedzy psychologicznej. Kreatywny i dobry - choć twardy :-) negocjator. Prowadzi szkolenia w sposób zajmujący uczestników - zajęcia urozmaica ćwiczeniami oraz przykładami " z życia". Nawiązuje szybko kontakt z uczestnikami. Elastycznie dopasowuje się do sytuacji napotykanych w różnych rodzajach przedsięwzięć - równie skutecznie nawiązuje kontakt z uczestnikami szkoleń dla Straży Miejskiej jak i Van Sellerami Bakoma SA. W sytuacjach pozazawodowych jest sympatyczny i ludzki. Polecam współpracę z nim jako doradcą i trenerem.

Przemysław Siwula
trener sprzedaży od 1992 r.
www.credo.edu.pl
Logo
Wykładowca
Kujawsko-Pomorskie Szkoły NEKS
- prowadzenie zajęć i warsztatów dla studentów studium psychologii;
- szkolenia wewnętrzne dla studentów NEKS z zakresu kompetencji miękkich
Logo
Trener
Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA
- prowadzenie tematycznych szkoleń otwartych z zakresu kompetencji miękkich;
- prowadzenie szkoleń w ramach rad pedagogicznych dla nauczycieli;
Zakład Psychoterapii w Krakowie
Psycholog
- diagnoza psychologiczna;
- wsparcie działań HR;
- szkolenia wewnętrzne;
- opieka psychologiczna nad nieletnimi;
- koordynacja projektów wewnętrznych;
- wspomaganie pracy wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
Fundacja "Wiatrak"
Trener / Koordynator projektu
- koordynacja projektu "Czysty Indeks";
- rekrutacja i współpraca z trenerami;
- prowadzenie treningów i szkoleń w ramach projektu;
Logo
Psycholog / Terapeuta / Młodszy asystent
Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
- terapia uzależnień;
- terapia młodzieży z domów dotkniętych uzależieniem;
- psychoedukacja;
- diagnoza psychologiczna

Trainings and courses

2003 – PODSTAWY WIZUALIZACJI – dr Maria Rogiewicz (superwizor i licencjonowany terapeuta PTP)

2008 – PERSONALITY PR – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

2008 – ETYKIETA BIZNESOWA – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

2009 - INTRODUCTION TO COACHING - Noble Manhattan Coaching, Gerard O'Donovan

2010 – ZARZĄDZANIE WIEKIEM – House of Skills

2010 – EWALUACJA SZKOLEŃ WG MODELU KIRKPATRICKA - Moderator, Sławomir Jarmuż

2010-2011 – AKADEMIA TRENERA – House of Skills

2011 – TECHNIKI SPRZEDAŻY I ZARZĄDZANIE WŁASNYM OBSZAREM SPRZEDAŻOWYM - GBR

2011 – COACHING – House of Skills

2011 – FIRCE CONVERSATIONS – House of Skills

Education

Logo
Akademia Trenera - Studia Train the Trainers, studia podyplomowe
WSB School of Banking Gdansk
Logo
pedagogika, studia podyplomowe
Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy
Logo
psychologia, magisterskie
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Specialities

Human Resources
Training/Development
Human Resources
Miscellaneous
Sales
Pharma/Medicine

Hobby

turystyka, sporty wodne, psychologia, filmy SF

Organizations

Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Other

Publikacje:

Chabowski M. (2000) Postawy młodzieży wobec psychologicznych i pseudopsychologicznych metod oddziaływania na ludzi. w: Kowalik S., Kubiak M. (red.) Etyczne aspekty pracy psychologów. Poznań

Chabowski M. (2001) Mity psychologiczne a kwestia percepcji zawodu psychologa. w: Ratajska A., Szmaus A. (red.) Percepcja roli zawodowej psychologa. Bydgoszcz

Chabowski M. (2003) Terrorysta w oczach psychologa społecznego. w: Ratajska A., Szmaus A. (red.) Psychologia terroryzmu i innych krytycznych zjawisk społecznych. Bydgoszcz

Chabowski M., Koc R., Michalak M. (2003) Psychospołeczna koncepcja terroryzmu. w: Ratajska A., Szmaus A. (red.) Psychologia terroryzmu i innych krytycznych zjawisk społecznych. Bydgoszcz

Chabowski M. (2004) Koncepcja masek osobowości. w: Ożarowski W. (red.) Wymiary psyche i kultury. Perspektywa psychologiczna. Bydgoszcz

Chabowski M. (2004) Florian Znaniecki – krytyk i twórca psychologii społecznej w: Kowalik S., Szmelter D. (red.) Prekursorzy psychologii społecznej na nowo odkrywani. Bydgoszcz

Chabowski M. (2005) Zmęczenie jako kategoria definicyjna w badaniach psychologicznych. W: Koc R., Mazur Ł. (red.) Zmęczenie – psychospołeczny punkt widzenia. Bydgoszcz

Chabowski M. (2007) Człowiek jako podmiot zmiany politycznej. Teoretyczne rozważania nad pojęciem zaangażowania politycznego. Polski Portal Psychologii Społecznej

Groups

381 posts
26 appreciations
A co to jest PSYCHOLOGIA SUKCESU
A co to jest PSYCHOLOGIA SUKCESU
Co to jest PSYCHOLOGIA SUKCESU? Od czego zależy sukces osobisty? CO ma wpływ na Twój sukces?
BAZA COACHÓW
BAZA COACHÓW
BAZA COACHÓW
Baza ćwiczeń na warsztaty
Baza ćwiczeń na warsztaty
Baza ćwiczeń dla (psycho) Trenera
Baza najlepszych firm szkoleniowych
Baza najlepszych firm szkoleniowych
Lista najlepszych i renomowanych firm szkoleniowych, doradczych, HR i konsultingowych. Tu można dyskutować i zareklamować swoje usługi oraz ofertę. Grupa otwarta dla tych co szkolą i tych co chcą się
BAZA TRENERÓW
BAZA TRENERÓW
BAZA TRENERÓW
Business Case Studies
Business Case Studies
Jak oceniasz strategie firmy "XXX" ... Co ty zrobił byś w tej sytuacji biznesowej...? Twór rynek się kurczy, co zrobić...? Masz przed sobą dwa murowane lata prosperity... jaką strategię przyjmie
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Grupa ludzi pochodzących z Bydgoszczy.
Coaching psychologiczny. Coaching psychology
Coaching psychologiczny. Coaching psychology
Jak poznać własne mocne strony oraz doskonalić swoje kompetencje interpersonalne?
Darmowe szkolenia
Darmowe szkolenia
Po prostu wymiana informacji na temat darmowych szkoleń..
doktoranci i doktorzy, doktorat
doktoranci i doktorzy, doktorat
Forum wymiany informacji dla doktorantów i doktorów. Wszystkie kierunki. doktoranci i doktorzy, prace doktorskie,habilitacja,przewód,metodologia badawcza, doktorat, nauka polska,
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Doradztwo Zawodowe i Personalne
Grupa przeznaczona jest dla osób profesjonalnie zajmujących się doradztwem zawodowym i personalnym na rzecz młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szkół, klubów pracy, urzędów pracy itp.
Filmy grozy
Filmy grozy
Grupa stworzona przez miłośników filmów grozy w celu wymiany informacji oraz nawiązywania znajomości z innymi podzielającymi ta pasję.