Łukasz Wilczkowski

Specjalista ds. BHP, EHS Specialist, Health & Safety Specialist, doradca DGSA, Dangerous Goods Safety Advisor
Gliwice, śląskie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

Microsoft Excel Microsoft Office Microsoft Word Outlook Outsourcing Team management Work under time pressure Analytical skills System Windows Teamwork skills Responsibility ability to learn quickly risk assessment Communicativeness good Organisation of working time Involvement Doradca DGSA transport law working time for drivers creativity and self-reliance Umowa AETR Umowa ADR Rozporządzenie 561/2006 BHP dla firm transportowych certyfikat kompetencji zawodowych CPC doradca ADR Specjalista ds. BHP ochrona środowiska P.POŻ. BHP/PPOŻ Dangerous Goods Safety Advisor audytor wewnętrzny ISO 9001:2000 audytor wewnętrzny ISO 14001:2004 audytor wewnętrzny PN-N 18001:2004 audytor wewnętrzny OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem miejsca pracy BHP dla firm logistycznych BHP dla firm produkcyjnych Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP EHS Specialist Health & Safety Specialist

Languages

Polish
native
English
beginner

Experience

Logo
Specjalista ds. BHP
PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
Logo
Starszy Inspektor ds. BHP
PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
Logo
Pełnomocnik ds. ochrony osób i mienia
Biuro Ochrony Osób i Mienia "F8" Sp. z o.o. w Gliwicach
Logo
Kierownik regionalny ds. marketingu
Ośrodek Szkolenia Kierowców Doskonalenie Techniki Jazdy DELTA S.C.
Logo
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Spożywczych im. dr B. Hagera w Zabrzu
Logo
Własna działalność - właściciel firmy
Łukasz Wilczkowski Kancelaria Doradztwa Transportowego DGSA
Logo
Nauczyciel przedmiotów prawno-administracyjnych m. in. w Policealnym Technikum BHP
Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. O/Gliwice
Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
redaktor merytoryczny
umowa cywilno-prawna
Logo
Młodszy inspektor transportu drogowego
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Logo
Starszy referent
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Logo
Inspektor ds. Windykacji
Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach O/Gliwice
Logo
Stażysta ds. windykacji
Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach O/Gliwice
Logo
Staż absolwencki z PUP w dziale windykacji
Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach O/Gliwice

Trainings and courses

Rok 2018
Opis Szkolenie w zakresie pełnomocnik zarządzania jakością według ISO 9001:2015
zorganizowane przez BSI Training Academy

Rok 2018
Opis Szkolenie w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015
zorganizowane przez DNV Poland

Rok 2017
Opis Szkolenie w zakresie CAM – metod analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych i niezgodności zorganizowane przez DNV Poland

Rok 2017
Opis Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby zorganizowane przez SEKA S.A. Katowice

Rok 2017
Opis Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych zorganizowane przez Urząd Dozoru Technicznego oddział Katowice

Rok 2017
Opis Szkolenie dla operatorów wózków jezdniowych oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zorganizowane przez firmę consultingowo-szkoleniową „ERGO” w Gliwicach

Rok 2016
Opis Szkolenie w zakresie badania wypadków przy pracy zorganizowane przez Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Rok 2015
Opis Szkolenie w zakresie szacowania kosztów wypadków przy pracy zorganizowane przez Akademie EVISA

Rok 2015
Opis Świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych ADR (nr świadectwa 857/2015) wydane przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie

Rok 2015
Opis Szkolenie w zakresie analizy danych w firmie. MS Excel - kurs średnio zaawansowany zorganizowane przez Śląską Akademię COMARCH

Rok 2015
Opis Szkolenie w zakresie zarządzania komunikacją. Skuteczna komunikacja w projektach zorganizowane przez Śląską Akademię COMARCH

Rok 2015
Opis Szkolenie w zakresie skutecznych prezentacji multimedialnych w PowerPoint zorganizowane przez Śląską Akademię COMARCH

Rok 2014
Opis Zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, cystern drogowych do towarów niebezpiecznych klasy 2, klasy 3 i klasy 9 według ADR wydane przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie

Rok 2014
Opis Szkolenie w zakresie modeli zarządzania projektami - nowoczesne metodologie i praktyki zorganizowane przez Śląską Akademię COMARCH

Rok 2012
Opis Szkolenie w zakresie czasu pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r. zorganizowane przez EDUTAG Szkolenia i Kursy

Rok 2012
Opis Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Rok 2012
Opis Szkolenie w zakresie nowych przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych - stan prawny 2012 szanse i zagrożenia zorganizowane przez TECHCAR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok 2011
Opis Szkolenie w zakresie nowelizacji przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych - ADR 2011 zorganizowane przez Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (DGSA) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok 2010
Opis Świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych ADR (nr świadectwa 8/WITD_XII/2010) wydane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Rok 2010
Opis Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska, zorganizowane przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok 2009
Opis Szkolenie w zakresie bezpiecznego przewozu drogowego cieczy palnych - ADR klasy 3 zorganizowane przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok 2008
Opis Certyfikat auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 wydany przez DNV Poland

Rok 2007
Opis Szkolenie w zakresie bezpiecznego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji żrących zorganizowane przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok 2007
Opis Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Rok 2007
Opis Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg 18001:2004 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" w Katowicach

Rok 2006
Opis Kurs początkowy podstawowy i specjalistyczny dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne w zakresie klas 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 w innych pojazdach oraz cysternach zorganizowany przez Ligę Obrony Kraju

Rok 2006
Opis Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Rok 2005
Opis Szkolenie w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa z zakresu technologii, produkcji, stosowania i transportu materiałów wybuchowych i środków inicjujących zorganizowane przez Zakład Tworzyw Sztucznych Nitron S.A. w Krupskim Młynie

Rok 2005
Opis Kurs doskonalący dla Inspektorów Transportu Drogowego zorganizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Rok 2005
Opis Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Rok 2005
Opis Świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych ADR (nr świadectwa 016/SK/2005) wydane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Rok 2005
Opis Kurs doskonalący dla Inspektorów Transportu Drogowego zorganizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Rok 2005
Opis Kurs początkowy dla kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia Buch - Car w Błoniach

Rok 2003
Opis Kurs specjalistyczny dla kandydatów na stanowisko Inspektora Transportu Drogowego zorganizowany przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Rok 2003
Opis Szkolenie z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Education

Logo
BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem, studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Logo
Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie przedmiotów prawno-administracyjnych, studia podyplomowe
Uniwersytet Opolski w Opolu
Logo
Administracja, licencjackie
University of Silesia in Katowice
Logo
Budowa maszyn, średnie
Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach

Specialities

Health ans Safety/Environmental protection
Supervision
Health ans Safety/Environmental protection
Specialists/Consultants
Health ans Safety/Environmental protection
Miscellaneous
Education/Training
Training
Quality management
SHE/QA

Other

Publikacje własne:

Czas pracy kierowców - błąd 1 skrócenie dziennego czasu
odpoczynku, w Poradnik Przewoźnika, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2005r.

Czas pracy kierowców - błąd 2 skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku, w Poradnik Przewoźnika, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2005r.

Czas pracy kierowców - błąd 3 przekroczenie maksymalnego
czasu prowadzenia bez przerwy, w Poradnik Przewoźnika,
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2006r.

Czas pracy kierowców - błąd 4 nieprawidłowe użycie
przełącznika grup czasowych, w Poradnik Przewoźnika,
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2006r.

Recenzje:

Materiały niebezpieczne – jakie warunki musisz spełnić, żeby je przewieźć, w Poradnik Przewoźnika, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2005r.

Groups

70 posts
6 appreciations
ADR
ADR
Dla wszystkich, którzy zajmują się problematyką przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
Apteczka Podróżnika
Apteczka Podróżnika
Grupa dla podróżników. Na co się szczepicie jadąc w konkretne części świata ? Co zabieracie ? Miejscowe cudowne specyfiki. Rady, wymiana doświadczeń etc.
AUSTRALIA
AUSTRALIA
dla wszystkich którzy kochają ten kraj
Australia, Nowa Zelandia
Australia, Nowa Zelandia
Ideą grupy jest wymiana doświadczeń oraz informacji dot. życia, pracy, kontaktów w Australii i Nowej Zelandii.
BARAN
BARAN
Grupa dla osób urodzonych pod Znakiem Barana lub poprostu osób silnych i energicznych, czasem niecierpliwych... lub takich, co promieniują młodością ;-))
BHP, PPOŻ., PP, ZB;
BHP, PPOŻ., PP, ZB;
Społecznościowa grupa dyskusyjna o tematyce: BHP, PPOŻ., PP, ZB;
Czas Pracy
Czas Pracy
Czas pracy to temat rzeka, szczególnie przy niespójności naszych przepisów w tym zakresie. Zapraszam wszystkich, którzy chcą dyskutować na temat czasu pracy w tym również czasu pracy kierowców.
Czas pracy kierowców
Czas pracy kierowców
czyli wszystko to, co powinieneś wiedzieć, a boisz się o to zapytać w realu... Krokodyla
DobraLogistyka.pl
DobraLogistyka.pl
DobraLogistyka.pl jest polskim wortalem branży TSL, specjalizującym się dostarczaniu informacji wspomagających sektor Transportowo-Spedycyjno-Logistyczny w Polsce. Serwis jest źródłem informacji o wyd
EGIPT...
EGIPT...
Grupa dla wszystkich, którzy w Egipcie byli, są :-) lub będą. W przyszłości dalszej lub bliższej... Którzy sa zauroczeni tym krajem, tymi ludźmi, klimatem
eXperci.pl
eXperci.pl
Jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie, chcesz podzielić się wiedzą, doświadczeniem, pogladami,sądami, ocenami to www.experci.pl jest idealnym miejscem dla Ciebie.
Fundacja Rozwoju Nauki
Fundacja Rozwoju Nauki
dla miłośników nauki i naukowców wszystkich specjalności