Klaudia Napiontek

Specjalista ds. marketingu, PowerJobs Sp. z o.o.
Grudziądz, kujawsko-pomorskie

Skills

Home Office MS Office Internet marketing Quality control Cv Selection Internet Recruiting Systems administration reporting znajomość portali ogłoszeniowych Rekrutacje tymczasowe Dodawanie ogloszeń internetowych komunikacja z klientem poprzez e-mail / telefon Rekrutacje międzynarodowe HR link CallPage

Languages

Russian
intermediate
English
beginner
German
beginner

Experience

PowerJobs Sp. z o.o
Specjalista ds. marketingu
PowerJobs Sp. z o.o
Specjalista ds. rekrutacji
Fallwork
Specjalista ds. Rekrutacji (praca zdalna)
Work Express Sp. z o.o.
Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji - rynki zagraniczne (praca zdalna)
• Tworzenie bazy danych kandydatów na określone stanowiska poprzez utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami, informowanie o bieżących ofertach pracy.
• Przeprowadzanie procesu rekrutacji, w tym opracowanie i analizowanie profilu stanowiska, tworzenie raportu ze spotkania z kandydatem, tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń o pracę, tworzenie, przeprowadzanie procesu selekcji kandydatów z korzystaniem różnych narzędzi rekrutacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, przedstawianie kandydatom ogólnych warunków zatrudnienia, formalne przygotowanie kandydata do zatrudnienia i wyjazdu.
• Promocja ofert pracy (zamieszczanie ogłoszeń, poszukiwanie nowych źródeł pozyskania kandydata).
• Przygotowywanie zestawień, analiz i raportów dotyczących prowadzonych procesów rekrutacyjnych oraz na zlecenie przełożonego.
• Dbanie o prawidłowy przepływ informacji poprzez ścisłą współpracę z innymi działami.
Work Express Sp. z o.o.
Młodszy konsultant ds. rekrutacji
• Telefoniczna obsługa klienta, w tym informowanie o ofertach pracy, zachęcanie do wysyłania dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzanie wstępnej selekcji kandydatów.
• Współuczestniczenie w przeprowadzanie procesu rekrutacji, przedstawianie kandydatom oferty pracy.
• Promocja ofert pracy poprzez zamieszczanie ogłoszeń.
• Przygotowywanie zestawień, analiz i raportów.
Work Express Sp. z o.o.
Młodszy Konsultant ds. Personalnych (praca zdalna)
• Tworzenie niezbędnych analiz związanych z działalnością uczelni i studentów, w tym:
- monitoring gazet studenckich,
- aktualizacja wydarzeń studenckich,
- prowadzenie rejestru biur karier na wybranych uczelniach.
• Budowanie wizerunku pożądanego pracodawcy, w tym:
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
- wsparcie organizacyjne zadań wynikających ze strategii CSR
- tworzenie artykułów w intranecie,
- monitorowanie informacji z zakresu inicjatyw HR-owych.
• Wsparcie prowadzonych procesów selekcji i rekrutacji poprzez tworzenie ogłoszeń o pracę, wprowadzanie danych kandydatów do HREM, wstępną selekcję spływających dokumentów aplikacyjnych.
• Wsparcie realizacji planów szkoleniowych poprzez tworzenie niezbędnych formularzy i zestawień wykorzystywanych w czasie organizacji szkoleń.
• Tworzenie niezbędnych analiz i raportów w zakresie zadań realizowanych przez Dział Personalny.

Trainings and courses

kurs - Specjalista ds. kadr i rekrutacji z podstawami płac
kurs - Specjalista ds. rekrutacji i selekcji personelu
kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Education

Logo
oligofrenopedagogika, studia podyplomowe
Pawel Wlodkowic University College in Plock
Logo
pedagogika, magisterskie
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Logo
filologia polska, licencjackie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specialities

Education/Training
Schools
Human Resources
Recruitment/Employer Branding

Other

prawo jazdy kat. B
bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office
bardzo dobra znajomość Internetu, duża sprawność poruszania się w sieci

Groups

1 posts
0 appreciations
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
UMK jest liderem wśród uczelni Polski Północnej m.in. pod względem potencjału naukowego i liczby studentów (25 tys.). To także największy pracodawca w regionie.
Darmowe szkolenia
Darmowe szkolenia
Po prostu wymiana informacji na temat darmowych szkoleń..
Grudziądz
Grudziądz
Grupa mieszkańców i miłośników Grudziądza