Katarzyna Gruca

psycholog, psychoterapeuta

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Languages

English
beginner

Experience

Logo
psycholog, psychoterapeuta
KATARZYNA GRUCA. PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNA
psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzin oraz par
Logo
psycholog, psychoterapeuta
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
psychoterapia indywidualna, grupowa oraz terapia par dla DDA
Logo
psycholog, psychoterapeuta
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin
konsultacja, diagnoza i psychoterapia rodzin
Logo
koterapeuta, stażysta
Poradnia Rodzin przy Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Psychoz KZZP „Medinorm”
koterapia w grupie wielorodzinnej dla osób po kryzysach psychotycznych
Logo
psycholog, psychoterapeuta
Szpital Specjalistyczny im. Babińskiego, Oddział Ogólnopsychiatryczny 6A
koterapia w grupie terapeutycznej dla rodzin pacjentów z diagnozą psychozy
Logo
psycholog, psychoterapeuta, wolontariusz
Szpital Specjalistyczny im. Babińskiego, Oddział Ogólnopsychiatryczny 6A
indywidualna opieka nad pacjentem, diagnoza psychologiczna, koterapia w grupie terapeutycznej Ja i moja rodzina, koterapia w muzykoterapii, prowadzenie konsultacji rodzinnych
Agora S.A.
koordynator Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Moje finanse – Z klasy do kasy
organizacja i obsługa konkursu
Logo
koterapeuta
Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ, Teatr PSYCHE
koterapia, współpraca w przygotowaniu spektakli w grupie teatralnej dla osób po kryzysie psychotycznym
Logo
psycholog, stażysta
Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ
indywidualna opieka nad pacjentem, diagnoza psychologiczna, koterapia w grupie psychoterapeutycznej, prowadzenie Treningu Pozytywnych Doznań
Logo
staż w zakresie psychologii klinicznej
Oddział leczenia psychoz Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie

Trainings and courses

2010 - Fundacja ETOH; seminarium Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA

2009 – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień; Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji; Studium Umiejętności Psychologicznych

2009 - Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień; konferencja Zaburzenia osobowości u Dorosłych Dzieci Alkoholików - diagnoza i psychoterapia

2008 – Poradnia Rodzin Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie; seminarium szkoleniowe Systemowa konsultacja rodzin prowadzone przez dr Thomasa Kellera

2008 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce; konferencja dotycząca Płodowego Zespołu Alkoholowego Poznać, zrozumieć, pokochać dziecko z FAS.

2008 – obecnie – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej; czteroletnie szkolenie podyplomowe akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego umożliwiające zdobycie certyfikatu psychoterapeuty; (planowany termin zakończenia kursu: 2011)

2008 – European Network for Mental Health Service Evaluation; International Conference Good practice, good outcome?

2006 – Poradnia Rodzin Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie; seminarium szkoleniowe Systemowa konsultacja rodzin prowadzone przez dr Thomasa Kellera

2005 – 2007 – Poradnia Rodzin Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”; kurs: Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka

Education

Logo
Filozofia (absolutorium), magisterskie
Jagiellonian University in Kraków
Logo
Psychologia, Wydział Filozoficzny, magisterskie
Jagiellonian University in Kraków

Specialities

Health/Beauty/Recreation
Doctors/medical care

Hobby

góry, teatr, żeglarstwo

Groups

2 posts
0 appreciations