Jarosław Kukuła

CSAM | CHAMP | IT Asset Manager | ITSM Professional
Poznań, wielkopolskie

Skills

Agile Methodologies Confluence ISO Procedures JIRA supply lub procurement Software Asset Management Software Audits IT procurement & purchasing (software, hardware, services, support, maintenance) Negotiations with suppliers Licensing: Citrix, EMC, Microsoft, Oracle, VMware SLA/OLA/UIC Agreements SOX audits Permissions management Programming: HTML, PHP, CSS, MySQL Hardware support (desktop, printer, mobile devices, network devices) Zarządzenie licencjami i sprzętem IT (software and hardware management) Decision influencer Hardware Asset Management Tworzenie procedur, procesów, polityk, standardów

Languages

Polish
native
English
advanced
German
beginner

Experience

EY (dawniej Ernst & Young)
Kierownik ds. zarządzania aktywami IT
Odpowiedzialność i zadania:
# odpowiedzialność za wszystkie fazy zarządzania cyklem życia aktywów IT (odebranie, przekazanie, zarządzania zapasami i ich kontrola, likwidacja)
# odpowiedzialność za zarządzanie wdrażania kontroli do pomiaru wydajności procesów, w tym kluczowych wskaźników wydajności (KPI), raporty benchmarkowe, analiza wymagań i uzgadnianie
# odpowiedzialność za wdrożenia i realizację procesów
# nadzór nad bezpośrednimi podwładnymi w ramach zarządzanej linii serwisowej; obowiązki obejmują: delegowania pracy, szkolenia, coaching, doradztwo, ocena efektywności itp.
# nadzór również poza linią serwisową
STX Next sp. z o.o.
Konsulting - optymalizacja procesów w firmie
# kontrola i optymalizacja procesów
# zdefiniowanie i opisanie procesów
# przegląd kontraktów z dostawcami
# research narzędzi optymalizujących procesy
Sii sp. z o.o.
Kontraktor - IT Asset Management Specialist
Projekt: standaryzacja zarządzania zasobami IT w firmie Sii Polska
Stanowisko: IT Asset Management Specialist
Obowiązki:
# wytyczanie i tworzenie polityk i standardów zarządzania aktywami IT
# optymalizacja i kontrola procesów zarządzania aktywami IT
# edukacja i propagowanie wiedzy nt. IT Asset Management (prezentacje knowledge-sharing)
# przygotowanie do wdrożenia ISO27001:2013 (weryfikacja deklaracji stosowania + analiza GAP)
Sii sp. z o.o.
Kontraktor - Product Owner of Global IT Asset Management Standards
Projekt: firma z branży e-Commerce [Grupa Allegro + spółki regionu CEE Grupy Naspers]
Stanowisko: Product Owner of Global IT Asset Management Standards
Obowiązki:
# wytyczanie i tworzenie polityk i standardów zarządzania aktywami IT
# optymalizacja i kontrola procesów zarządzania aktywami IT
Sii sp. z o.o.
Kontraktor - IT Vendor and Asset Management Specialist
Projekt: firma z branży e-Commerce
Stanowisko: IT Vendor and Asset Management Specialist
Obowiązki:
# zarządzanie dostawcami
# zarządzanie aktywami IT (sprzęt, licencje, drobne)
# zarządzanie maintenance i supportami do sprzętu i licencji IT
# optymalizacja procesów zakupowych oraz zarządzania aktywami IT
# współtworzenie polityk i standardów dot. zarządzania aktywami IT
Logo
Założyciel/właściciel
Q-IT Jarosław Kukuła
Doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi:
- sprzęt (serwerowy, biurowy)
- oprogramowanie (licencje, audyty, analizy)
- umowy wsparcia
- zarządzanie dostawcami
- zarządzanie domenami internetowymi
- zarządzanie certyfikatami SSL
Pomoc w kreowaniu standardów, polityk oraz procesów zgodnie z ITIL, IAITAM, ISO19770, ISO27001 przy użyciu m.in. Agile, Scrum
Dalkia Services Sp. z o.o.
Ekspert ds. Zakupów i Kontrolingu IT
# nadzór i realizacja zakupów sprzętu oraz licencji informatycznych
# udział w przetargach w zakresie sprzętu i licencji informatycznych
# śledzenie wytycznych właściciela w zakresie sprzętu i licencji
informatycznych
# kontrolowanie i optymalizacja zakupów IT
# kontrolowanie praw dostępu użytkowników do systemów IT
# tworzenie instrukcji wykonawczych dla serwisantów
# analizowanie potrzeb klientów w zakresie IT
# współpraca z dostawcami
# śledzenie zmian formalno-prawnych
# udział w tworzeniu oraz modyfikowaniu procedur oraz instrukcji dotyczących funkcjonowania IT
Dalkia Services Sp. z o.o.
Ekspert Help Desku i Kontrolingu IT
# analiza problemów użytkowników zgłaszanych na Help Desk
# pośredni udział w rozwiązywaniu problemów w zakresie wsparcia użytkowników
# przygotowywanie analiz ilościowych i jakościowych z funkcjonowania Help Desku
# analizowanie potrzeb klientów w zakresie IT
# kontrolowanie praw dostępu użytkowników do systemów
# kontrolowanie i optymalizacja zakupu licencji centralnych
# tworzenie instrukcji wykonawczych dla serwisantów
# administrowanie systemem Service Desk+
Dodatkowo:
# koordynowanie projektem: "Centralizacja zakupu i zarządzania licencjami w Grupie Dalkia"
# kontrola i aktualizacja procedury dotyczącej praw dostępu użytkowników do systemów
# zakupy sprzętu IT i negocjacje z dostawcami
# udział w kampaniach SOX dotyczących obszaru IT
Adam Wiercioch
Adam Wiercioch · chief
added
Mr. Jarosław Kukuła has been working from April 1st, 2008, in the user support and IT controlling team, lead by myself until June, 30th 2009. Mr. Jarosław Kukuła has been working as a User Support Expert.

The main duties and responsibilities of Mr. Kukuła were:
• Preparation of reports about a daily functioning of Help Desk;
• Monitoring of application licenses in use and comparison with licenses owned to assure legal compliance of business applications of Dalkia Group in Poland;
• Administration of Services Desk Plus (Help Desk support application);
• Administration of TETA HRM (work tracking system) and training session for users of the application (application and the work tracking process);
• Administration of the web site of the company;
• IT user support in their daily problems according to ITIL processes;

Mr. Jarosław Kukuła has been fulfilling his duties in a timely manner, with very high attention to detail and always trying to self improve. One of his main qualities, very often used in everyday tasks, was his pro-activity and highly developed communication abilities. I highly recommend Mr. Jarosław Kukuła to his future employer, as a person worth working with and a loyal and valuable employee.
Dalkia Services Sp. z o.o.
Informatyk
# bieżąca analiza bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania infrastruktury IT
# bieżąca współpraca z dostawcami usług i sprzętu IT (przygotowywanie analiz z ofert dostawców na zakup sprzętu i oprogramowania, kontakty i negocjacje z dostawcami)
# pomoc użytkownikom w zakresie wykorzystywania zasobów informatycznych (aplikacje: Oracle eBS, TETA HRM, Optima Dominium, Optima Controlling)
# praca w systemie SPO (sprzedaż pomocnicza) + przesyły do systemu SPECTRA [środowisko IBM iSeries Access na AS/400]
# naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i peryferiów
# obsługa strony WWW firmy
# przygotowanie i zarządzanie dokumentacją związaną z licencjonowaniem oraz serwisowaniem sprzętu i oprogramowania
# udział w projekcie Azymut (centralizacja usług IT w ramach Grupy Dalkia w Polsce)
# administrowanie systemem TETA HRM (system rejestracji czasu pracy pracowników, workflow wniosków urlopowych, przygotowywanie i generowanie raportów w języku XML)
Logo
Przedstawiciel Handlowy
NEO salon partner Orange
Kompleksowa obsługa klienta w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych sieci Orange (klienci indywidualni, biznesowi, kluczowi). Obsługa posprzedażna.
Orange Polska S.A.
Przedstawiciel Handlowy
Kompleksowa obsługa klienta w zakresie sprzedaży telefonów komórkowych sieci Orange (klienci indywidualni, biznesowi, kluczowi). Obsługa posprzedażna.
Logo
Pracownik administracyjno-biurowy
Biuro Finansowo Windykacyjne "Incasso"
Obsługa klienta indywidualnego w zakresie pośrednictwa windykacyjno-kredytowego.

Trainings and courses

28.10.2016 - Certyfikowany Menedżer Zarządzania Sprzętem (IAITAM CHAMP) http://iaitam.org/champ/

17.03.2015 - Certyfikowany Menedżer Zarządzania Oprogramowaniem (IAITAM CSAM) http://iaitam.org/csam/

01-04-2014 - udział w szkoleniu "Doskonalenie procesu i technik auditowania" - warsztaty dla auditorów wewnętrznych. Szkolenie organizowane przez TUV NORD Polska http://www.tuv-nord.pl

21.11.2013 - udział w szkoleniu "Akademia Umów IT dla biznesu - poziom III" - studium przypadków. Praktyczne aspekty realizacji wdrożeń systemów informatycznych oraz outsourcingu IT. Szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki (CPI) http://www.cpi.com.pl/

20.11.2013 - udział w szkoleniu "Akademia Umów IT dla biznesu - poziom II" - outsourcing IT, serwis i utrzymanie oprogramowania - aspekty prawne. Szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki (CPI) http://www.cpi.com.pl/

03.10.2013 - udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu "Audytor Legalności oprogramowania JST", dającego uprawnienia do przeprowadzania audytów legalności oprogramowania w jednostkach samorządu terytorialnego (http://www.polkom.net.pl/)

11-13.03.2013 - udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji wg wymagań normy ISO 27001:2007", dającego uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji (http://www.tuv-nord.pl)

03-04.10.2012 - udział w szkoleniu "Akademia Umów IT - poziom I" - prawne aspekty sporządzania umów na udostępnienie i wdrożenie systemów informatycznych. Szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki (CPI) http://www.cpi.com.pl/

14-16.03.2012 - udział w szkoleniu "Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania", organizowanego przez Akademię UDT - Urząd Dozoru Technicznego (http://www.udt.gov.pl)

29.08-01.09.2011 - szkolenie MS Access 2010 poziom podstawowy i średniozaawansowany (http://www.softronic.pl)

08-10.08.2011 - udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2008", dającego uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji (http://www.tuv-nord.pl)

27-28.10.2010 - udział w szkoleniu "Controlling w IT" (http://www.szkolenia.strictwise.com)
# łączenie praktycznego controllingu finansowego z nowoczesnym zarządzaniem organizacją IT, usługami IT oraz prowadzeniem projektów
# szkolenie opierało się m.in. na metodykach ITIL® (proces „Financial Management for IT Services”), rachunku kosztów działań (ABC/M – Activity Based Costing/Management), metodykach PMBOK® i PRINCE2, mapie procesów i mierników CobiT

14.09.2010 - uzyskanie Poświadczenia Bezpieczeństwa nr N9021510S, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych NATO oznaczonych klauzulą NATO SECRET (do 06.09.2017) wystawione przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/67/143/WPROWADZENIE.html

06.09.2010 - uzyskanie Poświadczenia Bezpieczeństwa nr Z0023110T, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE (do 05.09.2017) i POUFNE/ZASTRZEŻONE (do 05.09.2020) wystawione przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/67/143/WPROWADZENIE.html

03.03.2010 - LM 02 (Budowa standardów zarządzania oprogramowaniem) - http://www.softronic.pl

02.03.2010 - MLS-02 (Microsoft Licensing Specialist) - poziom zaawansowany (egzamin niedostępny, brak możliwości certyfikacji) - http://www.softronic.pl

01.03.2010 - MLS-01 (Microsoft Licensing Specialist) - poziom podstawowy, zdanie egzaminu potwierdzone certyfikatem - http://www.softronic.pl

21.10.2009 - udział w forum ManageEngineForum 2009 (http://www.mwtsolutions.pl/meforum2009/), z udziałem specjalistów z dziedziny IT posługujących się i oferujących systemy zgodne z ITIL firmy ManageEngine

20-22.07.2009 - udział w szkoleniu oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu "ITIL® Foundation v.3 PL" (organizowane przez Business Excellence Institute http://www.bei.org.pl).
Zakres szkolenia: Polsko języczne szkolenie mające na celu przedstawienie koncepcji organizacji IT jako dostawcy usług informatycznych. Poznanie najlepszych światowych praktyk skutecznego i efektywnego zarządzania cyklem życia usług od strony operacyjnej, oraz ciągłego doskonalenia procesów i dostarczanych usług. Poznanie podstawowej znajomość definicji, ról i odpowiedzialności wg ITIL® v.3

07-08.05.2009 - udział w warsztatach "Budowanie relacji pomiędzy IT i Biznesem" (http://www.500solutions.pl):
# budowanie relacji społecznych w świecie IT
# umiejętności: występowania przed audytorium, pracy ze stresem, wywierania wpływu
# empatia
# techniki negocjacji

29.09-03.10 2008 - MS 2273 (Managing and Maintaining a MS Windows Server 2003 Environment) - http://www.softronic.pl

Education

Logo
Informatyka w procesach biznesowych, magisterskie
Politechnika Poznańska
Logo
Informatyka i komunikacja w biznesie, inżynierskie
College of Communications and Management in Poznan

Specialities

IT-Administration
Security/Audit
IT-Administration
Technical support/Helpdesk
IT-Administration
Managing services
Shopping
IT/Telecommunications
Quality management
Quality control

Hobby

Bieganie (osobiste osiągnięcia: maraton: 3:58:36, półmaraton: 1:42:10, 10km: 0:42:45, 66 miejsce na ponad 5000 zawodników w GrandPrix Wielkopolski w biegach ulicznych na 10km), jazda na rowerze (Poznan Bike Challenge 120km w 3:16:45)
Testowanie urządzeń mobilnych (PDA, smartphone, tablet)
Fotografia
Gry logiczne (szachy, scrabble)
Gry karciane

Organizations

IAITAM (International Association of IT Asset Managers) - http://iaitam.org
IBSMA (International Business Software Managers Association) - http://ibsma.org

Other

Aktywny biegacz i rowerzysta:
Strava - https://www.strava.com/athletes/2244373

Groups

AMERICAN MUSCLE CAR
AMERICAN MUSCLE CAR
grupa dla milośników MUSCLE CARS
Analitycy IT
Analitycy IT
[b]UWAGA !!! Do grupy przyjmowane są osoby o pełnym i otwartym profilu UWAGA!!![/b] Regulamin: § 36a. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o charakterze rekrutacyjnym na forach
Android
Android
Grupa zrzeszająca polską społeczność Androida.
Best Management Practice
Best Management Practice
Best Management Practice For Portfolio, Programme, Project, Risk and Service Management (MSP, P3O, M_o_R, ITIL, PRINCE2)
Bieganie
Bieganie
im dlużej tym lepiej
Bieganie po mieście
Bieganie po mieście
Grupa adresowana jest do osób, które mieszkają, pracują lub uczą się w miastach i w z związku z tym większość/wszystkie treningi wykonują w mieście. Bieganie po mieście ma jednak swoje uroki. Miasto t
Business IT
Business IT
Grupa firm branży IT / INTERNET. Liderzy i Eksperci. Wydarzenia branżowe rynku IT (B2B). Zarządzanie IT, badanie IT, startupy IT, technologia IT, internet IT, ebiznes IT.
css
css
Cascading Style Sheets
Darmowe ebooki
Darmowe ebooki
Będąc członkiem tej grupy, będziesz otrzymywać informacje o pojawiających się darmowych e-bookach i audiobookach.
Darmowe szkolenia
Darmowe szkolenia
Po prostu wymiana informacji na temat darmowych szkoleń..
Domeny
Domeny
Podyskutuj o domenach, kup/sprzedaj...
drum and bass
drum and bass
grupa dla miłośników tych bitów;)