Jan Jakub Nowicki

Jan Jakub Nowicki

specjalista ds. przygotowania inwestycji
Kraków, małopolskie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

Microsoft Office

Languages

English
intermediate
German
intermediate

Experience

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.
kierownik działu przygotowania inwestycji, specjalista ds. realizacji inwestycji
Przygotowanie i nadzorowanie projektowania inwestycji, prowadzenie postępowań przetargowych wyboru wykonawców dokumentacji projektowych i robót budowlanych, prowadzenie procedur przed urzędami administracji publicznej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji lokalizacyjnych, koordynacja projektowania różnych inwestycji Portu Lotniczego: Rozbudowa i przebudowa międzynarodowego terminalu pasażerskiego, budowa i przebudowa układu komunikacyjnego MPL Kraków Balice, budowa przystanku kolejowego Kraków Balice, budowa parkingu wielopoziomowego.
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Główny Specjalista ds. Inwestycji
Przygotowanie i nadzorowanie inwestycji, prowadzenie procesu wyboru wykonawców dokumentacji projektowych i robót budowlanych, prowadzenie procedur przed urzędami administracji publicznej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla modernizacji i renowacji obiektów hotelowych Spółki w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Zamku Czocha
Logo
Ekspert-specjalista
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa
Prowadzenie procedur przed urzędami administracji publicznej, koordynowanie projektowania dla celów uzyskania pozwoleń na budowę i decyzji lokalizacyjnych
dla inwestycji: Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, przebudowa Ronda Mogilskiego, budowa Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego.
Urząd Miasta Krakowa
kierownik referatu, kierownik oddziału, z-ca dyrketora Wydziału Architektury
2001 – 2003 – Kierownik Referatu ds. inwestycji strategicznych Wydziału Architektury UMK
2000 – 2001 – Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury, Geodezji i Budownictwa UMK
1995 – 2000 – Kierownik Oddziału Architektoniczno – Budowlanego Wydziału Architektury UMK
1992 – 1995 – Kierownik Referatu Śródmieście – Krowodrza Wydziału Nadzoru Budowlanego UMK, Kierownik Oddziału Śródmieście Wydziału Architektury UMK
1989 – 1992 – Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicowego Kraków Nowa Huta, Kierownik Referatu Nowa Huta w Wydziale Architektury UMK
Logo
asystent projektanta, projektant
Miejskie Biuro Projektów w Krakowie
Projektowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, domków rekreacyjnych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów sportowych.

Trainings and courses

Certyfikat - Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne/zastrzeżone".
Szkolenie - "Zarządzanie zmianami w projektach realizowanych w ramach POIIŚ"
Szkolenie - "Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC"
Szkolenie - "Proces Inwestycyjny - od pozwolenia do rozliczenia - z uwzględnieniem Prawa Zamówień Publicznych"
Szkolenie - "Administracja rządowa i samorządowa III RP"
Szkolenie - "Program Ochrony Lotniska"
Szkolenia - "Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego"
Szkolenie - "Procedury przetargów międzynarodowych i wzory Warunków Kontraktowych FIDIC 1999"

Education

Logo
Architektura, magisterskie
Tadeusz Kosciuszko University of Technology in Kraków

Specialities

Real estate
Expansion/Development/Project management

Other

- łatwość komunikowania się
- umiejętność hierarchizacji celów w pracy
- umiejętność pracy w warunkach stresogennych
- umiejętność pracy bez nadzoru
- zdolności do pracy w zespole