Helena Ewa Muraszko

doradztwo, finanse, psychologia
Świdnica Śląska, dolnośląskie

Join GoldenLine and view full profile of this user

View full profile

Skills

General Ledger Personal Finance Trade Finance Payroll business finance

Experience

Logo
Główna Księgowa
Termobud - Główna Księgowa; Zakład Robót Awaryjnych w Świdnicy – Główna Księgowa;PPH „Tursport” w Św
• Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości)
• Odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych
• Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
• Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
• Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
• Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
Logo
Doradca finansowy:
• SKOK Wesoła – Manager oddziału; Meritum Bank ICB S.A. Doradca Bankowy; DB Deutshe Bank - mobilny d
• analiza zdolności kredytowych i udzielanie kredytów w imieniu banku
• kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy
• nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów
• optymalizowanie polityki podatkowej
• optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego
• kontakty i współpraca z bankami i firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi
• polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach
Logo
Specjalista ds. kadr i płac
Gminna Spółdzielnia „S. Ch.” Świdnica –BHP P.Poż; - Zakłady Energetyczne w Jeleniej Górze –zaopatrze
• prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. akta osobowe, ewidencja urlopów, zakresy obowiązków ewidencjonowanie czasu pracy zatrudnionych pracowników realizacja polityki personalnej firmy
• prowadzenie rekrutacji i współpraca w tym zakresie z pracownikami innych działów współudział w tworzeniu i realizowaniu projektów personalnych, m.in. ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych utrzymywanie kontaktów z kierownikami działów firmy w zakresie bieżących spraw personalnych współpraca z firmami zewnętrznymi

Education

Logo
historia, magisterskie
Uniwersytet Zielonogórski
Logo
Administracja Publiczna, licencjackie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Logo
Technik – Ekonomista, średnie
Zespół Szkół Ekonomiczno

Specialities

Finance/Economics
Controlling