Rafał Pietrzak

Rafał Pietrzak właściciel,
Pracownia grafiki i
animacji
komputerowej Pix...

Temat: Zarządzanie projektami graficznymi

Szukam rozwiązania na zarządzanie projektami graficznymi w większym zespole. Chodzi o duża ilość wizualizacji, animacji, asetów itp. Co za tym idzie dużo e-maili, poprawek, często projekty przechodzą z rąk do rąk. Ktoś się spotkał w pracy z jakimś rozwiązaniem typu ERM, CRM dedykowanym własnie do pracy dla grafik.