Skuteczna rekrutacja
Sylwia Rogala-Marciniak

Sylwia Rogala-Marciniak Erickson Coach,
Trener, Nauczyciel
Mindfulness (MBSR)

Temat: Informacje o nowych studiach Life-Coaching

Podyplomowe Studium Metod Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life Coaching

Ukryty link (zaloguj się, żeby zobaczyć)

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych związanych z obszarem coachingu życiowego zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze life-coachów, niezależnych specjalistów - doradców personalnych i zawodowych, trenerów, jak również psychologów i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Mogą być także inspiracją do dalszego rozwoju i zmian dla osób pragnących progresu we własnym życiu.

Krótka charakterystyka programu

Studia ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i na doskonalenie umiejętności interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty. Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych. Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.
Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu. Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Transforming Communication™, warsztatu kreowania przestrzeni współpracy i porozumienia.

Program: http://Ukryty link (zaloguj się, żeby zobaczyć)/program.html

Czas trwania

Studia obejmują 228 godzin warsztatowych zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) nie częściej niż co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-17.00.

Rekrutacja

Termin składania dokumentów: do 27 września 2013r.

Wymagane dokumenty
• podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
• oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
• cv
• kserokopia dowodu osobistego
• 2 zdjęcia (format 3,5 x 4,5)

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres: 

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 z dopiskiem Studia Life-Coaching

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów:

- do Sekretariatu Studium, pokój A 230 - w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 10.00-13.00

- lub pozostawiając w Sekretariacie Instytutu Socjologii, pokój A128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia Life-Coaching
Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem: +48 501103809

Sekretariat studiów
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
tel. (42) 635 52 63

Ukryty link (zaloguj się, żeby zobaczyć)
e-mail: studia@life-coaching.edu.pl

Koordynacja merytoryczna:
Sylwia Rogala-Marciniak s.rogala.marciniak@gmail.com kom.: +48 508098116

Łukasz Marciniak l.t.marciniak@gmail.com

Zapraszamy:)
4.06.2013, 11:07

Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej dyskusji

Zarejestruj się

Następna dyskusja:

Ostatnie dni rekrutacji na ...
Wyślij zaproszenie do