konto usunięte

Temat: LETNIE PRAKTYKI BADAWCZE – ZGŁOSZENIA TYLKO DO 16....

Instytut Badań Systemowych PAN
Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

zapraszają studentów i doktorantów do wzięcia udziału
w VIII Letnich Praktykach Badawczych

Oferujemy:
- możliwość rozwiązywania problemów z pogranicza nauki i biznesu
- możliwość praktycznego zastosowania wiedzy i doświadczenia
- indywidualne podejście od uczestników
- pracę w interdyscyplinarnym zespole

Zajmiesz się:
- praktycznymi zastosowaniami matematyki (np. biznes, rynki finansowe, modelowanie procesów fizyko-chemicznych)
- bezpieczeństwem i analizą złożonych systemów (m.in. informatycznych)
- wyzwaniami ery Internetu i nanotechnologii

Dodatkowo:
- możesz zrealizować własny projekt
- możesz być współprowadzącym projekt
- możesz zostać współautorem publikacji

Ponadto podczas praktyk organizowane są wykłady i szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji oraz wiele innych.
Każdy projekt zakończony jest stworzonym przez grupę raportem dla Zleceniodawcy.
Po praktykach istnieje możliwość podjęcia stałej pracy/współpracy - większość naszego zespołu zaczynała od Letnich Praktyk Badawczych!

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres:

praktyki@ibspan.waw.pl

podając w temacie numer referencyjny IBS/GLD/2012

VIII Letnie Praktyki Badawcze odbędą się w okresie lipiec-wrzesień 2012 r. w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Letnich Praktyk Badawczych