konto usunięte

Temat: Absolwentka Wydziału Towaroznawstwa poszukuje pracy!!!

Jestem absolwentką Akademii Ekonomiczne w Poznaniu, Wydziału Towaroznawstwa specjalności Kształtowanie Jakości Produktów Spożywczych. Obecnie jestem na etapie poszukiwania pracy, która będzie odpowiadała profilowi mojego wykształcenia, ale również zainteresowań, które są wszechstronne! Gdyby ktoś dysponował ofertami pracy, proszę o kontakt!