Magda Czechowska

Magda Czechowska Spełniam Marzenia :)

Temat: SZKOLENIE pt.: „Profilaktyka oraz Terapia...

SZKOLENIE pt.: „Profilaktyka oraz Terapia Poznawczo-Behawioralna
Zespołu Wypalenia Zawodowego”

Program szkolenia:

1.Merytoryka zagadnienia (statystyki, symptomy, czynniki ryzyka wystšpienia objawów).
2.Opis kliniczny i wskazówki diagnostyczne - główne objawy, czynniki alarmujšce, geneza (czynniki pierwotne) , czynniki wtórne (konsekwencje).
3.Podstawy kontaktu i pierwszej pomocy psychologicznej w stosunku do osób z rozpoznaniem Zespołu Wypalenia Zawodowego.
4.Opisy wybranych przypadków wraz ze wskazówkami procedury i przebiegu leczenia.
5.Specyficzne techniki terapii w leczeniu Zespołu Wypalenia Zawodowego.
6.Profilaktyka Zespołu Wypalenia Zawodowego – zasady zarzšdzania indywidualnym potencjałem oraz potencjałem grupy w prewencji Zespołu WZ (zarzšdzanie zasobami ludzkimi, rola lidera).
7.Profilaktyka Zespołu Wypalenia Zawodowego - elementy pracy własnej w zakresie prewencji Zespołu Wypalenia Zawodowego we własnej praktyce zawodowej.

Spodziewane rezultaty:

1.nabycie merytorycznej wiedzy na temat genezy, diagnostyki, profilaktyki oraz terapii Zespołu Wypalenia Zawodowego w pracy indywidualnej oraz z grupš (zespołem)
2. nabycie praktycznej wiedzy i umiejętnoœci zastosowania strategii oraz technik prewencji oraz terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu Zespołu WZ (w tym technik terapii motywujšcej, technik negocjacji i mediacji, technik interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej w zakresie pracy z Klientami cierpišcymi w skutek przewlekłego stresu oraz wykazujšcymi symptomy obniżenia nastroju)
3. warsztat pracy własnej w zakresie prewencji Zespołu WZ (elementy treningu w zakresie własnej pracy zawodowej)

Terminy:

Mamy dla Państwa 2 terminy (do wyboru);

31.01 - 01.02.2011
07 - 08.03.2011

Cena - 600 zł.

Warsztat kierowany do coach’ów, trenerów, doradców HR, psychologów i terapeutów.

Forma prowadzenia zajęć: prezentacja (wykład), ćwiczenia (symulacje, przykłady z praktyki klinicznej / analiza przypadków), interaktywna dyskusja, praca indywidualna oraz w grupie

Biogram osoby prowadzšcej:
MARIA ROTKIEL - Psycholog, Terapeuta Poznawczo – Behawioralny, Specjalista Public Relations, doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale kulturoznawstwa (między innymi: Certyfikat Oxford Course in Cognitive Behavioural Therapy, Certyfikat Terapeuty Poznawczo - Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr licencji 129, dyplom Specjalisty Public Relations), Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Schematu. Specjalizuje się między innymi w terapii osób z zaburzeniami osobowoœci, osób uzależnionych i współuzależnionych, w interwencji kryzysowej, doradztwie z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego oraz w mediacjach i negocjacjach, w pracy z osobami cierpišcymi w skutek przewlekłego stresu oraz/i zaburzeń nastroju. Prowadzi szkolenie, treningi oraz grupy terapeutycznej specjalizujšc się w dynamice procesów grupowych. Prowadzi psychoterapię indywidualnš dla osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci, również terapię par i rodzinnš.

Pozdrawiam,

Magda Czechowska
magda@newdawn.pl
tel. 516 444 310.