Temat: BHP - Pracownik biurowy - jak zapewnić właściwe warunki...

Różne gałęzie pracy powodują konieczność różnicowania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej wykonywania. Bezpieczeństwo i higiena pracy w pozornie bezpiecznym środowisku, jakim jest biuro jest przedmiotem osobnych regulacji. Na mocy kodeksu pracy Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej wydaje akty wykonawcze mające zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zapraszamy pod adres:
http://smakpracy.pl/post/120/pracownik_biurowy_jak_zap...