Bogumił Szady

Bogumił Szady profesor nadzw.,
Instytut Historii
KUL

Temat: nowy numer "Studia Geohistorica"

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że ukazał się kolejny, trzeci już numer "Studia Geohistorica". Spis treści oraz jeden z artykułów (Urszula Myga-Piątek, Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni) zostały udostępnione na stronie: http://studiageohistorica.pl.

Czasopismo przeszło też pozytywnie proces ewaluacji i otrzymało 7 pkt (Lista B 2015, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz 64,1 pkt (ICV 2014, Index Copernicus International).

pozdrawiam
Bogumił Szady

Następna dyskusja:

"Studia Geohistorica"
Wyślij zaproszenie do